Meny

Elkjøp begjærer 16 unge satt på porten i Lørenskog

VOND KONFLIKT: Elkjøp begjærer 16 unge ansatte i Lørenskog satt på porten på en måneds varsel. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Streik og blokadeaksjon fikk elektrokjeden Elkjøp til å signere en tariffavtale for 45 ansatte på lageret. Men sa fra at det ville føre til nedlegging. Nå skjer det.

Elkjøp-konsernet sendte tirsdag en begjæring til Nedre Romerike Tingrett om å få lov til å sette 16 unge ansatte ved Elkjøp Distribusjon i Lørenskog på porten innen 31. oktober.

I alt mister 45 ansatte jobben hvis ikke retten kommer til en annen konklusjon.

– Det ville være merkelig om en sånn begjæring skal gå gjennom. Elkjøp skal fortsette å ha driften, plukke, distribuere og kjøre ut varer til kunder fra disse lokalene. Men det ønsker de å gjøre ved hjelp av to andre selskaper, Bring og Mavi Logistikk, sier sekretær i Oslo transportarbeiderforening, Fredrik Solvang Winger, til ABC Nyheter.

Streik, tariffavtale og oppsigelse

Dramaet begynte i sommer, da Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) på vegne av 39 av de 45 ansatte ved selskapets lager i Lørenskog krevde en tariffavtale som Elkjøp syntes var for dyr.

De fagorganiserte fikk blankt nei - og fulgte opp med streik og blokadeaksjoner Elkjøp karakteriserte som ulovlige. Aksjonene vakte oppsikt og politiet grep inn.

Det hele endte med at selskapet ikke så noen annen råd enn å skrive under på en tariffavtale.

Men i protokollen tilføyde Elkjøp samtidig at avtalen var så dyr at nedleggelse eller nedbemanning ble aktuelt.

«De ansatte og NTF anså dette som en akseptabel mulig konsekvens av å opprettholde kravet om Grossistoverenskomsten, og tariffavtalen ble deretter inngått.», skriver Elkjøps advokat Nicolay Skarning i begjæringen til Tingretten.

– Ble ikke lønnsomt

Alle 45 ble sagt opp. 16 av dem har varslet søksmål med krav om å få beholde jobben.

De krever også å stå i jobb til en rettssak en gang i 2019 er blitt avholdt.

Det er som følge av dette siste kravet Elkjøp går til motangrep og krever rett til å fjerne dem innen utløpet av måneden, all den stund deres oppsigelsesfrist er på én måned.

– Saken dreier seg om et prøveprosjekt for Elkjøp med faste stillinger, som dessverre ikke viste seg å kunne bli lønnsomt. Derfor legges det ned, og vi har bedt Nedre Romerike tingrett om at alle må fratre ved oppsigelsestidens utløp den 31. oktober, samtidig som vi har bedt NAV om å bistå med å skaffe alternative jobber til de overtallige, sier Elkjøps advokat Nicolay Skarning til ABC Nyheter.

Ifølge Elkjøp har Transportarbeiderforbundet andre tariffavtaler som ville gitt lavere lønn.

Av begjæringen framgår det at den inngåtte Grossistavtalen medførte en gjennomsnittlig økning i årlig grunnlønn for de ansatte med 98.500 kroner, samt økte skifttillegg på 85.457 kroner årlig.

Les også: «Feirer» tre-årsjubileum for pågående havnearbeiderstreik

– Blir ikke billigere for Elkjøp

– Man kan ikke velge tariffavtale etter hvilken timelønn det er, men etter arbeidets art, påpeker Transportarbeiderforeningens Fredrik Solvang Winger.

Han avviser at lønnskostnadene berettiger nedleggelse av Elkjøps egen virksomhet med distribusjon og hjemkjøring av varer ved hjelp av faste ansatte i Lørenskog.

– Det stemmer ikke med hva de selv har sagt i drøftelsene før oppsigelsene. Der sa de at kostnadene var på samme nivå som når de nå velger å sette ut arbeidet til to andre bedrifter, sier Winger og legger til:

– Klubben lokalt har også lagt fram en alternativ plan som ville gi Elkjøp billigere drift enn det de har nå.

Les også: Elever streiker over hele Norge i klimaprotest

– Elkjøp får selv vurdere nedlegging

«Elkjøps prosjekt med å forsøke å utføre et visst volum av utkjøringer under hjemleveranser ved hjelp av egne ansatte, Elkjøp Distribusjon, har siden oppstarten i januar 2016 gått med noe underskudd.», heter det i begjæringen. I 2017 hadde Elkjøp Distribusjon et underskudd på cirka 4,8 millioner kroner
«Til tross for dette, har det fra Elkjøps side som utgangspunkt vært ønskelig å videreføre og forbedre ordningen.», skriver advokaten.

NTFs forbundssekretær Bjørn Anders Jonassen karakteriserte i Frifagbevegelse.no 28. juni tariffavtalen som ble underskrevet, som en viktig prinsipiell seier.

«Vi forheld oss til lovverk og avtalar. Dei får vurdere sjølv om lageret må leggast ned. Har dei ikkje råd til å drive lageret etter løna i bransjen, får det vere konsekvensen.» sa Jonassen der.

Privatøkonomi
Populært