Nav-brukere rystet etter avsløringen: – Deres tillit til NAV-systemet er svekket

En ny rapport fra Nav onsdag viser imidlertid at det har vært en kraftig økning i antallet personer som verken kommer ut i jobb eller får uføretrygde, de havner på sosialhjelp etter at regjeringen strammet inn regelverket. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
En ny rapport fra Nav onsdag viser imidlertid at det har vært en kraftig økning i antallet personer som verken kommer ut i jobb eller får uføretrygde, de havner på sosialhjelp etter at regjeringen strammet inn regelverket. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Advokater, som har spesialisert seg på Nav-saker, merker nå stor etterspørsel etter avsløringen om at flere titalls nordmenn er uberettiget dømt og fengslet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Vi opplever stor pågang, og vi forventer enda større pågang utover i uken etter hvert som nyheten blir kjent for flere, sier advokatfullmektig Marie Ruud i advokatfirmaet Molteberg Nilsen AS.

Minst 48 personer er dømt for trygdesvindel på feil grunnlag, ifølge Riksadvokaten. Den lengste dommen er på åtte måneder. I tillegg kan til sammen 2.400 personer ha fått urettmessige pengekrav mot seg.

Les også: Nav-ansatte frykter heksejakt

– Rammer de som er i en vanskelig økonomisk situasjon

– NAV-direktøren har selv anslått at dette rammer 2400 saker. Om dette tallet stemmer, er det vanskelig å si noe om, men dette er i alle tilfelle en sak som rammer mange mennesker, og gjerne de som allerede er i en vanskelig økonomisk situasjon, sier Marie Ruud til ABC Nyheter.

Tidslinje for Nav-skandalen:

* 2012: EUs nye trygderegler (trygdeforordning) blir en del av norsk trygderett. Artikkel 21 sier at de som mottar sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger kan motta ytelsene selv om de oppholder seg midlertidig i et annet europeisk land. Nav holder fast på en streng regelforståelse om at mottakerne som hovedregel må oppholde seg i Norge for å få ytelsene.

* Juni 2017 til mars 2018: Trygderetten avsier flere dommer i klagesaker, der det slås fast at Nav praktiserer reglene feil. Sakene blir sendt tilbake til Nav. Nav endrer ikke praksis.

* Desember 2018: Trygderetten varsler Nav klageinstans om at den ville be EFTA-domstolen avgi en rådgivende uttalelse om tre pågående saker som gjelder artikkel 21.

* 20. desember 2018: Nav varsler Arbeids- og sosialdepartementet om saken.

* Januar 2019: Arbeids- og sosialdepartementet slår fast at Nav ikke kan stanse ytelsene fordi mottakeren midlertidig oppholder seg i et annet europeisk land.

* Mars 2019: Departementet sier seg enig i at praksisen må endres for saker framover i tid. På et tidspunkt etter dette beslutter Nav å vurdere praksis for alle midlertidige opphold i et annet europeisk land og gjennomgå tidligere saker.

* Oktober 2019: Riksadvokaten, som har ansvaret for påtalemyndigheten, varsles om feilen. Soningen blir avblåst for én person som var på vei til å sone en dom for trygdesvindel. Etterlysningen av tre personer trekkes tilbake.

* 28. oktober: Nav-direktør Sigrun Vågeng, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og riksadvokat Tor-Aksel Busch innkaller til pressekonferanse om saken. Det blir kjent at minst 48 mennesker er dømt for trygdesvindel på feil grunnlag. 36 av dem ble dømt til fengsel, og den lengste dommen er på åtte måneders fengsel. 2.400 personer kan ha fått urettmessige pengekrav mot seg.

Kilder: Brev fra Nav og Trygderetten

Advokatfullmektig Marie Ruud i advokatfirmaet Molteberg Nilsen AS Foto: Molteberg Nilsen AS
Advokatfullmektig Marie Ruud i advokatfirmaet Molteberg Nilsen AS Foto: Molteberg Nilsen AS

Hun har erfaring med saker innen arbeidsrett, barnerett, familierett og trygderett.

Nav-skandalen har rystet både politikere, jurister og Nav-sjefen. At minst 36 personer er stemplet som svindlere og dømt til fengsel fordi Nav har tolket trygdereglene feil, har også opprørt statsminister Erna Solberg (H).

– Det er grenseløst urettferdig og vondt. Dette burde ikke skje i Norge, sa hun til TV 2.

– Flere føler et behov for at saken prøves på nytt

Advokatfirmaet Molteberg Nilsen har spesialisert seg på saker som omhandler vedtak fra Nav. De bistår personer som er berørt av vedtak om sykepenger, arbeidsavklaringspenger (AAP) , dagpenger, uføretrygd og overgangsstønad.

Fakta om straffesakene i NAV-skandalen

Minst 48 personer er dømt for trygdesvindel på feil grunnlag, ifølge Riksadvokaten. 36 av dem er dømt til fengsel, og den lengste dommen er på åtte måneder. Her er en oversikt over hvor sakene er blitt behandlet:

Asker og Bærum tingrett: 3 saker

Bergen tingrett: 6 saker

Drammen tingrett: 3 saker

Follo tingrett: 1 sak

Fredrikstad tingrett: 1 sak

Halden tingrett: 1 sak

Jæren tingrett: 2 saker

Kongsberg og Eiker tingrett: 1 saker

Kristiansand tingrett: 4 saker

Larvik tingrett: 1 sak

Nedre Telemark tingrett: 2 saker

Nord-Troms tingrett: 3 saker

Oslo tingrett: 9 saker

Rana tingrett: 1 sak

Salten tingrett: 1 sak

Sandefjord tingrett: 1 sak

Sunnmøre tingrett: 1 sak

Trondenes tingrett: 2 saker

Tønsberg tingrett: 3 saker

Øvre Romerike tingrett: 1 sak

Totalt: 47 saker. (Riksadvokaten har så langt blitt varslet om 48 uriktige dommer totalt).

I en av sakene er straffeutmålingen også behandlet av Høyesterett, mens en av sakene er ankebehandlet i Agder lagmannsrett.

(Kilde: Domstolsadministrasjonen)

– Vi har blitt kontaktet av mennesker som er rammet av feiltolkningen, men også i større grad av mennesker som er i tvist med Nav vedrørende andre problemstillinger. Det de forteller er at deres tillit til Nav-systemet er svekket etter gårsdagens nyhet. Dette fører igjen til at flere føler et behov for at saken deres vurderes og prøves på nytt, sier advokatfullmektig Marie Ruud.

– Fører til følgefeil i systemet

– Er dere overrasket over avsløringen, eller har Navs praksis vært et tema tidligere?

– Vi er ikke overrasket over at det som fremstår som en rutinemessig saksbehandling, der NAV i stor grad har lener seg på egne tidligere vurderinger, fører til følgefeil i systemet. Dette er ikke unikt for sakene som nå er rammet av feiltolkningen, mener Ruud.

Allerede i 2013 skrev ABC Nyheter om at trygd kan eksporteres.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch sier at han burde blitt orientert tidligere.

– Det er jo meget bekymringsfullt, og det er åpenbart mange folk her som er i en sårbar situasjon. I tillegg til å miste ytelser de har krav på, så kommer det også straffeforfølgelse og dom. Da trygderetten begynte å stille spørsmål i noen saker i 2017, kunne jeg tenkt meg å høre det allerede da, sa Busch på pressekonferansen mandag.

Personvernpolicy