Høyesterett avviser skjeggkre-anke

Vil trolig legge demper på saker hvor kjøper krever prisavslag på boligkjøp etter å ha funnet skjeggkre.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Høyesterett har avvist en anke fra Help forsikring og deres klienter etter at sistnevnte kjøpte enebolig hvor det ble funnet skjeggkre. Før det hadde paret valgt å gå 100.000 kroner over prisantydning for å få boligen som var oppført i 2008.

Kort tid etter at paret overtok i november 2014 oppdaget de små dyr. Det ble antatt det var sølvkre, slik mange som har krevd prisavslag tidligere også først har antatt. Fra paret overtok til Help ble involvert og skrev skriftlig reklamasjon til Protector, som representerte selger, gikk det to måneder.

Andre anket: Anker milliondom i skjeggkre-sak

Så går det mer enn ett år. De nye boligeierne får råd og boligen blir kontrollert av eksperter. I april 2016 sender Help en ny reklamasjon til Protector. Bare dager senere svarer sistnevnte med å avvise reklamasjonen.

Dette er skjeggkre:

Dyret kan trolig dateres tilbake til 2004 i Norge, men har historikk 400 millioner år tilbake.

Om noen få år vil halvparten av landets husstander ha skjeggkre

Det gjør ingen skade på bygninger eller mennesker.

De lever innendørs og kan opptre i store deler av bygningen.

De har levetid på opptil sju år.

De legger 50 egg i året.

De kan bli opp mot 19 mm lange.

De trives best i varme omgivelser på mellom 17 og 30 grader celcius.

Kilde Wikipedia

Partene havner i retten. I tingretten vinner boligkjøperne fram og får nesten 700.000 kroner i prisavslag på boligen som hadde kostet dem 3,25 millioner kroner.

Snudd i lagmannsretten

Dette snudde seg i Agder lagmannsrett. For selv om dommerne delte seg, var de likevel enig i hovedspørsmålet.

Denne saken handler ikke bare om skjeggkre, men også manglende fall på en platting og konstruksjonsfeil på tak - for å nevne noe.

Da Mycoteam ble involvert i saken, vurderte de skjeggkre-stammen til å ha vært mellom 2 og 4 år i boligen. Selger bestred at de hadde funnet slike dyr, og retten valgte å tro dem. Retten mente likevel at selv om eier ikke visste det, så ble det oppfattet som teoretisk og mindre sannsynlig at bestanden skulle flyttet inn i boligen på overtagelsestidspunktet.

Siden de nye huseierne hadde gjennomført grundige saneringer av boligen ble skjeggkrebestanden ansett av retten for å være tilnærmet utryddet. Dermed ble konklusjonen at boligen ikke hadde hatt noen verdiforringelse, men - og det er her lagmannsrettens dommere ikke enes - kjøper måtte få prisavslag på grunn av utbedringskostnader.

Flertallet tilkjente 113.125 kroner for å dekke disse kostnadene. Mindretallet frifant selger. Mindretallet mente også at kjøper måtte dekke saksomkostningene, mens flertallet mente forsikringsselskapene skulle ta sine klienters kostnader.

På vegne av kjøperne anket Help forsikring saken til Høyesterett. Men da den kom til ankeutvalget ble den vurdert til ikke å ha tilstrekkelig grunn for å bli fremmet, og med det avvist.

Norske reaksjoner overrasker: – Jeg er overrasket over hysteriet skjeggkre har skapt

Hadde muligheten

Tips om hvordan å håndtere skjeggkre

Har du ikke skjeggkre:

○ Pakke opp alt du måtte kjøpe fra nettbutikker eller møbler som har plast og papp, pakk opp ute.

○ Ikke la materialer stå inne.

○ Noen anbefaler å pakke kofferter ute.

○ Lurer du på eller engstelig for at du har skjeggkre, er limfeller å få tak i og kan settes ut for å se om det kommer noe i dem.

○ Men vi kan ikke fullt ut gardere oss mot.

Har du skjeggkre:

○ Få det sanert. Sett i gang prosessen så fort som mulig.

○ Støvsuge og ha det rent og pent. Ligger det matrester rundt er det lettere å etablere seg.

○ Bruk ulike metoder i kampen mot skadedyret som til sammen har reduserende effekt.

– Høyesterett er veldig klar over hvor mange rettssaker som pågår, og hvor mange tingretter som har fulgt lagmannsrettens dom. Dersom ankeutvalget mente at det bar feil av sted, så hadde de muligheten til å prøve saken nå, sier direktør for skadeoppgjør i Cathrine Wessel Poulsen Protector forsikring.

Hun sier at dette er et steg i riktig retning. Poulsen viser til at det nå også finnes flere dommer som følger i de samme sporene som dommen fra Agder lagmannsrett. Og dermed er ikke skjeggkre som fenomen lenger i særstilling.

Ikke overraskende er Protector som ankemotpart veldig fornøyd med at anken ikke slapp gjennom.

– Har vi hørt siste av søksmål med krav om rabatter på salgspris?

– Jeg håper det, men det er umulig for meg å spå, men vi nå har en lagmannsrettsdom som er rettskraftig. Det er viktig steg på veien.

Avvist: Ville ha skjeggkre-rabatt, ble avvist i retten

Ikke riktig

Hos motparten, altså ankende par, forsikringsselskapet Help tar de avgjørelsen til etterretning. Med sakens spesielle faktum tatt i betraktning, skriver kommunikasjonsdirektør Dag Are Børresen i en SMS til ABC Nyheter:

– Det er et lite antall saker som slipper inn til Høyesterett. At denne anken ikke slapp inn, betyr ikke nødvendigvis at lagmannsrettsdommen var riktig. Hvordan fremtidige saker vil avgjøres, avhenger av faktum i den enkelte saken.

Få får rabatter

Dagens Næringsliv gikk gjennom både dommer i tingretten og klager som har vært oppe hos Finansklagenemnda. Tallene viser at av de sju sakene DN fant, var det kun en som fikk prisavslag. Hvor mange av dommene som er rettskraftige, er ukjent.

I nemnda har det vært ni saker til behandling hvor skjeggkre har vært involvert. Også her er det bare én som har fått medhold og prisavslag.

Gjennom de siste månedene har ABC Nyheter snakket med flere eiendomsmeglere i Oslo som forteller at skjeggkre ikke er et problem for å få solgt bolig.

Noen fikk mer: Fikk høyere pris med skjeggkre

Klarere etter hvert

Forskjeller og likheter mellom veggdyr og skjeggkre:

Begge lever i veggsprekker

Begge er de blindpassasjerer

Begge er de aktive om natten

Vegg dyr suger blod fra mennesker, det gjør ikke skjeggkre.

En veggdyrhunn kan legge mellom 200 og 500 egg. Skjeggkre legger 50 egg i året.

Veggdyr blir kjønnsmodne på 2 til 12 måneder. Skjeggkre bruker 18 måneder, om forholdene ligger til rette

Hvorvidt denne dommen vil fungere som en bremse for antall søksmål fra kjøpere som ønsker prisavslag etter å ha funnet skjeggkre - er litt usikkert. Administrerende direktør Carl O. Greving i Norges Eiendomsmeglerforbund sier til ABC Nyheter at man skal være varsom med å generalisere basert på denne ene dommen, men konstaterer at skjeggkre er blitt mer vanlig, og at folk er mer bevisste på hvordan de skal forholde seg til problemet. I tillegg er midler til å drepe insektet under stadig utvikling.

– I lys av utviklingen vil det gradvis bli trukket opp en rettspraksis som gir større forutsigbarhet og trygghet for kjøpere og selgere i bolighandelen, sier han og legg er til:

Verdispørsmålet og grensene for hva man må akseptere vil bli klarere etterhvert som rettspraksis utvikles.

Anker til lagmannsretten

I midten av mai fortalte ABC Nyheter om et par som hadde funnet skjeggkre ti måneder etter overtagelse , og ønsket rabatt på boligkjøpet. Noen uker senere ble det klart at tingretten ikke ga saksøker medhold.

Dermed ble kjøperne dømt til å måtte betale egne og saksøktes omkostninger på 110.228 kroner.

ABC Nyheter får bekreftet hos kjøpers advokat Haakon A. Langeland at hans klienter har valgt å anke saken til lagmannsretten.

Ifølge Dagens Næringsliv anker også den profilerte bloggeren Funkygine, eller Jørgine Massa Vasstrand som hun egentlig heter, nederlaget i tingrettet til lagmannsretten.

Vasstrand og hennes mann krevde et prisavslag på 634.000 kroner, men endte med å bli dømt til å betale 114.000 kroner i saksomkostninger. Saken er berammet til å komme opp for lagmannsretten i mai neste år.

Flere saker fra ABC Nyheter

Personvernpolicy