Nav-sakene blir tidligst gjenopptatt neste år

Riksadvokat Tor-Aksel Busch sier at han burde blitt orientert tidligere om trygdebedrageri-dommene som mandag ble erklært uriktige.

Gjenopptakelseskommisjonen vil trolig ikke rekke å behandle de feilaktige dommene i Nav-skandalen før neste år, opplyser kommisjonen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Vi kommer til å prioritere dette. Men vi vet ikke når sakene kommer, sier kommisjonens leder Siv Hallgren til NTB.

Ifølge riksadvokat Tor-Aksel Busch er det avsagt uriktige dommer for trygdebedrageri i minst 48 saker. Busch sa mandag at hans kontor vil sende et brev til alle politidistrikter med listen over sakene, men utelukker ikke at listen kan bli utvidet når hvert enkelt distrikt går gjennom for å se om det er saker som ikke er fanget opp. Saken vil deretter bli oversendt til Gjenopptakelseskommisjonen med begjæring om gjenåpning.

Hver sak må behandles for seg, ifølge Hallgren.

– Så må vi vurdere når vi får inn sakene, om de kan behandles så summarisk som det som er nevnt til nå, sier hun.

Sakene må opp i et kommisjonsmøte for å se om de kan gjenåpnes. Det neste planlagte møtet i kommisjonen er i januar. Dermed kan det først bli en avklaring på vårparten.

– Det kan også bli aktuelt med et ekstramøte. Vi må finne en effektiv måte å behandle disse på, sier Hallgren.

Se hele orienteringen her:

Personvernpolicy