Norge deltar på EUs side i «straffeaksjon» mot Sveits

MED EU MOT SVEITS: Norge og finansminister Siv Jensen blir med på EUs side i straffeaksjon mot Sveits.
MED EU MOT SVEITS: Norge og finansminister Siv Jensen blir med på EUs side i straffeaksjon mot Sveits. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

EU trekker godkjenning av sveitsiske børser som pressmiddel mot Sveits i dragkamp om ny handelsavtale. Norge blir med på EUs side og innfører samme tiltak mot Sveits.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

EU innfører fra 1. juli et straffetiltak mot Sveits fordi alpelandet ikke vil føye seg hundre prosent etter Brussels krav til en ny, omfattende rammeavtale.

Avtalen regulerer den gjensidige adgangen for EU og Sveits til hverandres markeder, idet Sveits av hensyn til suverenitet ikke ønsker å delta i EØS.

Det varslede straffetiltaket er innrettet på det sveitsiske finansmarkedet og innebærer at EUs godkjenning av sveitsiske børser opphører fra mandag av.

Nå bekrefter Finanstilsynet overfor ABC Nyheter at Norge gjennom EØS-avtalen vil følge EU og ikke lenger anerkjenne sveitsiske børser som likeverdige.

Dermed deltar Norge i noe som er et pressmiddel i en tosidig politisk strid mellom EU og Sveits, trass i at Norge gjennom EFTA-samarbeidet er en tett samarbeidspartner med Sveits.

Stridens kjerne er at det sveitsiske samfunnet ikke ønsker fullt ut å oppfylle EUs krav angående:

  • Visse sider ved reglene for forbud mot offentlige subsidier
  • Juridisk sikkerhet for å bevare lønnsnivået i Sveits
  • EUs direktiv om EU-borgeres rettigheter, ikke minst retten til å bosette seg hvor man vil.

– Børskrig mot nasjonal suverenitet

Slik svarer fungerende seksjonssjef Geir Holen i Finanstilsynet på ABC Nyheters spørsmål om Norge vil følge EUs oppheving av sveitsiske børser som likeverdige:

«Gjennom MiFIR-forskriften vil norske verdipapirforetak bli stilt i samme posisjon som EU- foretak.»

EUs MiFIR-forordning regulerer markedet for finansielle instrumenter, en sektor som er viktig for Sveits og mange andre.

Senterpartiets finanspolitiske talsmann Sigbjørn Gjelsvik reagerer sterkt på Norges deltakelse på EUs side i denne styrkeprøven mot Sveits.

– Jeg mener dette er fullstendig uakseptabelt fra norsk side. Dette rammer en nær alliert av Norge i EFTA. Vi er opptatt av å ha gode relasjoner til sveitserne, sier Gjelsvik og slår fast:

– Det er ingen grunn til at Norge skal delta i en børskrig mot Sveits fordi de ønsker å ivareta suverenitet og nasjonale interesser på viktige områder.

– Må slutte å logre med halen

– Siv Jensen må sørge for at vi ivaretar våre handelspartnere framfor å logre med halen overfor EU som med sine stormaktsambisjoner vil overkjøre et europeisk land som ønsker å bevare sitt land og sitt demokrati, sier Gjelsvik.

Finanstilsynet mener at virkningene av Norges tilslutning til EUs skritt overfor Sveits, får minimal betydning i praksis.

«Som nevnt følger Finanstilsynet situasjonen, men har ikke på nåværende tidspunkt indikasjoner på at det vil få nevneverdige praktiske konsekvenser for det norske verdipapirmarkedet og norske aktører dersom likeverdighetsbeslutningen om sveitsiske handelsplasser ikke forlenges.», skriver fungerende seksjonssjef Geir Holen i en e-post.

Statssekretær Geir Olsen (V) i Finansdepartementet har følgende å si til det:

– Norge legger stor vekt på gode relasjoner til handlerspartnerne våre, både EU og Sveits. For den norske finansnæringen og for innhentingen av kapital til norske bedrifter, er like regler og betingelser for finansmarkedene i EØS av sentral betydning. Vi har ingen indikasjoner på at det vil få nevneverdige konsekvenser for det norske verdipapirmarkedet og norske aktører at likeverdighetsvurderingen til det sveitsiske markedet utløper.

– Fare for opptrapping av konflikten

Faren er nå at det blir en opptrapping av konflikten mellom Sveits og EU, skriver redaktør Fabian Schäfer i den sveitsiske avisa Neue Züricher Zeitung.

Han tror at dette uvennlige skrittet fra EU kan øke motstanden mot EU i Sveits.

Schäfer påpeker at parlamentet allerede mener at dersom EU vender tommelen ned for sveitsiske børser, vil Sveits nekte å betale utviklingspenger til EUs tilbakeliggende områder, tilsvarende det Norge betaler i form av såkalte EØS-midler.

Konklusjonen fra den sveitsiske redaktøren er at EU setter så mye inn på å få gjennom den rammeavtalen de ønsker med Sveits, at de til og med vil gå til skritt som muligens skadelige ikke bare for Sveits, men også for EU.