Meny

Arbeiderpartiet vil skrote opprinnelsesgarantier for norsk kraft

<p>Norske kraftselskaper selger garantier for hundrevis av millioner kroner i året til kraftselgere på kontinentet.</p>
Norske kraftselskaper selger garantier for hundrevis av millioner kroner i året til kraftselgere på kontinentet.

Norske kraftselskaper har solgt retten til å markedsføre kraft som fornybar til utenlandske, forurensende kraftselgere. Nå vil Ap ha slutt på bruken av denne EU-ordningen med såkalte opprinnelsesgarantier.

– Ordningen med kjøp og salg av garantier for fornybar kraft henger ikke på greip!

Uttalelsen kom fra Frps olje- og energiminister Tord Lien til ABC Nyheter i 2016.

Tre år senere får Lien følge av Arbeiderpartiet.

Tirsdag fremmet Arbeiderpartiet forslag i Stortinget om å sette ett av EUs klimatiltak i kraftsektoren, som Norge har sluttet seg til gjennom EØS-avtalen, ut av spill.

Det dreier seg om de såkalte opprinnelsesgarantiene som strømkunder kan betale ekstra for å få. Garantiene gir inntrykk av at de kjøper «ren» strøm, også om de faktisk kjøper fra et kullkraftverk.

Kjøp og salg av opprinnelsesgarantier for kraft:

Opprinnelsesgarantier er en merkeordning for elektrisitet for å vise strømkunden at en mengde kraft er produsert fra en spesifisert energikilde. Ordningen ble innført med EUs første fornybardirektiv (Direktiv 2001/77/EC) i 2001 for å gi forbrukere et valg mellom fornybar kraft og ikke-fornybar kraft. Kraftprodusenter som selger opprinnelsesgarantier får samtidig en ekstra inntekt fra sin fornybare kraftproduksjon.

Når året er omme oppsummerer Norges vassdrags- og energidirektorat NVE hvor mye kraft som er produsert i Norge, hvor mange opprinnelsesgarantier som er solgt innenlands og utenlands, og lager en varedeklarasjon.

Varedeklarasjonen av kraft beregnes ved å summere hvor mye kraft som er solgt med opprinnelsesgarantier. I 2017 stammet kun 16 prosent av norsk kraftforbruk etter dette fra fornybare kilder.

Varedeklarasjonen har en annen sammensetning enn den norske produksjonsmiksen fordi den tar hensyn til kjøp og salg av opprinnelsesgarantier.

Når en kraftprodusent har solgt en opprinnelsesgaranti for fornybar kraft separat fra kraftproduksjonen, kan ikke kraften lenger deklareres til kunden som fornybar.

Hovedandelen av opprinnelsesgarantiene som utstedes for norsk kraftproduksjon selges til utlandet. Dette gir ekstra inntekter til norske produsenter av fornybar kraft.

(Kilde: NVE)

Les om opprinnelsesgarantier hos NVE

Norske kraftselskaper selger nå slike garantier for hundrevis av millioner kroner i året til kraftselgere på kontinentet.

Formelt innebærer garantien at forbrukeren, enten det er en bolig eller næringsdrivende, fortelles at det produseres den mengde fornybar kraft ett eller annet sted i verden.

– Selger renhet, undergraver norsk verdiskaping

Ordningen gavner kraftprodusentene og meglerbransjen som har oppstått for kjøp og salg av garantier, men utløser uro for at norsk industri vil måtte betale ekstra for å påvise at de bruker utslippsfri vannkraft, og dermed miste et konkurransefortrinn vis à vis industri som bruker kullkraft i andre deler av verden.

– Ved å selge renheten til norsk kraftproduksjon ut, gir man grobunn for å etablere arbeidsplasser andre steder enn der den fornybare krafta faktisk blir produsert, i Norge.

Det sa direktør for næringspolitikk i NHO-foreningen Nelfo, Tore Strandskog, til ABC Nyheter, da konsulentselskapet Oslo Economics i fjor presenterte en foreløpig analyse av ordningen.

Han mener at det undergraver norsk verdiskaping.

Nylige eksempler er at Google og Apple bygger store, kraftkrevende datasentraler i Sverige og Danmark, og påberoper seg å bruke utslippsfri norsk kraft.

– Ap pålegger eksportbegrensning

Administrerende direktør Tom Lindberg i selskapet ECOHZ som kjøper og selger opprinnelsesgarantier internasjonalt, advarer mot Arbeiderpartiets forslag.Han påpeker at NVEs oppsummering av de årlige salgene av opprinnelsesgarantier, varedeklarasjonene, der det framgår at mesteparten av «renheten» i norsk kraftforbruk er solgt til utlandet, er basert på et felles utgangspunkt i Europa.

– Skulle man velge å se bort fra de europeiske prinsippene, vil man være eneste land i Europa som gjør det. I EUs fornybardirektiv er det definert hvordan man skal bruke systemet. Opprinnelsesgarantier er eneste gyldige dokumentasjonsstandard som kan brukes, sier Lindberg til ABC Nyheter.

– Det som er svært viktig, er at man har et virkemiddelapparat for å sikre tilgang til fornybar kraft i EU, og som speiles i USA og andre steder, som fungerer godt, legger Lindberg til.

– Oslo Economics mener i en utredning at ordningen har liten eller ingen konsekvenser for norsk industri, men et bortfall vil få direkte konsekvens for norsk kraftsektor, sier ECOHZ-direktøren.

Det er en risiko for at konkurrerende industribedrifter etablerer seg i land med lav fornybarandel og bruker opprinnelsesgarantier til å «grønnvaske» sin produksjon, skriver Oslo Economics for øvrig også i sitt utkast til rapport.

– Arbeiderpartiets forslag betyr at man ikke vil tillate norske kraftprodusenter å fortsette å selge slike opprinnelsesgarantier. Man vil begrense muligheten til å skape merverdier ved disse eksportmulighetene, sier Tom Lindberg.

– 24 milliarder kroner tapt

– Da vil verdiene av merprisen man får for å produsere rent, bli tilnærmet null, fortsetter ECOHZ-direktøren.

UTROLIG DÅRLIG: Tom Lindberg, administrerende direktør i meglerfirmaet ECOHZ, mener Arbeiderpartiets forslag om opprinnelsesgarantier er utrolig dårlig næringspolitikk. Her på et møte i regi av Oslo Economics og OED i juni 2018. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
UTROLIG DÅRLIG: Tom Lindberg, administrerende direktør i meglerfirmaet ECOHZ, mener Arbeiderpartiets forslag om opprinnelsesgarantier er utrolig dårlig næringspolitikk. Her på et møte i regi av Oslo Economics og OED i juni 2018. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

– Men forslaget innebærer å fortsette med garantier for strømmengden Norge faktisk eksporterer?

– Man får uansett en stor begrensning som følge av at Ap pålegger en næring en eksportbegrensning. De neste ti årene vil verdiene av norske opprinnelsesgarantier ligge på 24 milliarder kroner. Dette er inntekter som vil gå til norske kraftselskaper primært eid av kommuner og fylker, svarer Lindberg.

– En annen konsekvens vil bli at man får en økning av verdiene av opprinnelsesgarantier i andre land, noe som betyr en direkte overføring av inntekter fra norske til utenlandske kraftselskaper, legger han til.

Han understreker videre at de norske selskapene som i dag kjøper opprinnelsesgarantier for å rapportere sine klimavalg, vil bli tvunget til å kjøpe opprinnelsesmerket fornybar kraft fra utlandet, til høyere priser.

Ap-forslag «utrolig dårlig næringspolitisk valg»

– Ser du bort fra at utlandet vil se realitetene i Norge, en overveldende andel ren kraft?

– Realitetene innebærer også import av fossil kraft gjennom de åpne markedene. Og man vil ikke ha et system som gir tillit, sier Tom Lindberg og konkluderer:

– Dette forslaget er et utrolig dårlig næringspolitisk valg!

– Vi løser ikke utfordringen med omlegging til klimatiltak ved å ta bort pengestrømmer som kan gå til investeringer i klimateknologi, slår han fast.

– Er det gitt at ekstrainntektene går til klimainvesteringer?

– Det er i dag ikke politisk bestemt, men er nærliggende å tro, mener Tom Lindberg.

Han påpeker at hele energi- og miljøkomiteen på Stortinget med ett unntak ga tilslutning til ordningen i behandlingen av regjeringens energimelding i 2016.

Unntaket var SV, som bemerket følgende:

«Dette medlem mener at regjeringen frem mot fornybardirektivet må arbeide for å endre kraftmarkedet, slik at opprinnelsesdeklarasjoner følger den fysiske kjøp og salg av kraft.»

– Ap kommer norsk industri i møte

Per Øivind Voie, næringspolitisk direktør i Elektroforeningen, skulle helst sett at Ap foreslo å fjerne ordningen med opprinnelsesgarantier helt.

Det Ap nå går inn for, er:

GLAD: Per Øivind Voie i Elektroforeningen mener Arbeiderpartiets forslag om opprinnelsesgarantier fjerner inntrykket av norsk kraft og industri som skitten. Foto: Elektroforeningen
GLAD: Per Øivind Voie i Elektroforeningen mener Arbeiderpartiets forslag om opprinnelsesgarantier fjerner inntrykket av norsk kraft og industri som skitten. Foto: Elektroforeningen

1. Stortinget ber regjeringen sørge for at opprinnelsesgarantier ikke skal ha noen innvirkning på energiforbrukeres klimarapportering. Strømforbruk i Norge, uavhengig av opprinnelsesgarantier, må kunne dokumenteres som fornybart.

2. Stortinget ber regjeringen sørge for at NVE endrer sine opprinnelsesgarantinettsider til å inkludere et kakediagram med fysisk kraftforbruk og til å beskrive tydelig hva som er forskjellen mellom norsk kraftforbruk basert på opprinnelsesgarantier og faktisk fysisk forbruk, samt å gjengi CO 2-intensitet per kraftforsyningskilde, ikke en samlet CO 2-intensitet for restmiksen.

3. Stortinget ber regjeringen sørge for at Statnett melder seg ut av Association of Issuing Bodies (AIB).

– Men jeg opplever at Ap med sitt forslag ønsker å komme norsk industri og alle som bidrar til elektrifisering i Norge, i møte. Alle de som leverer utstyr til elbillading, elferjer og så videre, sier Voie til ABC Nyheter.

– Får man flertall for dette forslaget, vil man ikke lenger kunne si at forbruk av strøm i Norge er skitten. Da har man lagt den ballen død, legger han til.

– Vil de internasjonale kundene av norsk industri slå seg til ro med at Norge oppgir sin reelle produksjonsmiks av kraft, når de skal ha garanti for fornybar produksjon i hele sin verdikjede?

– Ja, så lenge norsk kraftbransje ikke selger fornybar strøm to ganger. En konsekvens hvis dette forslaget blir vedtatt, er at kraftbransjen kan selge opprinnelsesgarantier kun for strøm som blir eksportert. Hvis de fortsetter å selge rein strøm to ganger, er det noen som blir lurt, svarer Voie.

Les også: – Kraftgarantiene gjør norsk industri og kraft skitten

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
22:31 Lastebil i grøfta – har flere tonn propan i lasten22:27 Franske bønder og vingårder hardt rammet av uvær21:54 Tredje strake ligaseier for Rosenborg21:42 Toryer i TV-krangel om brexit-scenarioer21:39 NHO Reiseliv vil ha begrensninger i cruisetrafikken21:19 Høiland-stunt provoserte publikum på Åråsen21:15 Væpnet ran av frisørsalong - to pågrepet på toget21:05 Boeing-sjef erkjenner feil i håndteringen av varselsystemer21:01 Netanyahu innviet Trump-bosetning20:28 Mann pågrepet etter politikerdrap i Tyskland20:14 Glimt nedkjempet bunnlaget Strømsgodset20:13 Omdiskutert utvisning ødela for Lillestrøm mot Viking20:11 Tenåring med skuddshow mot Odd20:08 Diop reddet Kristiansunds rekke uten tap19:52 Botswana åpner for elefantjakt igjen - utløser store diskusjoner19:51 Molde-seier over Ranheim19:50 Brann risikerer bot etter at supportere fyrte opp bluss19:49 34 personer drept i angrep mot to landsbyer i Nord-Nigeria18:52 Legenden Eggen hyllet og æret med statue18:41 Demonstrerte mot retur av Abbasi-familien til Afghanistan18:39 I 350 år holdt den stand mot Atlanteren. Så gravde byen et hull i sitt eget forsvarsverk18:28 Sælid fikk skuespiller-Hedda18:06 Grønn Ungdom vil innføre kvote på tre flyreiser i året18:05 Christiansen på fjerdeplass i Barcelona17:22 Espen Klouman Høiner fikk første Heddapris17:03 Sjokkrapport for kjøttelskere16:59 Human-Etisk Forbund: Kirkevalget bør skilles fra kommunevalget15:42 Smitten i Askøy skyldes trolig avføring fra dyr15:33 To menn tok seg inn på hotellrommet – nå er de dømt15:32 Carrie Lam ber Hongkong om unnskyldning15:31 Sarri forlater Chelsea, Juventus neste15:30 Svensk forsvarstopp tiltalt for hallikvirksomhet14:23 Mann i 70-årene alvorlig skadd i drukningsulykke i Oslofjorden14:09 Netanyahus kone dømt for misbruk av offentlige midler14:05 Iran mener USA kan ha stått bak tankskip-hendelsene13:56 Millioner rammet av strømbrudd i Sør-Amerika13:52 Charter-Svein får sommerjobb av TV 213:47 Bolighus i Finnmark er overtent13:29 Grande: Venstres målinger er «ræva»13:18 Forskere vil kartlegge Doggerland - det forsvunnede landet i Nordsjøen11:25 Skjøt kona i hodet, skjulte liket og senket det i Glomma10:46 Blinkskudd: Her slår lynet ned i Øresundsbroen10:31 130 kunder har klaget til flyklagenemnda etter SAS-streiken10:07 Middelhavsland vil spore opp savnede migranter09:07 Kommunen avgjør neste uke: Er Nordkapp norsk eller svensk?08:24 Norske ordførere har i snitt 2,8 millioner kroner i formue08:15 Drømmefengsel for drapsmenn og smuglere08:08 To menn pågrepet etter brann i Agder08:01 Hongkongs leder sier unnskyld under ny masseprotest06:19 Over 300 evakuert etter brann på hotell i Ålesund05:50 Dette skjer i dag05:46 Dette skjedde i natt05:19 USA hevder Iran prøvde å skyte ned amerikansk drone04:57 Verdens største fly til salgs for knapt 3,5 milliarder kroner04:24 62 norske kommuner med kokevarsel på halvannet år04:22 Hovland fremdeles likt med Tiger Woods etter tredje runde i US Open03:52 Mann siktet for å ha satt i gang stor redningsaksjon i Telemark03:31 Tsunamivarsel avblåst etter kraftig jordskjelv nordøst for New Zealand03:08 Argentina tapte 0-2 for Colombia i Copa America-åpningen01:49 Fly skled av rullebanen da dekkene eksploderte under landing01:06 – Vi blir diskriminert med statlig velsignelse. Det er hårreisende01:02 Saudi-Arabias kronprins anklager Iran for angrep på tankskip00:48 New York fjerner unntak fra meslingvaksine etter utbrudd00:13 15-åring omkom etter badeulykke i Oslo23:05 Britenes forsvarsminister advarer partifeller mot populisme i ledervalg22:48 Motorsyklist kritisk skadd etter å ha kjørt av veien22:25 Norges speidere reiser Frankrike rundt22:01 Britenes ambassadør i Iran innkalt på teppet21:36 Tenåring kritisk skadd etter badeulykke21:19 To pågrepet etter brann i Agder21:09 Avis: Pogba villig til å strike seg bort20:53 Erkebiskop bar hjelm under messe i Notre-Dame20:44 Ukraina snudde finalen og vant U20-VM20:29 RBK-leder: – Et teater som du føler deg veldig fremmedgjort i19:55 Poengdeling mellom Haugesund og Brann19:43 Start-kollaps etter pause mot Kongsvinger19:40 Front Altair-mannskap på plass i Dubai18:44 Tørke tvinger Namibia til å selge 1.000 villdyr18:35 Eksplosjon i Damaskus18:20 Tenåring tiltalt for overfallsvoldtekt i Oslo18:10 – Kaster meg utfor et stup, og vet ikke hvor eller hvordan jeg lander17:54 Beskjeden Kristoff-start i Sveits17:24 Uvær utløste flere branner i Sør-Sverige17:05 Amanda Knox tilbake i Italia16:42 Kokepåbud av drikkevann i Krødsherad opphevet16:41 Over 80 til behandling etter Birkebeinerløpet16:34 Hjelmseth gir seg selv om Norge kommer til OL16:20 Politiet stoppet SIAN-demonstrasjon da Koranen ble kastet i bakken16:02 Simen Bondevik om den tunge høsten: – Jeg var veldig sliten15:55 Minst åtte drept i bombeangrep i Mogadishu15:52 Haavi til VM-laget: – Skaff OL-plass, så sees vi i Tokyo15:32 – Nynazister kartlegger oss14:26 En person skadd i paragliderulykke i Buskerud11:01 Forsker: – Et skritt nærmere krig mellom Iran og USA10:45 Flere i KrF er kritiske til at Ropstad ikke går i Pride-paraden10:42 Benkeforslag mot Giske på Folkets Hus i Trondheim09:58 Hongkongs leder skrinlegger omstridt lovforslag som har utløst store demonstrasjoner09:43 Folkeaksjonen nei til bompenger har en hemmelig plan09:21 Politiet: Advarer mot sterk ecstasy08:48 Derfor gifter Olav Thon (95) seg nå
Siste nytt
22:31NorgeLastebil i grøfta – har flere tonn propan i lasten22:27VerdenFranske bønder og vingårder hardt rammet av uvær21:54SportTredje strake ligaseier for Rosenborg21:42PolitikkToryer i TV-krangel om brexit-scenarioer21:39ReiseNHO Reiseliv vil ha begrensninger i cruisetrafikken21:19SportHøiland-stunt provoserte publikum på Åråsen21:15NorgeVæpnet ran av frisørsalong - to pågrepet på toget21:05VerdenBoeing-sjef erkjenner feil i håndteringen av varselsystemer21:01PolitikkNetanyahu innviet Trump-bosetning20:28VerdenMann pågrepet etter politikerdrap i Tyskland20:14SportGlimt nedkjempet bunnlaget Strømsgodset20:13SportOmdiskutert utvisning ødela for Lillestrøm mot Viking20:11SportTenåring med skuddshow mot Odd20:08SportDiop reddet Kristiansunds rekke uten tap19:52PolitikkBotswana åpner for elefantjakt igjen - utløser store diskusjoner19:51SportMolde-seier over Ranheim19:50SportBrann risikerer bot etter at supportere fyrte opp bluss19:49Verden34 personer drept i angrep mot to landsbyer i Nord-Nigeria18:52SportLegenden Eggen hyllet og æret med statue18:41NorgeDemonstrerte mot retur av Abbasi-familien til Afghanistan18:39VerdenI 350 år holdt den stand mot Atlanteren. Så gravde byen et hull i sitt eget forsvarsverk18:28SportSælid fikk skuespiller-Hedda18:06PolitikkGrønn Ungdom vil innføre kvote på tre flyreiser i året18:05SportChristiansen på fjerdeplass i Barcelona17:22NorgeEspen Klouman Høiner fikk første Heddapris17:03Helse og livsstilSjokkrapport for kjøttelskere16:59PolitikkHuman-Etisk Forbund: Kirkevalget bør skilles fra kommunevalget15:42NorgeSmitten i Askøy skyldes trolig avføring fra dyr15:33SportTo menn tok seg inn på hotellrommet – nå er de dømt15:32PolitikkCarrie Lam ber Hongkong om unnskyldning15:31SportSarri forlater Chelsea, Juventus neste15:30VerdenSvensk forsvarstopp tiltalt for hallikvirksomhet14:23NorgeMann i 70-årene alvorlig skadd i drukningsulykke i Oslofjorden14:09VerdenNetanyahus kone dømt for misbruk av offentlige midler14:05VerdenIran mener USA kan ha stått bak tankskip-hendelsene13:56VerdenMillioner rammet av strømbrudd i Sør-Amerika13:52NorgeCharter-Svein får sommerjobb av TV 213:47NorgeBolighus i Finnmark er overtent13:29PolitikkGrande: Venstres målinger er «ræva»13:18NorgeForskere vil kartlegge Doggerland - det forsvunnede landet i Nordsjøen11:25NorgeSkjøt kona i hodet, skjulte liket og senket det i Glomma10:46VerdenBlinkskudd: Her slår lynet ned i Øresundsbroen10:31Reise130 kunder har klaget til flyklagenemnda etter SAS-streiken10:07VerdenMiddelhavsland vil spore opp savnede migranter09:07NæringslivKommunen avgjør neste uke: Er Nordkapp norsk eller svensk?08:24PengerNorske ordførere har i snitt 2,8 millioner kroner i formue08:15Helse og livsstilDrømmefengsel for drapsmenn og smuglere08:08NorgeTo menn pågrepet etter brann i Agder08:01VerdenHongkongs leder sier unnskyld under ny masseprotest06:19NorgeOver 300 evakuert etter brann på hotell i Ålesund05:50NorgeDette skjer i dag05:46NorgeDette skjedde i natt05:19VerdenUSA hevder Iran prøvde å skyte ned amerikansk drone04:57PengerVerdens største fly til salgs for knapt 3,5 milliarder kroner04:24Norge62 norske kommuner med kokevarsel på halvannet år04:22SportHovland fremdeles likt med Tiger Woods etter tredje runde i US Open03:52NorgeMann siktet for å ha satt i gang stor redningsaksjon i Telemark03:31VerdenTsunamivarsel avblåst etter kraftig jordskjelv nordøst for New Zealand03:08SportArgentina tapte 0-2 for Colombia i Copa America-åpningen01:49VerdenFly skled av rullebanen da dekkene eksploderte under landing01:06Reise– Vi blir diskriminert med statlig velsignelse. Det er hårreisende01:02VerdenSaudi-Arabias kronprins anklager Iran for angrep på tankskip00:48VerdenNew York fjerner unntak fra meslingvaksine etter utbrudd00:13Norge15-åring omkom etter badeulykke i Oslo23:05PolitikkBritenes forsvarsminister advarer partifeller mot populisme i ledervalg22:48NorgeMotorsyklist kritisk skadd etter å ha kjørt av veien22:25SportNorges speidere reiser Frankrike rundt22:01PolitikkBritenes ambassadør i Iran innkalt på teppet21:36NorgeTenåring kritisk skadd etter badeulykke21:19NorgeTo pågrepet etter brann i Agder21:09SportAvis: Pogba villig til å strike seg bort20:53VerdenErkebiskop bar hjelm under messe i Notre-Dame20:44SportUkraina snudde finalen og vant U20-VM20:29SportRBK-leder: – Et teater som du føler deg veldig fremmedgjort i19:55SportPoengdeling mellom Haugesund og Brann19:43SportStart-kollaps etter pause mot Kongsvinger19:40VerdenFront Altair-mannskap på plass i Dubai18:44VerdenTørke tvinger Namibia til å selge 1.000 villdyr18:35VerdenEksplosjon i Damaskus18:20NorgeTenåring tiltalt for overfallsvoldtekt i Oslo18:10Livet– Kaster meg utfor et stup, og vet ikke hvor eller hvordan jeg lander17:54SportBeskjeden Kristoff-start i Sveits17:24VerdenUvær utløste flere branner i Sør-Sverige17:05VerdenAmanda Knox tilbake i Italia16:42NorgeKokepåbud av drikkevann i Krødsherad opphevet16:41SportOver 80 til behandling etter Birkebeinerløpet16:34SportHjelmseth gir seg selv om Norge kommer til OL16:20NorgePolitiet stoppet SIAN-demonstrasjon da Koranen ble kastet i bakken16:02PolitikkSimen Bondevik om den tunge høsten: – Jeg var veldig sliten15:55VerdenMinst åtte drept i bombeangrep i Mogadishu15:52SportHaavi til VM-laget: – Skaff OL-plass, så sees vi i Tokyo15:32Norge– Nynazister kartlegger oss14:26NorgeEn person skadd i paragliderulykke i Buskerud11:01VerdenForsker: – Et skritt nærmere krig mellom Iran og USA10:45PolitikkFlere i KrF er kritiske til at Ropstad ikke går i Pride-paraden10:42PolitikkBenkeforslag mot Giske på Folkets Hus i Trondheim09:58PolitikkHongkongs leder skrinlegger omstridt lovforslag som har utløst store demonstrasjoner09:43PengerFolkeaksjonen nei til bompenger har en hemmelig plan09:21NorgePolitiet: Advarer mot sterk ecstasy08:48LivetDerfor gifter Olav Thon (95) seg nå
Populært