Rødt vil kutte politikerlønninger med 20 prosent

<p>Partileder Bjørnar Moxnes og 1. nestleder Marie Sneve i Rødt foreslår å bruke penger flere steder, for å hjelpe Norge ut av corona-krisen Foto: Ryan Kelly / NTB scanpix</p>
Partileder Bjørnar Moxnes og 1. nestleder Marie Sneve i Rødt foreslår å bruke penger flere steder, for å hjelpe Norge ut av corona-krisen Foto: Ryan Kelly / NTB scanpix Foto: Ryan Kelly / NTB scanpix

Rødt vil bruke 53 milliarder for at Norge skal komme seg gjennom coronakrisen. Da går det utover blant annet politikerlønninger og flyprisene for å sikre fremtiden. 

– Vi har merket den største mulige tystnad når vi foreslår slike ting, som å kutte politikerlønna. Det er ingen som tar ordet, ikke en gang for å forsvare lønna, sier Rødts nestleder, Marie Sneve, til ABC Nyheter om forslaget til å kutte i lønningene til blant andre stortingspolitikerne.

Rødt har foreslått lønnskutt for politikere tidligere, men spesielt i tider som dette, mener hun og partiet at det er et nødvendig tiltak - selv om det kanskje ikke bidrar voldsomt inn i statskassen.

Klare krav: Frp krever bompengefrie veier i sommer

– Kanskje er det et sårt punkt. Det er 400.000 som er arbeidsledige i Norge nå, som lever på mellom 60 og 70 prosent av sine lønninger. Og det er ofte folk med lav lønn. Vi mener politikere med millionlønn ville vært et viktig signal om dugnaden. Når de står og messer om dugnad, så handler det ikke bare om å vaske hendene, men om hvem som skal betale for krisen vi er i nå.

Kriseprogram

Det er ment som starten på et kriseprogram, og allerede ut av startblokka foreslår Rødt å bruke 53 milliarder på krisetiltak. I coronaprogrammet foreslår partiet å bruke store summer for å berede samfunnet på etterdønningene av coronakrisen, mens inntektene er det vanskeligere å spore.

Det forklarer Sneve med at i og med at forslagene ligger til revidert budsjett, er det ikke naturlig å endre på skattene.

Og i krisetiden Norge er inne i, er det heller ikke unaturlig ikke å gå i balanse i budsjettet. Men i sine ordinære alternative statsbudsjetter i normale tider, har Rødt skrudd opp skattene for de rikeste for å finansiere mer velferd og mer fellesskap for de som faller utenfor.

– Til vanlig mener vi det er gode grunner til å budsjettere i balanse, men dette er den største krisen siden andre verdenskrig. Det er gode grunner til å støtte med flere midler. Vi er redd regjeringen har strammet til for tidlig, sier Sneve.

Blant annet presenterer partiet at økt trygd og reduserte skatteinntekter som følge av økt arbeidsledighet er beregnet til 430 milliarder de neste årene.

Partiet ønsker også å bruke 555 millioner kroner til økt barnetrygd, tiltak mot barnefattigdom, redusert barnehagepris og reversering av usosiale velferdskutt.

Investeringspartiet

Det handler også om å investere. Ikke i aksjer, påpeker Sneve - utover å kjøpe Equinor av børs, men å investere i fremtiden. Partiet foreslår å omplassere ikke mindre enn 1.000 milliarder kroner fra Oljefondet til egne investeringsfond for miljøvennlig industri og infrastruktur i Norge.

Et enormt tall, men partiet har ikke til hensikt å tømme pensjonsfondet til norske skattebetalere umiddelbart.

– Vi foreslår at 10 prosent av Oljefondet rettes mot Norge, ikke mot Facebook eller handlegater i London. Men dette er slikt man får kjeft fra andre partier og samfunnsøkonomer for å si. Men når målet med Oljefondet er å forvalte det for framtidige generasjoner mener vi det har større verdi for våre barn om vi har en industri som skaper verdier og en infrastruktur som får landet til å henge sammen, forklarer Sneve.

Uansett handler det ikke om å ødsle med pengene. Rødt foreslår å etablere to fond. Begge på rundt 500 milliarder kroner.

Det ene fondet skal brukes til å investere i miljøvennlig industri for fremtiden.

Det andre skal investere i miljøvennlig infrastruktur som jernbane, havner og trygge rassikre veier i hele landet. Dette fondet er tenkt at skal sikre arbeidsplasser.

"Ikke bare fordi vi har råd – men fordi det både er mulig og helt nødvendig. Det koster mer å la være." står det i programforslaget.

Vi har i mange år hørt at det offentlige ikke kan investere for mye i Norge fordi det kan bidra til økt inflasjon. Klassisk argumentasjon, forklarer Sneve.

– Men nå har vi den høyeste arbeidsledigheten i Norge på lang tid, over 10 prosent av arbeidsstyrken er uten jobb mens det før krisa var under 4 prosent. Uten tiltak i den størrelsesorden Rødt foreslår er det forventet at ledigheten vil forbli på 7 prosent i lang tid.

– Det er enorme kostnader både for de ledige og for samfunnet med stor arbeidsledighet. Da er det bedre å investere i samfunnsnyttige tiltak.

Så langt har stortingsflertallet brukt 300 milliarder kroner på coronatiltak. Det utgjør 4,2 prosent av Oljefondet, og like over den gamle handlingsregelen på 4 prosent. Med Rødts forlag øker andelen til 4,4 prosent.

Færre i luften

En industri som ligger med knekt rygg, er flyindustrien. De får ingen hjelp fra Rødt. Partiet foreslår å øke prisene på flyturer dersom du legger ut på det partiet karakteriserer som unødvendige.

Prisene stiger fra reise nummer to. Dyrest er det alltid å reise med business, her kan prisene stige kraftig. Mens det på økonomi koster tur nummer to 50 kroner mer per billett, koster tilsvarende på business 100 kroner (se tabell under), slik er det også på interkontinentale flyvninger.

Slik ser Rødt for seg at prisene på flyene kan utvikle seg.
Slik ser Rødt for seg at prisene på flyene kan utvikle seg.

– Vi ser at hele flybransjen står stille, men de skal opp i lufta igjen. Da er det viktig at vi ikke går tilbake til slik det var. Det er ikke bærekraftig, understreker Sneve.

Rødt mener at reiser mellom storbyene er det som er først oppe og står - ikke direktefly til Finnmark. Og, poengterer Sneve, det er mange som reiser mellom storbyene, ofte på forretninger. Eller i møter, som kunne vært videomøter.

– Folk flest flyr et par ganger i året, vi vil ikke ha en avgift som gjør besøk til bestemor dyrere.

Vil styrke Nav

Partiet foreslår videre å bruke 6,2 milliarder på inntektssikring for arbeidsledige. Hvilket innebærer å gi alle som mottar dagpenger 80 prosent dekning opp til 300 000 kroner, også de som var ledige før korona-krisen. Ordningen for Arbeidsavklaringspenger (AAP) ønsker partiet skal sikres ut året.

Rødt ønsker også økt skatt på coronautbytte. Det mener partiet vil gi 3,8 milliarder i økning. De peker på at det også må være tilsvarende økning på høye inntekter for å unngå at folk gjør skattetilpasninger.

Nav skal få 800 nye stillinger for å øke antall tiltaksplasser og for å etablere en statlig bemanningspool for industrien. I tillegg til å avdekke arbeidslivskriminalitet i bemanningsbransjen.

Partiet ønsker å bruke 3,3 milliarder til rundt 10.000 nye stillinger i omsorgstjenester som barnevern, skole og helse.

17 milliarder foreslår partiet gis til umiddelbar styrking av kommuneøkonomien, og syv milliarder til aktivitetsfond til investeringer og vedlikehold i kommunesektoren.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært