Meny

Tingrettsdom om Elkjøp: Rett til annen jobb ved oppsigelse går tapt i franchise-selskaper

OPPSIGELSER: Oppsagte arbeidere hos Elkjøp på Skårer i Lørenskog får ikke stå i jobb til saken deres kommer for retten. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Nedre Romerike tingrett lar Elkjøp sette lager- og transportarbeidere i Lørenskog på porten før arbeidsrettssak uten å tilby annen jobb, og beskylder de oppsagte for illojalitet.

Ansatte ved Elkjøps datterselskap Elkjøp Distribusjon tapte så det sang i en kjennelse om oppsigelsesvern ved Nedre Romerike Tingrett 1. november.

Det innebærer at de settes på porten senest 16. november.

På toppen av det hele antar retten at de oppsagte kan komme til å opptre illojalt om de fikk bli stående i jobb.

Ved hjelp av Oslo transportarbeiderforening gikk de ansatte til sak for å beholde sine jobber da Elkjøp-konsernet besluttet å nedlegge sitt eget distribusjonsselskap fra 1. november, og overlate oppgaven til selskapene Bring, Mavi og KH Transport.

Foreningen, som tilhører Norsk Transportarbeiderforbund, krevde så at de ansatte får beholde jobbene fram til retten en gang i 2019 har behandlet deres anklage om usaklige oppsigelser.

Det er dette spørsmålet som nå er avgjort til arbeidsgiverens fordel, i en sak som setter på spissen spørsmålet om ansattes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse.

Retten kom også til at arbeidsmiljølovens bestemmelse om at oppsagte skal ha fortrinnsrett ved andre jobber i et selskap, ikke gjelder ledige jobber ved Elkjøp-kjeden rundt i landet.

For Elkjøp-butikkene er organisert som selvstendige franchise-selskaper.

Norsk Transportarbeiderforbund har anket kjennelsen for lagmannsretten.

Kontraktører i stedet for ansatte?

– Avgjørelsen kommer ikke overraskende i og med at Elkjøp har gjennomført en korrekt nedbemanningsprosess etter at prøveprosjektet på Skårer dessverre ikke ble lønnsomt, sier Elkjøps advokat Nicolay Skarning i advokatfirmaet Kvale til ABC Nyheter.

Motparten påberopte seg arbeidsmiljølovens §15.7.3, som sier at en oppsigelse som skyldes at arbeidsgiver setter ut eller tar sikte på å sette ut virksomhetens drift på oppdrag ved bruk av selvstendige oppdragstakere, ikke er ikke saklig med mindre det er nødvendig av hensyn til virksomhetens fortsatte drift.

Ett av selskapene som overtar oppgavene fra nå av, Mavi, benytter kun selvstendige oppdragstakere til å utføre oppdragene.

KH Transport er et enkeltpersonforetak registrert på innehaveren Mohammad Iqbal, går det fram av kjennelsen, som likevel mente det ikke var grunnlag for dette argumentet fra Elkjøps motpart.

Antar at de ansatte er illojale

De oppsagte anførte at outsourcingen av lagerhåndteringen og transportoppdragene er å anse som en virksomhetsoverdragelse, noe som gir rett for de ansatte til å bli med over til den nye arbeidsgiveren.

Elkjøp bestred dette og fikk medhold i retten, som viste til EU-domstolens praksis for hva som skal til for at det skal foreligge en virksomhetsoverdragelse.

Retten tok også Elkjøps krav til følge fordi den antar at de ansatte kan komme til å opptre illojalt hvis de blir stående i jobb.

«Etter en totalvurdering, der det særlig er lagt vekt på at retten har kommet til at det er fare for illojal opptreden, er retten kommet til at det er urimelig, også hensyntatt det strenge kravet til urimelighet, at arbeidsforholdene opprettholdes under sakens behandling, og retten tar begjæringen til følge.», heter det i dommen.

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Populært