Bodø: Skal styre 21 flyplasser herfra

Trafikken ved 21 flyplasser – blant dem flere i Finnmark, omlag 700 kilometer unna – skal styres her fra Avinors Remote Towers Centre i Bodø.
Trafikken ved 21 flyplasser – blant dem flere i Finnmark, omlag 700 kilometer unna – skal styres her fra Avinors Remote Towers Centre i Bodø. Foto: Avinor / Øystein Løwer
Artikkelen fortsetter under annonsen

Styret i Avinor har bestemt at også flytrafikken i Båtsfjord, Mosjøen, Sandane, Sørkjosen, Vadsø, og Ørsta-Volda skal overføres til Avinors fjernstyrte tårnsenter i Bodø. Antall tårn som styres fra senteret i Bodø bli dermed 21.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I dag er elleve tårn allerede i operativ drift fra Bodø. I 2025 vil også tårnene i Molde, Sandnessjøen og Leknes overføres til senteret.

– Satsingen på fjernstyrte tårn er åpenbart riktig for Avinor. Det er et fremtidsrettet teknologiprosjekt som gir store besparelser og utvikler flysikringstjenesten, sier konsernsjef i Avinor, Abraham Foss i en pressemelding.

Avinor er i en krevende økonomisk situasjon, med behov for å tette gapet mellom inntekter og utgifter.

– Vi har allerede oppnådd besparelser, og større besparelser ligger rett foran oss. Dette vil komme passasjerer, flyselskaper og hele samfunnet til gode, sier Foss.

Utvelgelsen av tårnene som skal overføres til tårnsenteret, RTC (Remote Tower Center), er basert på økonomiske, operative og tekniske vurderinger. Det er konkludert med at forholdene ved disse seks tårnene egner seg godt for overføring til RTC.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Fjernstyrt tårndrift

  • Avinor introduserte fjernstyrt tårndrift for første gang i 2019, ved Røst lufthavn.
  • I dag er lufthavnene Røst, Vardø, Hasvik, Berlevåg, Mehamn, Røros, Rørvik, Namsos, Svolvær, Sogndal og Førde en del av tårnsenteret i Bodø.
  • Luftfarten operer med særs høy sikkerhet, og det er et krav at sikkerheten i fjernstyrte tårn skal være like sikker eller sikrere enn tradisjonelle tårn. Avinor har drevet med fjernstyrte tårn i fem år nå, og sikkerheten er godt dokumentert.
  • Kongsberg Defence & Aerospace er hovedleverandør for teknologien ved Remote Towers Centre. Dette inkluderer avansert kamerateknologi som blant annet gjør det mulig å se i mørket, samt oppdage objekter som beveger seg på lufthavnen og i luftrommet. Dette er teknologi som vanligvis brukes i militære operasjoner.
  • Den nye teknologien gjør det mulig for Avinor å drive en mer effektiv tjeneste ved at man bygger opp et fagmiljø i det nye senteret i Bodø. I dag jobber det ca. 45 medarbeidere ved Avinors Remote Towers Centre i Bodø.
  • Indra Navia har levert ATM-systemet og kommunikasjonsløsningen.
  • AFIS er en forkortelse for «Aerodrome Flight Information Service», eller lokal flygeinformasjonstjeneste på norsk. En AFIS-fullmektig har som hovedoppgave å yte trafikkinformasjon til luftfartøy på bakken på flyplassen og innenfor en avgrenset trafikkinformasjonssone i luftrommet rundt den enkelte flyplass.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Hver arbeidsstasjon ved Avinors Remote Towers Centre i Bodø skal kunne styre flytrafikken ved tre flyplasser samtidig. Foto: Avinor / Øystein Løwer
Hver arbeidsstasjon ved Avinors Remote Towers Centre i Bodø skal kunne styre flytrafikken ved tre flyplasser samtidig. Foto: Avinor / Øystein Løwer

– Betjener tre tårn

– Mange av flyplasstårnene våre er mer enn 50 år gamle og trenger å skiftes ut over de neste årene. Å bygge ett nytt tårn ville kostet rundt 70-80 millioner kroner med dagens byggekostnader. Selv om de flyoperative systemene fungerer godt i dag, ville vi over tid måttet endre de teknologiske løsningene knyttet til disse tjenestene. Satsingen på fjernstyrte tårn gjør at vi unngår svært kostbare systemendringer i fremtiden, sier konsernsjefen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Fra 2025 skal en såkalt AFIS-fullmektig kunne betjene opptil tre lufthavner fra den samme arbeidsstasjonen i tårnsenteret.

– Teknologien er klar, den opereres allerede i simulator, og venter på endelig godkjenning fra Luftfartstilsynet, sier Avinor.

– Samtidig er det viktig å påpeke at vi har effekter allerede i dag. Der ansatte i tradisjonelle tårn på mindre lufthavner ofte tilbringer arbeidsdagen alene på vakt, samles de nå i et større arbeidsmiljø som legger til rette for faglig utvikling, standardisering av tjenesten og mer effektive driftskonsepter. Vi har med dette allerede innført flere innovative driftskonsepter på veien mot multippel drift. Vi har så langt operert ca. 60 000 flyvninger fra vårt senter i Bodø, sier Foss i pressemeldingen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

(Artikkelen fortsetter under bildet).

– Alle de berørte vil få tilbud om videre jobb ved Avinors tårnsenter i Bodø. Samtidig har vi forståelse for at ikke alle kan flytte på seg. For disse finner vi andre løsninger, sier konsernsjef Abraham Foss i Avinor. Foto: Øystein Løwer / Avinor
– Alle de berørte vil få tilbud om videre jobb ved Avinors tårnsenter i Bodø. Samtidig har vi forståelse for at ikke alle kan flytte på seg. For disse finner vi andre løsninger, sier konsernsjef Abraham Foss i Avinor. Foto: Øystein Løwer / Avinor

Opprettholder rutetilbudet

De nye tårnene skal overføres til Bodø i løpet av 2026 og 2027. Rekkefølgen er ikke fastsatt og omfatter rundt 30 medarbeidere.

– Vi har full forståelse for at prosjektet er krevende for våre medarbeidere og vil gi honnør for at de håndterer omstillingen på en god måte. Det er viktig å påpeke at Remote Towers-programmet (RT) ikke er en nedbemanningsprosess, og alle de berørte vil få tilbud om videre jobb ved Avinors tårnsenter i Bodø. Samtidig har vi forståelse for at ikke alle kan flytte på seg. For disse finner vi andre løsninger, sier Foss.

RT-satsingen er ett av flere tiltak Avinor gjennomfører for å modernisere og effektivisere virksomheten. Konserndirektøren i Avinor mener lavere utgifter ved lufthavnene gir lavere avgifter til flyselskapene. Dette legger til rette for å opprettholde rutetilbudet vi har i Norge i dag.