Meny

Firedobling av cruiseturister i Norge: – Veldig deprimerende nytt

PCruiseskip på vei ut Geirangerfjorden i Møre og Romsdal. I sommer ble fjorden innhyllet i eksos, da cruisekapasiteten ble sprengt. I løpet av 2018 er det ventet at186 cruiseskip med hele 360.000 cruiseturister ankommer Geiranger. Det er ny rekord. Foto: Halvard Alvik / NPK/NTB Scanpix
På under 20 år har antall cruiseturister blitt firedoblet i Norge. Ferieformen er en versting på klimagassutslipp, og bidrar til farlig luftforurensing i norske fjorder. MDGs Arild Hermstad er sjokkert over veksten, og mener restriktive tiltak må på plass umiddelbart.

– Det er en typisk vill vekst som går på bekostning av miljøet, som norske myndigheter legger til rette for. Det viser hva som skjer når man ikke har noen begrensninger på en næring som ikke er forenelig med en klimavennlig fremtid, sier nasjonal talsperson for Miljøpartiet de Grønne, Arild Hermstad til ABC Nyheter.

Antall cruiseturister i Norge har økt fra rundt 200.000 i år 2000 til nesten 800.000 i 2018, ifølge en fersk rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI). Fordi cruiseskipene blir stadig større, har antall cruiseanløp relativt sett økt mindre i samme tidsperiode, fra 1200 til 2150.

Mens et gjennomsnittlig cruiseskip på besøk i Norge hadde plass til 784 passasjerer i 2006, har det i dag plass til 1661 passasjerer.

– Jeg synes det er en sjokkerende stor vekst. Det illustrerer at dette globalt sett er en ferieform som er på fremmarsj, og det er veldig deprimerende nytt. Norge som turistnasjon bør heller satse på turister som kommer på en miljøvennlig måte og som legger igjen mer penger i lokalsamfunnet, mener MDGs talsperson.

– Næringen må krympe

Cruise er en klimaversting blant fremkomstmidler for lange reiser. En sammenligning Vestlandsforskning gjorde i sommer, viser at cruiseskip slipper ut mest CO2 per passasjerkilometer av alle transportformer som brukes til lange reiser.

Sammenligningen viser at cruiseskip som går på tungolje slipper ut 385 gram CO2 per passasjerkilometer, sammenlignet med 182 gram CO2 for fly av typen Boeing 737 på en 400 kilometer lang reise, og 108 gram CO2 for en personbil som går på diesel.

I tillegg til utslipp av CO2, spyr middelsstore cruiseskip ut masse potensielt helseskadelige mikropartikler. Per døgn kan være snakk om omtrent det samme som fra én million fossilbiler, ifølge den britiske TV-kanalen Channel 4s undersøkelser. Det er partikler som er skadelige for både passasjerene på dekk, og innbyggerne der skipene anløper.

Talsperson Arild Hermstad i Miljøpartiet De Grønne (MDG) frykter det går altfor sakte med klimarestriktive tiltak i en stadig voksende og forurensende cruisenæring. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

– Dette er den mest miljøskadelige ferien du kan velge. Veldig ofte flyr du dit cruiset starter, og skipet har et enormt energiforbruk som dekkes med skitten, klimafiendtlig energi. I lys av den alvorlige klimarapporten FNs klimapanel la fram sist uke, er dette en form for turisme vi på ingen måte må planlegge vekst for. Den må krympe hvis vi skal ta klimatrusselen på alvor. Cruiseturisme må pålegges å ha null utslipp når de opererer i Norge, sier Hermstad.

Aktuelt: Cruiseskip i Norge slipper ut dobbelt så mye som Hurtigruten

Ønsker restriktiv linje

På nasjonalt nivå er ikke MDG for forbud, hverken av cruiseskip eller andre forurensende transportmidler. Partiet mener imidlertid at mer må gjøres for å få ned utslippene fra cruisenæringen.

– Jeg er tilhenger av en restriktiv linje for cruisenæringen. Luftforurensning er et mye større problem enn de fleste har vært klar over. Skipene bør bruke strøm når de legger til kai, og vi har en målsetning om landstrøm i alle norske cruisehavner innen 2023. På sikt må cruiseskip pålegges å gå på elektrisk motor når de er i norske farvann, og det bør derfor også være tilgang på ladestrøm i havnene, sier Hermstad.

Regjeringen sikter seg inn på å ha en strategi klar for etablering av landstrøm og ladestrøm i de største norske havnene innen 2025. Fram mot 2030 vil de legge til rette for å fase inn lav- og nullutslippsløsninger for skip.

Mener det går for sakte

Flere norske havner planlegger og ønsker seg landstrøm, men MDG mener det går altfor sakte.

Partiet oppfordrer også lokale politikere å gå foran og innføre tak på hvor mange cruiseskip som får anløpe per dag. Lovhjemlene for å gjennomføre det, er uklare. Nasjonal lovgivning gjør det også vanskelig å stille krav til landstrøm. MDG mener lovverket må avklares og endres.

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Sveinung Rotevatn (V) sier at kommunene selv kan bestemme om de vil bygge ut landstrøm med dagens lovverk.

– Mange har fått investeringsstøtte gjennom Enova til landstrøm for ferjer og andre skip, men cruiseskip har ikke nådd opp etter Enovas kriterier. Kostnadene kan eventuelt fordeles på flere. Det må kommunene selv vurdere dersom de ikke når fram i konkurransen om Enovas penger, skriver han i en e-post til ABC Nyheter.

Les også: Ekspedisjonscruise i Arktis: – Næringen kan ikke vokse inn i evigheten

Regjeringen ønsker vekst - men bærekraftig

Regjeringen ønsker høyere verdiskapning og økt lønnsomhet i reiselivsnæringen, og utelukker ikke at det er aktuelt å satse på fortsatt vekst i cruisenæringen. Rotevatn mener imidlertid det må skje på en bærekraftig og minst mulig forurensende måte.

– Vi må gå gjennom alle muligheter for å redusere klimagassutslippene i alle sektorer. Cruisetrafikken i Norge bidrar til slitasje på naturen, lokal luftforurensning og utslipp av klimagasser. Dette kan vi gjøre noe med, og det gjør vi også.

Blant annet har regjeringen bedt Sjøfartsdirektoratet utrede strengere krav til utslipp fra skip i verdensarvfjordene.

Statssekretær Sveinung Rotevatn (V) i Klima- og miljødepartementet. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix

– Dette omfatter blant annet strengere krav til utslipp av nitrogenoksid, krav for å redusere svovelutslipp og forbud mot utslipp av kloakk og gråvann avhengig av skipets størrelse. Dette skal tre i kraft fra årsskiftet og er et første skritt for å redusere luftforurensning fra cruiseskipene, opplyser Rotevatn.

I verdensarvfjordene må turistskip- og ferger gå over til nullutslippsteknologi så snart det lar seg gjennomføre teknisk, og senest innen 2026.

Videre er regjeringen i ferd med å lage en handlingsplan for grønn skipsfart. I tillegg er Norge en aktiv pådriver til strengere miljøkrav til skip i FN-organisasjonen IMO, noe som allerede har ført til en innstramming av internasjonalt miljøregelverk for skipsfart, ifølge statssekretæren.

– Er det rom til cruisenæringen i Norge og verden hvis vi skal klare å holde oppvarmingen av kloden til 1,5 grader? Eventuelt 2 grader?

– Alle næringer må gjennomgå forandringer og kutte klimagassutslipp for at vi skal nå klimamålet, også cruisenæringen.

Les også:

Fortsatt mange fordommer mot cruise

Forskere advarer: – Risikabelt med cruise i Antarktis

Cruise-feberen øker – vi vil helst til Karibia

Reise
Populært