Nå lar Hauglie sykmeldte få sykepenger mens de er i utlandet

SYKEPENGER: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) slipper sykepengemottakere til utlandet.
SYKEPENGER: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) slipper sykepengemottakere til utlandet. Foto: Jan Richard Kjelstrup / ASD
Artikkelen fortsetter under annonsen

Arbeids- og sosialdepartementet fjerner nå kravet til at mottakere av sykepenger må være i landet, som følge av en EU-forordning. Sigbjørn Gjelsvik (Sp) advarer.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Regjeringen vil jobbe for tiltak som kan begrense og stanse eksport av velferdsytelser, heter det i Granavoldenplattformen.

Nå liberaliserer likevel arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) reglene for å kunne motta sykepenger i utlandet.

Det skjer som følge av en ny tolkning av en EU-forordning, går det fram av svaret statsråden gir på et spørsmål reist av Senterpartiets finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik.

SYKEPENGER TIL UTLANDET: Senterpartiets finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik er bekymret for at sykepengemottakere trass i folketrygdloven skal få sykepenger mens de er i andre EØS-land. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
SYKEPENGER TIL UTLANDET: Senterpartiets finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik er bekymret for at sykepengemottakere trass i folketrygdloven skal få sykepenger mens de er i andre EØS-land. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Det er stor fare for at dette fører til økte kostnader til kontroll, økt misbruk av penger og undergraving av den norske fastlegeordningen. Den eneste grunnen jeg kan se for en slik endring, er et pålegg gjennom EØS-avtalen, sier Gjelsvik til ABC Nyheter.

– Dette var ukjent og overraskende for meg. Jeg mener dette er uheldig, sier leder i Stortingets arbeids- og sosialkomité, Erlend Wiborg (Frp) når ABC Nyheter forelegger ham endringen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Wiborg har tidligere frontet kravet om å bremse norsk trygdeeksport.

Må endre med umiddelbar virkning

I det stille har følgende beskjed gått ut i et rundskriv til de NAV-ansatte:

«Arbeids- og sosialdepartementet har etter innspill fra Trygderetten bestemt at sykepenger ikke kan stanses eller avslås kun på grunnlag av at brukeren skal oppholde seg, eller har oppholdt seg i et annet EØS-land.

Dette betyr at NAV med umiddelbar virkning må endre praksis i tilfeller hvor brukeren skal reise til et EØS-land, slik at EØS-forordning 883/2004 artikkel 21 kommer til anvendelse.»

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

I Folketrygdlovens paragraf 8-9 heter det derimot: «Det er et vilkår for rett til sykepenger at medlemmet oppholder seg i Norge», er derimot hovedregelen.

EU-loven gir rett i utlandet

«Hvilke konsekvenser mener statsråden det vil få at kravet til opphold i Norge for mottakere av sykepenger fjernes?» ville Sigbjørn Gjelsvik vite i sitt skriftlige spørsmål.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hauglie opplyser i svaret at praksisen i Arbeids- og velferdsetaten, altså NAV, har vært at kortvarige opphold i andre EØS-land ikke omfattes av artikkel 21 i EU-forordningen.

Men EU-forordningen som Norge på grunn av EØS-avtalen må følge, sier at de som bor eller oppholder seg i en annen medlemsstat, skal ha rett til kontantytelser fra hjemlandet.

Etter en ny vurdering, blant annet i lys av kjennelser i Trygderetten, har etaten nå lagt om sin praksis slik at kortvarige opphold i EØS-land likestilles med å oppholde seg i Norge.

Hauglie skriver ikke noe om hvor langvarig et kortvarig opphold i utlandet, med sykepenger fra Norge, kan være.

Hun viser til at NAV antar at endringen ikke vil ha særlig konsekvenser for sykefraværet eller sykepengeutbetalingen. Det henger sammen med regelverkets krav til å være i aktivitet, kravet til medvirkning, og NAVs regime for å følge opp saker.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Nyordningen betyr for øvrig at ordningen med digital sykemelding må oppgraderes.

Frykter uthuling av fastlegeordningen

Sigbjørn Gjelsvik er altså mer tvilende til virkningen av endringene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Hvorfor tror du regelendringen vil føre til økte kostnader?

– I dag skal en oppholde seg i Norge for å få sykepenger. Man skal fortsatt ha krav til sykmeldte, men hvordan man skal følge opp folk som ikke befinner seg i Norge, har jeg vanskelig for å se, svarer Senterparti-politikeren.

Han understreker at det i noen tilfeller kan være legitimt eller bra for sykmeldte å være i utlandet. Slik er det også nå etter tillatelse fra NAV.

– Leger skal i prinsippet ikke sykmelde for mer enn to uker av gangen. Det kan også være leger i utlandet som kan sykmelde. Dette gir økt rom for å misbruke systemet, sier Gjelsvik, som har fått signaler i den retning fra folk i NAV-systemet som har fått en ny instruks.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg frykter også at dette vil legge press på fastlegeordningen, som er basert på et samarbeid mellom den sykmeldte, NAV og fastlegen. Du risikerer at dette forvitrer hvis leger i utlandet med liten kunnskap om det norske systemet, forlenger sykmeldinger i utlandet, framholder Gjelsvik.

Frustrasjon i Frp

Frps arbeids- og sosialpolitiske talsmann Erlend Wiborg har vært tydelig på at Frp i regjering har sørget for å redusere trygdeeksport. Nå kommer altså en endring som åpner for å sende mer sykepenger ut av landet.

– Dette var ukjent og overraskende for meg. Jeg mener dette er uheldig. Denne regjeringen har jo hatt som mål å begrense trygdeeksporten. Vi har tatt flere grep og strammet inn. Jeg mener hovedregelen må være at de som er sykmeldte, oppholder seg i Norge, sier Wiborg til ABC Nyheter.

– Dette må jeg se mer på. Saken viser nok en gang det Frp har tatt til orde for, at EØS-avtalen har elementer som bør reforhandles, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Dere har lenge snakket om reforhandling uten at det har kommet nærmere?

– Vi har strammet inn på mulighet på trygdeeksport av overgangsstønad, og har nå på høring å begrense ektefelle- og barnetillegg for uføre i utlandet. I en egen stortingsmelding om trygdeeksport fikk vi gjennomslag for spørsmålet om å kjøpekraftjustere utbetalingene, svarer Wiborg.