Ny, omfattende studie:

Tropiske skoger vil etter hvert slippe ut mer karbon enn de tar opp

Tropiske skoger vil i framtiden slippe ut mer CO2 enn de binder opp, og forsterke klimaendringene, ifølge en ny studie. Douglas Sheil (innrammet) ved NMBU på Ås er en av forskerne bak den omfattende studien.
Tropiske skoger vil i framtiden slippe ut mer CO2 enn de binder opp, og forsterke klimaendringene, ifølge en ny studie. Douglas Sheil (innrammet) ved NMBU på Ås er en av forskerne bak den omfattende studien. Foto: Privat/Neil Palmer/CIAT for Center for International Forestry Research (CIFOR, cifor.org) (CC BY 2.0)

Det vil føre til at klimaendringene akselereres, og at kloden varmes opp enda raskere. – Alarmerende er et sterkt ord, men i dette tilfellet er det på sin plass, sier en av forskerne bak studien.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Tropiske skoger har absorbert CO2 fra atmosfæren i mange tiår, noe som har bidratt til å bremse klimaendringene. Det vil snart ta slutt, og skogene vil begynne å forvitre og slippe CO2 tilbake i atmosfæren. Det vil akselerere klimaendringene. Det er også et tegn på at skogene, og alt vi verdsetter fra skogene, er i trøbbel.

Slik oppsummerer professor Douglas Sheil ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) en omfattende studie, publisert onsdag denne uken i det anerkjente tidsskriftet Nature.

Sheil er en av over 100 forskere som har fulgt livsløpet til 300.000 trær i Amazonas og i tropiske skoger i 11 afrikanske land i over 30 år. Disse skogene fanger og lagrer store mengder karbon, også fra menneskelige utslipp, og bidrar på daglig basis til å senke mengden CO2 i atmosfæren. Forskernes mangeårige kartlegging av trær, viser at dette er i ferd med å endre seg drastisk.

– Resultatene våre er alarmerende. Alarmerende er et sterkt ord, men i dette tilfellet er det imidlertid på sin plass, mener Sheil.

Tropiske skoger absorberer en tredjedel mindre karbon i dag enn på 1990-tallet, ifølge studien. Opptaket av karbon nådde en topp på 90-tallet, hvor 46 milliarder tonn ble absorbert av tropiske skoger. Det tilsvarte da cirka 17 prosent av menneskelige klimagassutslipp i samme periode. Det siste tiåret har tallet falt til 25 milliarder tonn karbon absorbert av tropiske skoger. Det tilsvarer bare seks prosent av globale utslipp i perioden.

Differansen mellom hvor mye karbon tropiske skoger tok opp og lagret på 90-tallet sammenlignet med 2010-tallet, tilsvarer et tiår med klimagassutslipp fra Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Canada tilsammen, ifølge den britiske avisen the Guardian.

I løpet av få tiår kan tropiske skoger går fra å være en opptakskilde for CO2 til å bli en utslippskilde.

Aktuelt: Derfor er Amazonas så viktig

Amazonas kan bli utslippskilde neste tiår

Douglas Sheil er professor ved fakultetet for miljøvitenskap og natuforvaltning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Foto: Privat
Douglas Sheil er professor ved fakultetet for miljøvitenskap og natuforvaltning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Foto: Privat

Nedgangen i karbonopptak ble først observert i Amazonas, mens de samme tendensene etter hvert har vist seg i de tropiske skogene i Afrika. Utviklingen er ventet å fortsette. Forskerne mener regnskogen Amazonas potensielt vil slippe ut mer CO2 enn den tar opp allerede neste tiår, på 2030-tallet.

Hvis det skjer, vil klimaendringene få større konsekvenser på kort tid, og verden blir nødt til å kutte sine utslipp mye raskere for å veie opp for tapet av CO2-lagring i Amazonas.

Lenger fram i tid, blir problemene mer omfattende. En typisk tropisk skog er ventet å slippe ut mer CO2 enn den tar opp innen 2060. Sheil forklarer hvordan dette henger sammen.

– Skogene har vokst i størrelse med flere store trær. De har dratt fordel av den ekstra mengden CO2 i atmosfæren de har tatt opp. Men trær dør, og etter hvert som det blir varmere og tørkeperioder blir hyppigere og mer intense, vil flere trær dø før de blir ordentlig store. Dermed klarer ikke skogene å opprettholde seg selv, men de blir mindre med færre store trær. Denne utviklingen fører til at karbon slipper tilbake i atmosfæren, sier Sheil til ABC Nyheter.

Oppsummert betyr det menneskeskapte klimaendringer, sammen med avskoging, bidrar til at tropiske skoger krymper og dør. At tropiske skoger krymper og dør, bidrar til at klimaendringene forsterkes og får mer alvorlige konsekvenser for mennesker og dyr.

– Vil bidra til sult, massevandringer og konflikt

Sheil mener funnene i studien viser at klimaendringene i tropiske strøk kan bli langt mer alvorlige enn tidligere antatt.

– Endringene skjer mye raskere enn tidligere forutsett. Det økende tapet av tropiske skoger har også større ringvirkninger. Jeg er bekymret for alle artene som bor i disse skogene, men også for mennesker.

Blant annet påvirkes nedbørsmengden regionalt når tropiske skoger forsvinner, slik at det blir mindre regn. Det forsterker de negative endringene som allerede skjer i skogene.

– Det vil ha en skadelig effekt på hundre millioner av mennesker som er avhengig av regn for å overleve. Det vil sannsynligvis bidra til sult, massevandringer og konflikt.

– Hvor dramatisk er dette?

– Katastrofalt. Jeg har fokusert hele min karriere på tropiske skoger, med et fokus på bærekraftig bevaring og utvikling. Dette undergraver alt jeg har jobbet med. På den positive siden er det fortsatt tid til å handle, så lenge vi gjør det raskt og bestemt, svarer Sheil.

De største umiddelbare truslene mot tropiske skoger er avskoging, utpining og skogbrann. Forskerne sier disse truslene krever hastetiltak. Urørt skog må vernes, og degraderte skogsområder må tilbakeføres til sin naturtilstand i stor skala.

Douglas Sheil ikke alene i å omtale studien med et svært dystert fortegn. En av seniorforskerne bak studien, Simon Lewis ved universitetet i Leeds, sier til the Guardian at dette nok en gang understreker at verden er helt nødt til å handle umiddelbart i møte med klimakrisen.

– Vi har funnet at en av de mest bekymringsfulle konsekvensene av klimaendringer allerede har begynt. Dette er flere tiår før selv de mest pessimistiske klimamodellene forutså, sier Lewis.

Les også: Dette er den offisielle avskogingen i Brasil i 2019: – Misvisende, sier brasiliansk forsker

SE VIDEO Kan turisme redde Amazonas?

Personvernpolicy