Sensasjonelt skipsfunn utenfor kysten av Danmark

<p>Skipsvraket som marinarkeologer fra Vikingeskibsmuseet i Danmark er i ferd med å undersøke ligger på bare 3,5 meters dyp utenfor sydspissen av Danmark. Skipet er sannsynligvis det danske orlogsskipet Delmenhorst som sank under slaget i Femern Bælt i 1644.</p>
Skipsvraket som marinarkeologer fra Vikingeskibsmuseet i Danmark er i ferd med å undersøke ligger på bare 3,5 meters dyp utenfor sydspissen av Danmark. Skipet er sannsynligvis det danske orlogsskipet Delmenhorst som sank under slaget i Femern Bælt i 1644. Foto: Vikingeskibsmuseet i Danmark

Et nærmere 400 år gammel krigsskip er oppdaget utenfor Danmarks fjerde største øy, Lolland.

Funn av flere bronsekanoner skal være det sterkeste beviset på at dykkerne har funnet det savnede orlogsskipet.

– Det er et spennende vrak. For det første er det jo det siste av de sunkne skip fra slaget i Femern Bælt i oktober 1644. For det andre er Delmenhorst spesielt, fordi det er et av de første skip som er bygget etter tegning, sier museumsinspektør Morten Johansen ved Vikingeskibsmuseet i Roskilde til museets eget nettsted.

Gigantisk sjøslag med katastrofalt nederlag

Sjøslaget fant sted 13. oktober 1644. Her seilte en slagkraftig svensk-nederlandsk flåte med til sammen 42 skip inn i Femern Bælt. Deretter angrep de 17 danske krigsskip.

Det gigantiske sjøslaget endte til slutt i et katastrofalt nederlag. Bare to av de 17 danske skipene unngikk å bli senket eller erobret av fienden.

Det nyeste funnet er omtalt av blant annet danske Jyllands-Posten.

Skipet Delmenhorst er det siste savnede skip fra slaget i Femern Bælt, og det siste store slaget i den såkalte «Torstenssonfejden» som pågikk i årene 1643-1645. Det var under disse kampene til havs at Christian 4. skal ha mistet sitt høyre øye.

Funnet under arbeid med verdens lengste senketunnel

Oppdagelsen av det savnede skipet ble oppdaget under utgravninger til den nye fastlandsforbindelsen mellom Sør-Danmark og Nord-Tyskland.

Funn av flere bronsekanoner skal være det sterkeste beviset på at dykkerne har funnet det savnede orlogsskipet. Foto: Vikingeskibsmuseet i Roskilde
Funn av flere bronsekanoner skal være det sterkeste beviset på at dykkerne har funnet det savnede orlogsskipet. Foto: Vikingeskibsmuseet i Roskilde

Det danske folketinget ga i 2016 grønt lys til å bygge verdens lengste senketunnel under Femernbeltet mellom Danmark og Tyskland. Prosjektet har vært omstridt, men den 18 kilometer lange undersjøiske tunnelen er ventet stå ferdig i 2029.

Grunnundersøkelsene viste store forekomster av svellende leire på bunnen i Femernbeltet, skrev Teknisk Ukeblad i april 2016. Det var under gravearbeider at vraket ble oppdaget.

Skipet ligger på bare tre meters dyp nær kystlinjen.

Vil trolig bli liggende urørt

To tidligere funn fra samme sjøslag er tidligere lokalisert; orlogsskipet «Lindormen» og det nederlandske handelsfartøyet «Swarte Arent». Begge sank under slaget i 1644.

Vrakene lå på 24 meters dyp og viste seg å være sensasjonelt godt bevart til tross for å ha ligget i hundrevis av år på havbunnen. Både kuler og kanoner, kister, kokekar og en rekke andre sjeldne gjenstander ble reddet.

Det nye funnet vil inntil videre bli liggende urørt utenfor sydspissen av Danmark.

– Skipet blir liggende i det miljø hvor det har hatt det godt i 400 år. Så håper vi at noen i fremtiden finner en metode som kan sikre at man kan få mer viten ut av et sånt vrak enn vi er i stand til i dag, sier museumsinspektør Morten Johansen.

Video: Arkeologisk storfunn i Svartehavet: – Verdens eldste intakte skipsvrak

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden