Handelskrig i emning:

Norge risikerer straffetoll til både EU og USA

<p>DOBBEL DONALD: Norge risikerer å få en dobbel Donald i fleisen: Handelssanksjoner fra både EU-president Donald Tusk og USAs president Donald Trump.</p>
DOBBEL DONALD: Norge risikerer å få en dobbel Donald i fleisen: Handelssanksjoner fra både EU-president Donald Tusk og USAs president Donald Trump. Foto: Mauro Bottaro / EU-kommisjonen

Hvis USA ikke lar EU slippe Donald Trumps nye toll, vil EU gå til mottiltak. I så fall vil Norge etter all sannsynlighet bli rammet av straffetoll til begge stormaktene.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

ABC Nyheter er kjent med at EU-landene nå har samtaler på diplomatisk nivå for å unngå at de ufrivillig skal ramme også sin handelspartner Norge, dersom striden med Donald Trump ikke løser seg i løpet av mai.

For da vil EU gå til mottiltak ved å innføre straffetoll på en rekke stål- og andre produkter.

Straffetollen vil i så fall ramme også Norge, som fra før blir utsatt for beskyttelsestollen president Donald Trump allerede har innført midlertidig på aluminium og stål.

Den har foreløpig ikke hatt noen dramatisk virkning. Med EU-toll på mange stål- og andre produkter, kan virkningen bli atskillig mer følbar.

EU finner ikke løsning for Norge

Interne kilder forteller til ABC Nyheter at EU så langt ikke har funnet noen løsning på Norge-problemet, på grunn av reglene i Verdens handelsorganisasjon WTO.

I WTO gjelder prinsippet om likebehandling av alle WTOs medlemsland. Slipper Norge straffetoll, må også alle andre gjøre det. EU har så langt ikke klart å finne smutthull i WTO-regelverket for unngå det.

EØS-avtalen kunne tenkes å gi en åpning, men tar angivelig ikke høyde for et slikt tilfelle.

Tror statsministeren må inn

I NHOs bransjeorgan Norsk Industri er man smertelig klar over giljotinen som snart, trolig i mai, kan falle over deler av varestrømmen til EU.

Et tredvetalls ikke navngitte norske bedrifter kan bli rammet.

– EU har varslet innføring av toll og mulige importkvoter på 283 produkter innen kort tid overfor alle land i verden, inklusive Norge. De har notifisert dette til WTO etter WTOs bestemmelser for beskyttelsestiltak, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri til ABC Nyheter.

– Så er det en oppfatning i Brussel at når de følger WTO-sporet, må de behandle alle land likt, legger han til.

– Vi sier at EØS-avtalen eksplisitt forbyr slike tiltak mellom partene, sier Sunde, som forteller at Norsk Industri har tett kontakt med UD og Næringsdepartementet om saken.

– Det er et tidsspørsmål før statsministeren inn i saken, sier Sunde.

Er ikke sikker på EUs intensjoner

– I WTO er vel ikke jussen klar på at EU kan gjøre unntak for EØS-partnere?

Sunde påpeker at USA i en tilsvarende sak mot Canada i 2002 fikk til et unntak slik Norge ønsker.

– Men det er ikke noe fritt fram for jussen her. Uklare prinsipper møtes. Så kan juristene gå seg vill, og bruke lang tid på dette, understreker Sunde.

– EU hevder de ønsker å unnta Norge fra sin beskyttelsestoll, men sliter med å få til det på lovlig vis etter WTO-jussen?

– Jeg tror ikke man skal være sikker på hva EU mener. EU har ufattelig mange aktører på ulike sider, sier direktøren til det.

– De i EU som jobber med dette, er jurister og de som driver med utenrikshandel. Mens de som jobber med EUs indre marked, vet at Norge kjøper stål i EU, bearbeider det for så å sende det tilbake til de industrielle verdikjedene i EU. Det EU da oppnår med å innføre toll, er å skyte seg selv i foten, sier Sunde og legger til:

– Det er trist hvis den type industriell forståelse ikke preger EUs behandling, men at Norge blir hakkemat juridisk. Da vil også mange EU-bedrifter lide.

Eksperten om EU og WTO

En av Norges fremste eksperter på internasjonale handelsavtaler, seniorforsker Arne Melchior ved NUPI, påpeker at USA har begrunnet sin nye toll på uortodoks vis.

WTO I BAKGRUNNEN: – USA vil ikke la WTO håndtere konflikten, EU vil holde seg til WTOs regler, sier seniorforsker Arne Melchior. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
WTO I BAKGRUNNEN: – USA vil ikke la WTO håndtere konflikten, EU vil holde seg til WTOs regler, sier seniorforsker Arne Melchior. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

– De har vedtatt handelsrestriksjonen under seksjon 2.3.2 i amerikansk lov om nasjonal sikkerhet, og henvist til Artikkel 21 i WTO om sikkerhet. Det er en nødparagraf som er lite brukt. Den dreier seg om å sette frihandelen ut av kraft i tilfelle krig, sier Melchior til ABC Nyheter.

Men det er lite rettspraksis på bruken av denne artikkelen i WTO. Ett eksempel er en tvistesak Ukraina har reist mot Russland.

– Russland og USA sier begge at den artikkelen er basert på selvjustis, noe WTOs tvisteløsningsorgan ikke kan blande seg inn. EU bestrider dette, og sier tolkningen av 21 er underlagt WTOs jurisdiksjon, forteller handelseksperten.

EU hevder USAs tiltak på aluminium og stål burde vært begrunnet av WTOs beskyttelsesklausul mot altfor store svingninger i handelen, etter WTOs Artikkel 19.

– Men den juridiske situasjonen er uklar, oppsummerer Melchior.

– Ryktet sier USA har tilbudt EU unntak fra tollen hvis EU godtar en frivillig begrensning på eksportvolumene. Korea har godtatt slike kvoter, og blitt unntatt. Men dette er i strid med WTOs regler for handelsrestriksjoner, påpeker han.

Melchior tar for gitt at EU ikke vil inngå en praksis som bryter med forpliktelsene i WTO.

Personvernpolicy