Meny

Stillingsannonse avdekker amerikanske militære i Ukraina

UKRAINA: Tropper fra kampene mot de russiskstøttede utbryterne i Donetsk-regionen marsjerer i Kiev 15. november. I bakhånd har de støtte fra amerikanske militære i landet. Foto: Sergei Supinsky / AFP/NTB scanpix
En stillingsannonse fra selskapet Mission Essential avdekker at USA har militære styrker i Ukraina. Den som ansettes må være forberedt på å operere i krigssoner.

Mission Essential er et privat amerikansk selskap med hovedkontor i Ohio, og bistår blant annet med å skaffe støttespillere for USAs militære engasjementer rundt i verden.

En stillingsutlysning på nettstedet Linkedin avdekker amerikansk militær aktivitet på dørstokken til Russland, nemlig i Ukraina.

Selskapet averterer etter en språkmektig person som kan snakke ukrainsk perfekt, for å tolke og oversette for hemmelige beredskapsoperasjoner til støtte for amerikanske militære i Ukraina.

– Dette kan virke avskrekkende overfor Russland, eller motsatt, utløse en spiral, sier Russlands-ekspert Jakub M. Godzimirski ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Nupi, når ABC Nyheter forelegger ham opplysningene. 

Støtte veltrente sikkerhetsstyrker

Kravene til søkere er mange ifølge utlysningsteksten (se skjermdump nederst i artikkelen).

Vedkommende må stå til disposisjon opp til sju dager i uka, må ha kjennskap til og evne til å opptre i overensstemmelse med lokal kultur og vaner og uten å vekke oppsikt.

Den som ansettes må være villig til å bo, jobbe og reise i tøffe omgivelser og i midlertidige oppholdssteder.

Ikke minst må søkeren kunne tjenestegjøre i en krigssone om nødvendig.

Søkeren skal ha evne til å fungere i team av veltrente, profesjonelle mannskaper som er ansvarlig for sikkerheten til USA-styrker, amerikanske og utenlandske høytstående personer og ressurser.

Teksten tyder på at USAs militære engasjement ikke er et kortvarig krisetiltak.

Fra før er det kjent at Nato-medlemsland i regionen er til stede i Svartehavet.

Opplæring eller krig?

–  Dette er et spennende funn. Samtidig er det ikke så oppsiktsvekkende. Ukraina gjennomførte jo nylig militære øvelser sammen med Nato-land, sier Nupi-forsker Jakub M. Godzimirski.

Han mener de amerikanske styrkene i Ukraina kan ha sammenheng med at USA har sagt de vil forsyne Ukraina med avanserte antitankmissiler.

– Og da må man regne med at ukrainske mannskaper må få opplæring i hvordan dette skal brukes, bemerker Godzimirski.

– At den som ansettes må være forberedt på å jobbe i krigssoner tyder på at det kan dreie seg om mer enn opplæring?

– Dette med krigssoner betyr ikke nødvendigvis at amerikanerne skal delta i kamphandlinger. Vedkommende må være tilgjengelig for ukrainske styrker som er der.

– At man må regne med være til stede i krigssoner kan virke oppsiktsvekkende. Men det kan rett og slett dreie seg om å sette ukrainerne i stand til å operere de avanserte våpensystemene, sier han.

– Ukrainas rett

Når det gjelder hvem som søker etter denne type personale, påpeker Godzimirski

at både USA og Russland de siste årene har brukt private selskaper til å utføre militære oppdrag i andre land.

– Det er opplagt at det kommer mange forskjellige aktører på banen. Og Nato har ikke skjult at man ønsker å styrke Ukrainas forsvarsevne, sier han.

– Ser du ikke noe urovekkende i at dette tyder på permanent amerikansk militær tilstedeværelse i Ukraina?

– I utgangspunktet må vi se på det som følgende: Ukraina er et selvstendig land som har vært i krig med sin nabo siden 2014. De må få lov til å ta sine avgjørelser når det gjelder sikkerhet. De står overfor en asymmetrisk trussel de ikke kan takle på egenhånd.

Her er annonsen:

HER er annonsen: Foto: Linkedin
Populært