Kan ikke lenger selge vare «som den er»

Den nye forbrukerkjøpsloven vil kunne få stor betydning og mange ganger trolig stille krav om tilstandsrapport, når forhandlere selger bruktbiler.
Den nye forbrukerkjøpsloven vil kunne få stor betydning og mange ganger trolig stille krav om tilstandsrapport, når forhandlere selger bruktbiler. Foto: Thomas Bjørnflaten / Finansavisen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Den nye forbrukerkjøpsloven forbyr salg av brukte varer med formuleringen «som den er». – Det holder dermed ikke nødvendigvis å si at man ikke kjente til en mangel, sier Julie Rasmussen Solli i Advokatfirmaet Thommessen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Som konsekvens av et nytt forbrukerkjøpsdirektiv fra EU ble en utvidet versjon av forbrukerkjøpsloven – som omfatter salg av slikt som TV-er, vaskemaskiner, klær og matvarer – gjort gjeldende den 1. januar i år.

– Tidligere gjaldt ikke forbrukerkjøpsloven for digitale elementer, som apper knyttet til smarttelefoner, treningsklokker og vaskemaskiner, opplyser advokat Julie Rasmussen Solli i Advokatfirmaet Thommessen.

– Nå gjelder den imidlertid også for digitale ytelser som leveres sammen med tingen og som er nødvendige for at den solgte tingen fungerer som den skal.

Blant annet skal kjøpere nå få nødvendig informasjon og oppdateringer av slike ytelser så lenge det er rimelig, eller så lenge det er avtalt.

– Da Regjeringen la frem lovforslaget for Stortinget, uttalte justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl at bestemmelsen innebærer at forbrukere har krav på oppdateringer i minst fem år, utdyper Solli.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Tidligere har loven ikke gitt forbrukere krav på oppdateringer, og flere kunder har nok opplevd at oppdateringene stanser etter noen få år.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Den nye forbrukerkjøpsloven gjelder også for digitale ytelser som leveres sammen med tingen og som er nødvendige for at den solgte tingen fungerer som den skal. Blant annet skal kjøpere nå få nødvendig informasjon og oppdateringer av slike ytelser så lenge Foto: Gorm Kallestad / NTB / NTB
Den nye forbrukerkjøpsloven gjelder også for digitale ytelser som leveres sammen med tingen og som er nødvendige for at den solgte tingen fungerer som den skal. Blant annet skal kjøpere nå få nødvendig informasjon og oppdateringer av slike ytelser så lenge Foto: Gorm Kallestad / NTB / NTB

Ikke «som den er»

Den nye forbrukerkjøpsloven inneholder dessuten et forbud mot å selge ting «som den er» eller med lignende generelle forbehold.

– Det holder dermed ikke nødvendigvis å si at man ikke kjente til en mangel, påpeker Solli.

– Forventningene til et brukt produkt er imidlertid lavere enn for et nytt produkt, så det skal mer til for å si at et brukt produkt har en mangel.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Advokaten tror lovendringen vil ha lite å si ved salg av «enkle» varer som matvarer, klær og ski, men mener den vil kunne få stor betydning og mange ganger trolig stille krav om tilstandsrapport, når forhandlere selger bruktbiler.

Utvidet bevisbyrde

– Hvordan påvirker den nye forbrukerkjøpsloven bevisbyrdeperioden for selgere?

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Hvis en mangel viser seg i løpet av de første to årene etter at tingen ble levert, må selger bevise at den ikke er ansvarlig for mangelen. Bevisbyrderegelen betyr imidlertid ikke at selger er ansvarlig for alle mangler som viser seg innen to år, svarer Solli.

Ifølge Solli innebærer den nye regelen i praksis at selger må undersøke varer som er under to år gamle og sikre dokumentasjon for at selger ikke er ansvarlig.

Dette kan for eksempel være en teknisk rapport som viser at en mobiltelefon har vært utsatt for ytre påvirkninger som et fall eller vann.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Advokat Julie Rasmussen Solli, Advokatfirmaet Thommessen. Foto: Advokatfirmaet Thommessen
Advokat Julie Rasmussen Solli, Advokatfirmaet Thommessen. Foto: Advokatfirmaet Thommessen

Får et rettingsforsøk

– Hva har skjedd med antallet tillatte rettingsforsøk i forbrukerkjøpsloven?

– Tidligere hadde selger to muligheter til å reparere en feil eller gi kjøperen en nytt produkt, men nå har selger kun ett forsøk på å gjøre dette, med mindre det er rimelig at selgeren får et nytt forsøk, forteller advokaten.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Dersom feilen vedvarer, kan kjøperen kreve prisavslag eller heving av kjøpet.
Hvorvidt det er «rimelig» at selgeren får reparere produktet eller tilby et nytt produkt må avgjøres i hvert enkelt tilfelle, og denne vurderingen avhenger blant annet av varens type og verdi, mangelens art og betydning, samt om forbrukeren kan forventes å ha tillit til at selgeren vil reparere tingen. Dessuten kan det tas hensyn til miljø– og bærekraftshensyn, og om den første reparasjonen ble gjennomført på en god måte, ifølge Solli.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er ingen høy terskel for at selger skal få flere enn ett forsøk, og ved en ny mangel bør selger som hovedregel få reparere mangelen eller gi kunden et nytt produkt, tilføyer hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Selger må kunne bevise at det ikke er hens ansvar at for eksempel en mobiltelefon ikke fungerer i løpet av de to første årene etter salget. Foto: Fremtind
Selger må kunne bevise at det ikke er hens ansvar at for eksempel en mobiltelefon ikke fungerer i løpet av de to første årene etter salget. Foto: Fremtind

Gjelder for bedrifter

– Gjelder lovendringene for både privatpersoner som selger varer fra tid til annen og for bedrifter?

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Endringene gjelder kun for selskaper og andre som selger varer til forbrukere «i næringsvirksomhet». De gjelder bare for kjøp som har funnet sted etter 1. januar i år, så loven har ikke tilbakevirkende kraft, svarer Solli.

– Bør man som selger kreve ekstra betalt, for å ta høyde for økt risiko for at man senere blir nødt til å betale for retting eller få varen i retur?

– Mange selgere tar allerede et ansvar som går utover det som følger av loven, for eksempel ved å tilby oppdateringer eller gi produktgaranti i to år. Sett fra et bærekraftsperspektiv håper jeg forbrukere tillater selger å reparere produktet flere ganger, dersom det er nødvendig, og i så fall er det ikke sikkert at lovendringene medfører økte utgifter for selger, påpeker Solli.

Krav til tilstandsrapporter vil derimot kunne medføre økte utgifter for en del selgere og følgelig resultere i prisøkninger, ifølge Solli.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kan bli vanskeligere

– Hvordan vil loven eventuelt påvirke salg av varer som er og er beskrevet som defektive, for eksempel et defekt Rolex-ur som en kjøper kunne tenke seg å fikse på egen hånd?

– Det blir nok vanskeligere for næringsdrivende å selge ting der selger ikke kjenner tilstanden, og det kan nok hevdes at lovendringene gjør det vanskeligere å selge brukte varer, sier Solli.

– Loven gjelder imidlertid ikke forbrukere som selger varer, og det er dermed ikke vanskeligere for privatpersoner å selge «second hand»-produkter, understreker advokaten.

De viktigste endringene i forbrukerkjøpsloven:

  • Loven gjelder nå også for digitale ytelser som leveres sammen med produktet og er nødvendige for at produktet skal fungere som det skal
  • Loven gir nå forbrukere krav på oppdateringer
  • Bevisbyrdebyrdeperioden er utvidet fra seks måneder til to år, noe som betyr at mangler som viser seg i løpet av to år antas å ha eksistert da produktet ble levert
  • Selger har nå kun ett forsøk på å avhjelpe en mangel, med mindre det er rimelig at selger får et nytt forsøk
  • Selger kan ikke lenger ta generelle forbehold, som at produktet selges «som det er»

Kilde: Advokatfirmaet Thommessen

Denne artikkelen er tidligere publisert i Finansavisen