– Vil ta år før verdensøkonomien bedres

Krisa har rammet børsene hardt. NTB Scanpix/AP.
Krisa har rammet børsene hardt. NTB Scanpix/AP.

Også Norge kan vente høy arbeidsledighet og svakere lønnsutvikling i årene fremover, mener sjefanalytiker i Nordea Erik Bruce. 

– Det kommer til å ta år før økonomien normaliseres, sier sjefanalytiker i Nordea Erik Bruce til ABC Nyheter.

Vi må regne med høyere arbeidsledighet enn vi har hatt, og det vil ta tid å få ting tilbake til normalen, mener han. Det internasjonale pengefondet IMF har spådd fall i BNP på 6,3 prosent i Norge i 2020.

– Vi må også regne med lavere lønnsvekst enn det ellers ville vært, og det kan bli mer økonomisk forsiktighet i befolkningen som følge av coronaviruset. Hvor hardt vi rammes vil i stor grad avhenge av hvor fort vi åpner opp, som igjen er avhengig av smitten.

15 prosent ledige

Ved utgangen av april var 421.000 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV. 15,0 prosent av arbeidsstyrken var dermed registrert som arbeidssøkere.

Sjefanalytiker i Nordea, Erik Bruce, venter kutt i styringsrenten ved rentemøtet til uka. Foto: Nordea.
Sjefanalytiker i Nordea, Erik Bruce, venter kutt i styringsrenten ved rentemøtet til uka. Foto: Nordea.

– Samtidig er arbeidsledigheten særlig høy nå fordi veldig mange er permittert. Det vil gå noe ned når bedriftene åpner opp igjen, sier Bruce.

Over 1000 norske selskaper har allerede fått innvilget statsgaranterte lån på til sammen mer enn 4 milliarder kroner gjennom lånegarantiordningen for bedrifter, melder NTB.

– Norge er veldig godt rustet fordi vi har svært solide statsfinanser - for å si det forsiktig - og har anledning til å bruke veldig mye penger over offentlige budsjetter, sier Bruce.

Men både krona og oljeprisen har kollapset.

– Hovedproblemet for Norge er at oljeprisene har falt mye, og vi har en stor oljerelatert industri som vil slite om ikke prisene går opp. På kort sikt, de nærmeste årene, vil alt oljerelatert få mindre å gjøre, det er argumentet for at vi kan bli hardere rammet.

– Må regne med flere konkurser

– Selv om myndighetene gjør mye, må vi regne med at ganske mange firmaer ikke vil greie å betjene gjelda de har og går konkurs. Da er ikke arbeidsplassene der når vi åpner opp igjen, sier sjefanalytikeren.

Oljeprisene har stupt som følge av redusert etterspørsel. NTB Scanpix/AFP.
Oljeprisene har stupt som følge av redusert etterspørsel. NTB Scanpix/AFP.

Totalt sett er antallet konkurser i Norge hittil i 2020 lavere enn forventet. Men noen bransjer merker coronaen mer enn andre, og verre skal det trolig bli, viser tall fra kredittanalyseselskapet Experian gjengitt av NTB.

Totalt sett estimerer selskapet at det var 227 konkurser i Norge i april, en nedgang på 21 prosent sammenlignet med april i fjor. Men i overnattings- og serveringsbransjen gikk det stikk motsatt vei – med en økning på 21 prosent. Bare i uke 17 gikk tolv bedrifter i bransjen konkurs.

NHO-sjef Ole Erik Almlid har uttalt at økonomien kommer til å «være preget av dette i minst ti år fremover – kanskje lenger. Og de næringene som er mest rammet, kommer til å merke det veldig tydelig i lang tid», sa han nylig i et intervju med Budstikka.

Ny depresjon?

Forrige uke sammenlignet sjefen i Europarådets utviklingsbank situasjonen med den verdensomspennende økonomiske krisen på 30-tallet, «den store depresjonen».

Les også: Frykter corona-depresjon: – Kan bli verre enn ”de harde 30-åra”.

Også Det internasjonale pengefondet IMF har sammenlignet krisen med 30-tallet.

Det amerikanske flagget utenfor børsen på Wall Street. NTB Scanpix/AFP.
Det amerikanske flagget utenfor børsen på Wall Street. NTB Scanpix/AFP.

– Sammenligningen med depresjonen på 30-tallet er ikke så gal med tanke på fallet i aktivitet vi ser nå, og utviklingen i arbeidsledighet vi kommer til å se nærmeste kvartalene, men ellers synes jeg det er misvisende. Vi har stengt ned næringsvirksomhet med vilje, og etter hvert som viruset kommer under kontroll vil det bli åpnet opp igjen, sier sjefanalytiker Bruce i Nordea.

Han mener det vil ta noen år før vi er tilbake på samme aktivitetsnivå som før krisen, men at tiltakene som er gjennomført er nok til å hindre en så langvarig depresjon som man så på 30-tallet.

– Den gang gjorde man feil i pengepolitikken og støttet ikke opp med finanspolitikk. Nå er det gjort enormt mye fra myndighetene, med lån til bedrifter og tilskudd til dem som mister jobben, som kan øke etterspørselen når ting åpner opp. Under depresjonen ble ikke økonomien støttet i samme grad, sier han.

Les også: Coronaviruset får deler av strømforbruket til å stupe

– Finanskrisa var annerledes

Han mener likevel krisen er vanskeligere for myndighetene å håndtere enn finanskrisen i 2008.

GLOBAL KRISE: Reisende med beskyttelsesmasker på et tog i Kuala Lumpur i Malaysia onsdag 4. mai. NTB Scanpix/AP.
GLOBAL KRISE: Reisende med beskyttelsesmasker på et tog i Kuala Lumpur i Malaysia onsdag 4. mai. NTB Scanpix/AP.

– Den gang var det en krise i finanssystemet, som på en måte var lettere å løse fordi sentralbankene hadde flere virkemidler. Nå er det hele næringslivet som sliter med fall i aktivitet og inntekter, så tiltakene vi ser nå er mer krevende, sier Bruce.

– Akkurat nå er det viktigste å sørge for at bedriftene som nå sliter fordi inntektene faller bort overlever, med tilskudd til bedriftene og billige lån, og tiltak for forbrukerne som nå mister jobben, slik at de har mulighet til å etterspørre varer og tjenester. Etterhvert som vi åpner opp kan mer normale stimulerende tiltak med offentlig pengebruk og fortsatt støtte til bedrifter være mulige tiltak.

Øvrige kilder: NTB.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært