Arbeiderpartiet holder en stabil posisjon på ny meningsmåling

Leder av Arbeiderpartiet og statsminister Jonas Gahr Støre sammen med partisekretær i Arbeiderpartiet Kjersti Stenseng.
Leder av Arbeiderpartiet og statsminister Jonas Gahr Støre sammen med partisekretær i Arbeiderpartiet Kjersti Stenseng. Foto: Gorm Kallestad / NTB

På februarmålingen fra Opinion, laget på oppdrag fra ABC Nyheter og Altinget, får Arbeiderpartiet en oppslutning på 17,4 prosent. Dette er den tredje målingen på rad partiet får en oppslutning på 17-tallet.

Arbeiderpartiet får en oppslutning på 17,4 prosent på Opinions februarmåling laget på oppdrag fra ABC Nyheter og Altinget. På de foregående målingene i november og januar endte partiet opp med henholdsvis 17,4 prosent og 17,7 prosent. Arbeiderpartiet har de siste månedene holdt seg stabilt på rundt 17 til 18 prosent.

– Det er et for lavt nivå, og vi skal komme høyere, sier Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng til ABC Nyheter.

Oppslutningen på februarmålingen tilsier at partiet hadde fått 35 mandater på Stortinget hvis målingen hadde vært et reelt valg.

Har stoppet lekkasje

Valgforsker Johannes Bergh bemerker at Arbeiderpartiet ser ut til å ha stoppet velgerlekkasjen som har preget regjeringspartiet siden sist stortingsvalg.

– De har tapt veldig mange velgere siden valget, så det som er en god nyhet for partiet er at tilbakegangen har stoppet. De har i hvert fall sluttet å lekke velgere, men de har ikke klart å snu trenden. De trenger å vinne tilbake velgere nå, sier Bergh til ABC Nyheter.

Rådgiver Martin Stubban i Opinion viser til Arbeiderpartiets kjernevelgere som noe av grunnen til at Arbeiderpartiets nedgang har stoppet på målingene Opinion har gjort for ABC Nyheter og Altinget de siste månedene.

– Den eldre delen av befolkningen stemmer i høyere grad det de har stemt tidligere, så det er grunn til å tro at Arbeiderpartiets kjernevelgere holder partiet oppe på rundt 17 prosent, sier Stubban til ABC Nyheter.

– Det handler om å eie fortellingen

Opinions måling på vegne av Altinget og ABC Nyheter

Ap: 17,4 (-0,3)

Høyre: 31,9 (+0,9)

Sp: 5,5 (-0,8)

Frp: 12,6 (-0,6)

SV: 8,0 (-1,5)

Rødt: 6,4 (-0,5)

Venstre: 5,0 (+1,0)

MDG: 4,3 (+0,2)

KrF: 4,0 (+1,6)

Andre: 5,0 (+0,1)

  • Opinions partibarometer for februar 2023 er basert på 1003 telefonintervjuer ved et tilfeldig utvalg.
  • Telefonintervjuene er gjennomført i perioden 24. – 27. januar.
  • Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved stortingsvalget 2021. Følgende spørsmål ble stilt:
  • «Dersom det var stortingsvalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på?»
  • «Stemte du ved stortingsvalget i 2021? I så fall, hvilket parti stemte du på da?»
  • Resultatene (n=1003) må tolkes innenfor feilmarginer som varierer mellom 1 og 3 prosentpoeng. De største partiene har de største feilmarginene. Resultatene er vektet på kjønn, alder og stemmegivning ved stortingsvalget 2021.
Kilde: Opinion


Partisekretær Stenseng mener Arbeiderpartiets oppslutning på 17,4 prosent skyldes flere faktorer.

– Jeg tror det er tett tilknyttet den krevende situasjonen vi står i, med priskrise, energikrise og krig i Europa. Når mange opplever en krevende hverdag og mye usikkerhet, ikke minst rundt egen økonomi, er det naturlig at det kommer misnøye til oss som styrer landet, sier Stenseng.

Opinions Martin Stubban tror velgerne har forståelse for at inflasjon og renteheving gjør regjeringsjobben vanskelig for Arbeiderpartiet. Til tross for dette mener han velgerne etterlyser et mer offensivt regjeringsparti når det gjelder strømprisene.

– Når det gjelder strømprisene tror jeg folk har vanskelig for å forstå. Jeg tror Arbeiderpartiet må ta litt mer styring i debatten om strøm, for i media blir inntrykket at partiet håndterer dette litt rotete. Det handler om å eie fortellingen, sier Stubban til ABC Nyheter.

– Kan det være noe å hente for Arbeiderpartiet

Stubban påpeker at Arbeiderpartiet også kan være tydeligere i helsepolitikken.

Johannes Bergh er forsker ved Institutt for samfunnsforskning i Oslo. Foto: ISF
Johannes Bergh er forsker ved Institutt for samfunnsforskning i Oslo. Foto: ISF

– Helse er i utgangspunktet en god sak for partiet, men de må forklare hvorfor de gjør de prioriteringene de gjør, og hvordan man skal løse utfordringene.

Valgforsker Johannes Bergh tror også velgerne ønsker en tydeligere og handlingskraftig regjering.

– Arbeiderpartiet har delvis mistet velgere til Høyre og andre, og det de velgerne etterspør er mer enn en regjering som fremstår som handlingskraftig og styringsdyktige. Her kan det være noe å hente for Arbeiderpartiet, sier Bergh.

Ingen store forandringer

Partienes oppslutninger på februarmålingen har ikke forandret seg dramatisk sammenlignet med januarmålingen. I den nyeste målingen får KrF en oppslutning på 4 prosent, noe som tilsier en økning på 1,6 prosentpoeng fra januarmålingen.

Samtidig som Arbeiderpartiet har stabilisert seg på litt over 17 prosent er Høyre oppe på 31,9 prosent i februarmålingen, noe som tilsvarer en økning på 0,9 prosentpoeng fra målingen i januar.