Du kan ta midlertidige jobber mens du er permittert

Hudpleiesalong på Storo er stengt på grunn av coronaviruset. Den har ikke tillatt å holde åpen av myndighetene i øyeblikket.
Hudpleiesalong på Storo er stengt på grunn av coronaviruset. Den har ikke tillatt å holde åpen av myndighetene i øyeblikket. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Det er ingenting i veien for at du tar vikariater, tilkallingsvikariater eller gjør frilansoppdrag mens du er permittert fra din faste jobb. Men du kan ikke jobbe for konkurrerende virksomheter.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Coronavirusutbruddet fører til at titusenvis av nordmenn permitteres. Noen arbeidsplasser har rett og slett ikke lov til å holde åpent, som frisørsalonger, treningssentre, hudpleiesalonger, museer, utesteder og annet. Andre bedrifter påvirkes av stengte grenser og flyplasser, som flyselskaper, hoteller og reiselivsaktører. Andre igjen får ikke levert varer som trengs fra andre land for å drive produksjon i Norge.

Alt fra varehandel og servicenæringer til artister og kunstnere påvirkes av virusutbruddet, og arbeidstakere blir sendt hjem uten arbeid.

Tirsdag rapporterte Nav at de har fått 45.000 søknader om dagpenger på grunn av permitteringer på bare fem dager.

Hva betyr permittering?

At du blir permittert, betyr ikke at du mister jobben. Det gjør du kun dersom du sier opp eller blir oppsagt.

Permittering innebærer at arbeidsforholdet ditt avsluttes midlertidig, fordi bedriften i en periode ikke har arbeid til deg, eller mulighet til å lønne deg. Du skal kun være permittert i perioden hvor det ikke er arbeid til deg. Som hovedregel kan en permittering maksimalt vare i seks måneder.

Permittering er noe annet en permisjon. Permisjon er noe man går inn i frivillig, enten det er studiepermisjon, foreldrepermisjon eller permisjon for å gjennomføre egne prosjekter.

Nav: 84.000 flere ledige siste uke

Les mer: Nav har fått 45.000 søknader om dagpenger ved permittering på fem dager

Kan du jobbe mens du er permittert?

Einar Engh er partner i Hjorts avdeling for Arbeidsliv. Engh yter juridisk rådgivning til forskjellige typer virksomheter i både privat og offentlig sektor samt til privatpersoner. Han har særlig kompetanse på arbeidsrett og prosedyre. Foto: Hjort
Einar Engh er partner i Hjorts avdeling for Arbeidsliv. Engh yter juridisk rådgivning til forskjellige typer virksomheter i både privat og offentlig sektor samt til privatpersoner. Han har særlig kompetanse på arbeidsrett og prosedyre. Foto: Hjort

Det at du er permittert, betyr ikke at du ikke kan jobbe med andre ting og for andre bedrifter i mellomtiden.

– Det er helt uproblematisk å ta korte vikariater, jobbe som tilkallingsvikar eller ta frilansoppdrag i perioden du er permittert, så lenge du kan vende tilbake til din gamle arbeidsgiver når permitteringsperioden er over, sier Einar Engh til ABC Nyheter.

Han er partner i advokatfirmaet Hjort, og spesialisert på arbeidsrett. Engh har tidligere jobbet ti år i LOs juridiske avdeling.

– Det du eventuelt tjener vil avkortes mot dagpengene du mottar fra Nav, slik at du ikke både får mer dagpenger enn du har krav på, forklarer Engh.

Du kan også søke andre jobber, men får du fast jobb et annet sted, må du avslutte arbeidsforholdet med arbeidsgiveren du er permittert fra. Det er egne regler om oppsigelsesfrister i slike tilfeller.

Det er heller ikke tillatt å jobbe i direkte konkurrerende bedrifter mens du er permittert, men det finnes gråsoner.

– Hvis du er en profilert kommentator i Aftenposten som er permittert, kan du ikke skrive kommentarer for Dagbladet mens du er permittert. Lojalitetsplikten som gjelder i arbeidsforhold, består mens man er permittert. Om slike situasjoner skulle oppstå, gå i dialog med arbeidsgiveren. Sammen kan dere avklare om det er en direkte konkurrent du skal skrive arbeide for eller ikke, og om det er innafor, sier Engh.

Selv om det ikke er tillatt å jobbe for konkurrenter, vil arbeidsgiver i noen tilfeller tillate det.

– Et godt eksempel er hvis du jobber som bartender eller servitør for eksempel. Kan du da ta en annen jobb? Nøkkelen er å snakke med arbeidsgiver.

Aktuelt: NHO frykter ny ledighetsrekord

Artikkelen fortsetter under.

SE VIDEO: Solberg sier planene for neste års budsjett er lagt vekk.

Hva har du krav på som permittert?

Blir du permittert, bør du ta kontakt med Nav med én gang du mottar permitteringsvarselet. På grunn av stor pågang, opplever de at det kan ta tid å gi svar til alle som har behov, og de ber folk være tålmodige. Nav har opprettet en samleside for coronaviruset, med spørsmål og svar om relevante temaer.

De opplyser at de foretrekker at folk tar kontakt med dem digitalt, dersom de har muligheten til det.

Stortinget og regjeringen har vedtatt å endre reglene for lønn, dagpenger og permitteringer midlertidig på grunn av coronaviruset, for å lette byrden både for arbeidstakere og arbeidsgivere.

  • Normalt sett må arbeidsgiver betale full lønn til arbeidstaker i 15 dager etter permittering i det som kalles arbeidsgiverperioden. Nå utvides perioden for full lønn til 20 dager, slik at arbeidstaker får fem dager ekstra med full lønn. Dette er imidlertid begrenset opptil en årslønn på cirka 600.000 kroner.
  • Samtidig må arbeidsgiver kun betale full lønn for to av disse dagene, mens staten tar regningen for de resterende 18 dagene. Denne ordningen er midlertidig, og utbetalingene skjer så raskt Nav får på plass en teknisk løsning.
  • Etter at arbeidsgiverperioden er over, får permitterte ansatte dagpenger i inntil et halvt år. Normalt sett er kravet for å ha rett på dagpenger at den permitterte har tjent mer enn 1,5 G (149.787 kroner) de siste 12 månedene, eller mer enn 3G (299.574 kroner) de siste 36 månedene. Nå reduseres inntektsgrensen til 0,75 G (74.893 kroner) de siste 12 månedene for å favne flere.
  • Normalt får permitterte opptil 62,4 prosent av inntektene sine i dagpenger. Inntekt over 6G (599.148) tas ikke med i beregningen av dagpenger. En midlertidig ordning skal øke dagpengene til 80 prosent av inntektene opp til 3G (299.574 kroner), slik at de som er permittert på grunn av corona-krisen skal få mer i dagpenger enn det som er normalt.
  • Arbeidsgiver har plikt til å varsle arbeidstaker før en permittering. Som hovedregel er varselfristen 14 dager. Ved permittering på grunn av uforutsette hendelser, kan varselfristen være to dager. Det betyr ikke at varselfristen automatisk er to dager hvis du permitteres på grunn av coronaviruset. Det må dreie som om uforutsette hendelser som ulykker eller naturhendelser for å kunne forsvare to dagers varsel. Coronaviruset har spredd seg i verden i flere måneder, og faller ikke inn under den kategorien. Om myndighetene uten forvarsel, og med umiddelbar virkning, legger ned forbud mot bestemte virksomheter, vil det være en uforutsett hendelse som gir arbeidsgiver rett til to dagers varslingsfrist.

LO-advokatene har en gruppe på Facebook hvor de fortløpende oppdaterer et dokument med juridiske spørsmål og svar om coronaviruset.

Det er en god kilde til informasjon om permitteringer, men også om ferier og fritidsreiser, sykepenger, omsorgspenger, og hvilke rettigheter du har som student, frilanser og selvstendig næringsdrivende.

Kilder brukt i denne saken: Advokat Einar Engh, partner i advokatfirmaet Hjort, Nav, LO-advokatene.