Arbeiderpartiet vil skrote opprinnelsesgarantier for norsk kraft

<p>Norske kraftselskaper selger garantier for hundrevis av millioner kroner i året til kraftselgere på kontinentet.</p>
Norske kraftselskaper selger garantier for hundrevis av millioner kroner i året til kraftselgere på kontinentet.

Norske kraftselskaper har solgt retten til å markedsføre kraft som fornybar til utenlandske, forurensende kraftselgere. Nå vil Ap ha slutt på bruken av denne EU-ordningen med såkalte opprinnelsesgarantier.

– Ordningen med kjøp og salg av garantier for fornybar kraft henger ikke på greip!

Uttalelsen kom fra Frps olje- og energiminister Tord Lien til ABC Nyheter i 2016.

Tre år senere får Lien følge av Arbeiderpartiet.

Tirsdag fremmet Arbeiderpartiet forslag i Stortinget om å sette ett av EUs klimatiltak i kraftsektoren, som Norge har sluttet seg til gjennom EØS-avtalen, ut av spill.

Det dreier seg om de såkalte opprinnelsesgarantiene som strømkunder kan betale ekstra for å få. Garantiene gir inntrykk av at de kjøper «ren» strøm, også om de faktisk kjøper fra et kullkraftverk.

Kjøp og salg av opprinnelsesgarantier for kraft:

Opprinnelsesgarantier er en merkeordning for elektrisitet for å vise strømkunden at en mengde kraft er produsert fra en spesifisert energikilde. Ordningen ble innført med EUs første fornybardirektiv (Direktiv 2001/77/EC) i 2001 for å gi forbrukere et valg mellom fornybar kraft og ikke-fornybar kraft. Kraftprodusenter som selger opprinnelsesgarantier får samtidig en ekstra inntekt fra sin fornybare kraftproduksjon.

Når året er omme oppsummerer Norges vassdrags- og energidirektorat NVE hvor mye kraft som er produsert i Norge, hvor mange opprinnelsesgarantier som er solgt innenlands og utenlands, og lager en varedeklarasjon.

Varedeklarasjonen av kraft beregnes ved å summere hvor mye kraft som er solgt med opprinnelsesgarantier. I 2017 stammet kun 16 prosent av norsk kraftforbruk etter dette fra fornybare kilder.

Varedeklarasjonen har en annen sammensetning enn den norske produksjonsmiksen fordi den tar hensyn til kjøp og salg av opprinnelsesgarantier.

Når en kraftprodusent har solgt en opprinnelsesgaranti for fornybar kraft separat fra kraftproduksjonen, kan ikke kraften lenger deklareres til kunden som fornybar.

Hovedandelen av opprinnelsesgarantiene som utstedes for norsk kraftproduksjon selges til utlandet. Dette gir ekstra inntekter til norske produsenter av fornybar kraft.

(Kilde: NVE)

Les om opprinnelsesgarantier hos NVE

Norske kraftselskaper selger nå slike garantier for hundrevis av millioner kroner i året til kraftselgere på kontinentet.

Formelt innebærer garantien at forbrukeren, enten det er en bolig eller næringsdrivende, fortelles at det produseres den mengde fornybar kraft ett eller annet sted i verden.

– Selger renhet, undergraver norsk verdiskaping

Ordningen gavner kraftprodusentene og meglerbransjen som har oppstått for kjøp og salg av garantier, men utløser uro for at norsk industri vil måtte betale ekstra for å påvise at de bruker utslippsfri vannkraft, og dermed miste et konkurransefortrinn vis à vis industri som bruker kullkraft i andre deler av verden.

– Ved å selge renheten til norsk kraftproduksjon ut, gir man grobunn for å etablere arbeidsplasser andre steder enn der den fornybare krafta faktisk blir produsert, i Norge.

Det sa direktør for næringspolitikk i NHO-foreningen Nelfo, Tore Strandskog, til ABC Nyheter, da konsulentselskapet Oslo Economics i fjor presenterte en foreløpig analyse av ordningen.

Han mener at det undergraver norsk verdiskaping.

Nylige eksempler er at Google og Apple bygger store, kraftkrevende datasentraler i Sverige og Danmark, og påberoper seg å bruke utslippsfri norsk kraft.

– Ap pålegger eksportbegrensning

Administrerende direktør Tom Lindberg i selskapet ECOHZ som kjøper og selger opprinnelsesgarantier internasjonalt, advarer mot Arbeiderpartiets forslag.

Han påpeker at NVEs oppsummering av de årlige salgene av opprinnelsesgarantier, varedeklarasjonene, der det framgår at mesteparten av «renheten» i norsk kraftforbruk er solgt til utlandet, er basert på et felles utgangspunkt i Europa.

– Skulle man velge å se bort fra de europeiske prinsippene, vil man være eneste land i Europa som gjør det. I EUs fornybardirektiv er det definert hvordan man skal bruke systemet. Opprinnelsesgarantier er eneste gyldige dokumentasjonsstandard som kan brukes, sier Lindberg til ABC Nyheter.

– Det som er svært viktig, er at man har et virkemiddelapparat for å sikre tilgang til fornybar kraft i EU, og som speiles i USA og andre steder, som fungerer godt, legger Lindberg til.

– Oslo Economics mener i en utredning at ordningen har liten eller ingen konsekvenser for norsk industri, men et bortfall vil få direkte konsekvens for norsk kraftsektor, sier ECOHZ-direktøren.

Det er en risiko for at konkurrerende industribedrifter etablerer seg i land med lav fornybarandel og bruker opprinnelsesgarantier til å «grønnvaske» sin produksjon, skriver Oslo Economics for øvrig også i sitt utkast til rapport.

– Arbeiderpartiets forslag betyr at man ikke vil tillate norske kraftprodusenter å fortsette å selge slike opprinnelsesgarantier. Man vil begrense muligheten til å skape merverdier ved disse eksportmulighetene, sier Tom Lindberg.

– 24 milliarder kroner tapt

– Da vil verdiene av merprisen man får for å produsere rent, bli tilnærmet null, fortsetter ECOHZ-direktøren.

UTROLIG DÅRLIG: Tom Lindberg, administrerende direktør i meglerfirmaet ECOHZ, mener Arbeiderpartiets forslag om opprinnelsesgarantier er utrolig dårlig næringspolitikk. Her på et møte i regi av Oslo Economics og OED i juni 2018. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
UTROLIG DÅRLIG: Tom Lindberg, administrerende direktør i meglerfirmaet ECOHZ, mener Arbeiderpartiets forslag om opprinnelsesgarantier er utrolig dårlig næringspolitikk. Her på et møte i regi av Oslo Economics og OED i juni 2018. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

– Men forslaget innebærer å fortsette med garantier for strømmengden Norge faktisk eksporterer?

– Man får uansett en stor begrensning som følge av at Ap pålegger en næring en eksportbegrensning. De neste ti årene vil verdiene av norske opprinnelsesgarantier ligge på 24 milliarder kroner. Dette er inntekter som vil gå til norske kraftselskaper primært eid av kommuner og fylker, svarer Lindberg.

– En annen konsekvens vil bli at man får en økning av verdiene av opprinnelsesgarantier i andre land, noe som betyr en direkte overføring av inntekter fra norske til utenlandske kraftselskaper, legger han til.

Han understreker videre at de norske selskapene som i dag kjøper opprinnelsesgarantier for å rapportere sine klimavalg, vil bli tvunget til å kjøpe opprinnelsesmerket fornybar kraft fra utlandet, til høyere priser.

Ap-forslag «utrolig dårlig næringspolitisk valg»

– Ser du bort fra at utlandet vil se realitetene i Norge, en overveldende andel ren kraft?

– Realitetene innebærer også import av fossil kraft gjennom de åpne markedene. Og man vil ikke ha et system som gir tillit, sier Tom Lindberg og konkluderer:

– Dette forslaget er et utrolig dårlig næringspolitisk valg!

– Vi løser ikke utfordringen med omlegging til klimatiltak ved å ta bort pengestrømmer som kan gå til investeringer i klimateknologi, slår han fast.

– Er det gitt at ekstrainntektene går til klimainvesteringer?

– Det er i dag ikke politisk bestemt, men er nærliggende å tro, mener Tom Lindberg.

Han påpeker at hele energi- og miljøkomiteen på Stortinget med ett unntak ga tilslutning til ordningen i behandlingen av regjeringens energimelding i 2016.

Unntaket var SV, som bemerket følgende:

«Dette medlem mener at regjeringen frem mot fornybardirektivet må arbeide for å endre kraftmarkedet, slik at opprinnelsesdeklarasjoner følger den fysiske kjøp og salg av kraft.»

– Ap kommer norsk industri i møte

Per Øivind Voie, næringspolitisk direktør i Elektroforeningen, skulle helst sett at Ap foreslo å fjerne ordningen med opprinnelsesgarantier helt.

Det Ap nå går inn for, er:

GLAD: Per Øivind Voie i Elektroforeningen mener Arbeiderpartiets forslag om opprinnelsesgarantier fjerner inntrykket av norsk kraft og industri som skitten. Foto: Elektroforeningen
GLAD: Per Øivind Voie i Elektroforeningen mener Arbeiderpartiets forslag om opprinnelsesgarantier fjerner inntrykket av norsk kraft og industri som skitten. Foto: Elektroforeningen

1. Stortinget ber regjeringen sørge for at opprinnelsesgarantier ikke skal ha noen innvirkning på energiforbrukeres klimarapportering. Strømforbruk i Norge, uavhengig av opprinnelsesgarantier, må kunne dokumenteres som fornybart.

2. Stortinget ber regjeringen sørge for at NVE endrer sine opprinnelsesgarantinettsider til å inkludere et kakediagram med fysisk kraftforbruk og til å beskrive tydelig hva som er forskjellen mellom norsk kraftforbruk basert på opprinnelsesgarantier og faktisk fysisk forbruk, samt å gjengi CO 2-intensitet per kraftforsyningskilde, ikke en samlet CO 2-intensitet for restmiksen.

3. Stortinget ber regjeringen sørge for at Statnett melder seg ut av Association of Issuing Bodies (AIB).

– Men jeg opplever at Ap med sitt forslag ønsker å komme norsk industri og alle som bidrar til elektrifisering i Norge, i møte. Alle de som leverer utstyr til elbillading, elferjer og så videre, sier Voie til ABC Nyheter.

– Får man flertall for dette forslaget, vil man ikke lenger kunne si at forbruk av strøm i Norge er skitten. Da har man lagt den ballen død, legger han til.

– Vil de internasjonale kundene av norsk industri slå seg til ro med at Norge oppgir sin reelle produksjonsmiks av kraft, når de skal ha garanti for fornybar produksjon i hele sin verdikjede?

– Ja, så lenge norsk kraftbransje ikke selger fornybar strøm to ganger. En konsekvens hvis dette forslaget blir vedtatt, er at kraftbransjen kan selge opprinnelsesgarantier kun for strøm som blir eksportert. Hvis de fortsetter å selge rein strøm to ganger, er det noen som blir lurt, svarer Voie.

Les også: – Kraftgarantiene gjør norsk industri og kraft skitten

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
16:19 Ny gullstøvel til Messi16:00 Vy er saksøkt av Vy15:50 Drapsdømt mann vil prøveløslates – opp til domstol å avgjøre15:49 Catalonia: Tusenvis har sluttet seg til protestmarsjer15:44 Den norske kronen svakest mot euro siden finanskrisen15:32 Forsker: Melkekutt kunne vært unngått15:08 17 års fengsel for Sjøvegan-drapet14:38 Kraftig jordskjelv har rammet Filippinene14:31 Vil flytte El Clásico grunnet uro i Barcelona14:30 Ektepar tiltalt: Norges største beslag av overgrepsmateriale14:25 Statsministeren var opprørt – nå kan sannheten om ubåten være avslørt14:01 Erdogan vil likevel møte Pence i Ankara14:00 Sky lanserer brexitfri nyhetskanal13:48 2.000 allierte soldater trener i Indre Troms neste år13:47 IOC vil flytte maraton fra Tokyo13:02 FIFA-presidenten skuffet over tomme tribuner13:02 Toppledelsen ved BI har mottatt anonyme trusler12:48 Familie ventet på dommedag - bodde i kjelleren i ni år12:40 Meteorolog: – Det er et ordentlig høstvær12:18 NFF jobber med tiltak mot vold og trusler12:17 Stemte for å utrede alternativer til EØS-avtalen11:55 Økokrim starter etterforskning mot Bitcoins Norge11:38 Kallmyr presset om utlevering av IS-krigere11:36 Fire personer pågrepet i Bulgaria etter rasisme-episoden11:27 Visste du at også refleksene går ut på dato?11:25 20 barn såret i bombeangrep i Afghanistan11:24 Kallmyr og Vedum i full krasj om politipenger10:44 Krav om erstatning etter SAS-streiken avslått10:43 Seks kommuner fortsatt uten ordfører10:35 Melkeproduksjonen skal ned med 100 millioner liter10:35 Hegerberg inn i Guinness rekordbok10:21 Solskjærs kamp mot klokka etter nye skader10:20 Fengslingsmøtene i voldtektssaken på Hønefoss utsatt09:58 Tilbakeviser elendige anketall: – Gir et uriktig bilde09:36 Ocasio-Cortez og Omar slutter opp om Sanders09:35 Huawei rapporterer om kraftig vekst08:51 – Fergeselskapenes betalingsordning bryter loven08:51 Fastlege om hyppig helsesjekk: Kan virke mot sin hensikt08:48 Warren vil ha amerikansk tilbaketrekning fra Midtøsten08:21 Sterk økning i sykdomstilfeller etter smitte av flåttvirus08:02 Terrorsiktede norskkurdere løslatt i Tyrkia07:43 Havneområde i Malmö avsperret etter bombealarm07:21 Direkte: Følg spørretimen på Stortinget06:47 Ny klimatrussel: Hunder har dødd, frykter for menneskeliv06:47 Normann: – Vi har noe i EM å gjøre06:35 Hongkongs leder avbrøt tale06:29 Starter kartleggingen av nasjonsligamotstanderne06:25 EU håper å våkne til brexitgjennombrudd06:22 Fellesforbundet stemmer over EØS-avtalen06:13 Veidirektøren: Kompetanseflukt gjør situasjonen kritisk06:00 Frode Bergs kone: Tynnslitt håp om rask løsning05:53 Dette skjer i dag05:43 Warren ble angrepet fra alle kanter05:42 Dette skjedde i natt05:30 Hyller Mette-Marits bokinnsats: – Fabelaktig!05:15 Biden forsvarte sønnen under TV-debatt04:58 Wild tapte uten Zuccarello på isen04:42 Bare 9 av 46 borgerlige ordførere er kvinner04:17 Kina ber USA slutte å blande seg i Hongkongs politikk04:13 Borten Moe blir plattformsjef på Draugen03:42 74 omkom i tyfonen i Japan02:59 Flere evakuert fra brann i leilighetsbygg på Askerjordet02:26 Pence vil ikke gi dokumenter til Representantenes hus02:24 Demokratene holder ikke formell avstemning om riksrettsetterforskning01:25 NVE-analyse: Motstand i folket kan føre til stans i norsk vindkraftutbygging01:16 Erdogan: Tyrkisk soldat drept av syriske styrker i Manbij01:10 Innbytterne berget Norge på overtid00:58 Canada stanser våpeneksport til Tyrkia00:54 Leger frykter for beredskap – ustabil ambulanseflytjeneste00:50 Erdogan: Tyrkia vil ikke erklære våpenhvile i Syria00:46 Landslagsledelsen om UEFA-reaksjon mot rumensk rasisme: Null straff00:26 Ny undersøkelse: Kontantstøtte mest brukt av vårbarn på vent00:01 Sørloth gir ikke opp før sjansen er null23:39 SOHR: To syriske soldater drept av tyrkiskvennlige opprørere23:36 Sverige hadde Spania i kne23:08 Politiet rykket ut til melding om bråk – viste seg å være ivrige landskamp-supportere22:48 Sverige hadde Spania i kne22:44 Innbytterne berget Norge på overtid, Sørloth nikket inn 1-1 i Romania22:22 De sju voldtektssiktede i Hønefoss fremstilles trolig for varetektsfengsling onsdag22:21 Ny smell for Solskjær, United-keeperen ut med skade22:10 Nye protester i Barcelona etter fengselsdommer mot politikere21:59 Fox News: Nærkontakt mellom amerikanske styrker og tyrkiskstøttede opprørere i Syria21:42 Demokratene vurderer formell avstemning om riksrettsetterforskning21:29 – En forverring av forholdene i IS-leirer hvor nordmenn holdes21:16 Ny studie understøtter gammel teori: Livet på jorda kan ha oppstått på ismåne21:04 23-åring tiltalt for grov vold på hotellrom20:58 Tyrkia fortsetter offensiven i Syria20:54 – Kjørte over seg selv i trafikkulykke20:29 Øredøvende tribunelyd fra barna i Bucuresti20:22 Kallmyr slår opp telt for å forhindre flyktningstrøm til Norge19:10 Utkast til brexitavtale nærmer seg, melder flere medier19:10 Demonstrasjon mot Turkish Airlines på Gardermoen19:07 Pence drar til Tyrkia på kort varsel18:34 Soldater er sinte og frustrerte etter Trump-avgjørelse: – Jeg skammer meg18:33 Flere i Venstre vil ha Sveinung Rotevatn som ny partileder18:14 Henrik Ingebrigtsen opererte sin trøblete tå18:03 Gutt (2) sendt til sykehus etter alvorlig trafikkulykke17:47 Aftenposten trekker journalister ut av Syria17:06 Follo-spiller utestenges i sju kamper etter å ha skallet motstander17:04 Mann forstyrret isbjørn – fikk 15.000 kroner i bot
Siste nytt
16:19SportNy gullstøvel til Messi16:00PengerVy er saksøkt av Vy15:50NorgeDrapsdømt mann vil prøveløslates – opp til domstol å avgjøre15:49VerdenCatalonia: Tusenvis har sluttet seg til protestmarsjer15:44PengerDen norske kronen svakest mot euro siden finanskrisen15:32PengerForsker: Melkekutt kunne vært unngått15:08Norge17 års fengsel for Sjøvegan-drapet14:38VerdenKraftig jordskjelv har rammet Filippinene14:31SportVil flytte El Clásico grunnet uro i Barcelona14:30NorgeEktepar tiltalt: Norges største beslag av overgrepsmateriale14:25VerdenStatsministeren var opprørt – nå kan sannheten om ubåten være avslørt14:01VerdenErdogan vil likevel møte Pence i Ankara14:00KulturSky lanserer brexitfri nyhetskanal13:48Norge2.000 allierte soldater trener i Indre Troms neste år13:47SportIOC vil flytte maraton fra Tokyo13:02SportFIFA-presidenten skuffet over tomme tribuner13:02NorgeToppledelsen ved BI har mottatt anonyme trusler12:48VerdenFamilie ventet på dommedag - bodde i kjelleren i ni år12:40NorgeMeteorolog: – Det er et ordentlig høstvær12:18SportNFF jobber med tiltak mot vold og trusler12:17PolitikkStemte for å utrede alternativer til EØS-avtalen11:55PengerØkokrim starter etterforskning mot Bitcoins Norge11:38PolitikkKallmyr presset om utlevering av IS-krigere11:36SportFire personer pågrepet i Bulgaria etter rasisme-episoden11:27MotorVisste du at også refleksene går ut på dato?11:25Verden20 barn såret i bombeangrep i Afghanistan11:24PolitikkKallmyr og Vedum i full krasj om politipenger10:44PengerKrav om erstatning etter SAS-streiken avslått10:43PolitikkSeks kommuner fortsatt uten ordfører10:35PengerMelkeproduksjonen skal ned med 100 millioner liter10:35SportHegerberg inn i Guinness rekordbok10:21SportSolskjærs kamp mot klokka etter nye skader10:20NorgeFengslingsmøtene i voldtektssaken på Hønefoss utsatt09:58NorgeTilbakeviser elendige anketall: – Gir et uriktig bilde09:36PolitikkOcasio-Cortez og Omar slutter opp om Sanders09:35PengerHuawei rapporterer om kraftig vekst08:51Penger– Fergeselskapenes betalingsordning bryter loven08:51Helse og livsstilFastlege om hyppig helsesjekk: Kan virke mot sin hensikt08:48VerdenWarren vil ha amerikansk tilbaketrekning fra Midtøsten08:21Helse og livsstilSterk økning i sykdomstilfeller etter smitte av flåttvirus08:02NorgeTerrorsiktede norskkurdere løslatt i Tyrkia07:43VerdenHavneområde i Malmö avsperret etter bombealarm07:21PolitikkDirekte: Følg spørretimen på Stortinget06:47VerdenNy klimatrussel: Hunder har dødd, frykter for menneskeliv06:47SportNormann: – Vi har noe i EM å gjøre06:35VerdenHongkongs leder avbrøt tale06:29SportStarter kartleggingen av nasjonsligamotstanderne06:25VerdenEU håper å våkne til brexitgjennombrudd06:22NorgeFellesforbundet stemmer over EØS-avtalen06:13PengerVeidirektøren: Kompetanseflukt gjør situasjonen kritisk06:00VerdenFrode Bergs kone: Tynnslitt håp om rask løsning05:53NorgeDette skjer i dag05:43VerdenWarren ble angrepet fra alle kanter05:42NorgeDette skjedde i natt05:30KulturHyller Mette-Marits bokinnsats: – Fabelaktig!05:15VerdenBiden forsvarte sønnen under TV-debatt04:58SportWild tapte uten Zuccarello på isen04:42PolitikkBare 9 av 46 borgerlige ordførere er kvinner04:17VerdenKina ber USA slutte å blande seg i Hongkongs politikk04:13NorgeBorten Moe blir plattformsjef på Draugen03:42Verden74 omkom i tyfonen i Japan02:59NorgeFlere evakuert fra brann i leilighetsbygg på Askerjordet02:26VerdenPence vil ikke gi dokumenter til Representantenes hus02:24VerdenDemokratene holder ikke formell avstemning om riksrettsetterforskning01:25NorgeNVE-analyse: Motstand i folket kan føre til stans i norsk vindkraftutbygging01:16VerdenErdogan: Tyrkisk soldat drept av syriske styrker i Manbij01:10SportInnbytterne berget Norge på overtid00:58VerdenCanada stanser våpeneksport til Tyrkia00:54NorgeLeger frykter for beredskap – ustabil ambulanseflytjeneste00:50VerdenErdogan: Tyrkia vil ikke erklære våpenhvile i Syria00:46SportLandslagsledelsen om UEFA-reaksjon mot rumensk rasisme: Null straff00:26PolitikkNy undersøkelse: Kontantstøtte mest brukt av vårbarn på vent00:01SportSørloth gir ikke opp før sjansen er null23:39VerdenSOHR: To syriske soldater drept av tyrkiskvennlige opprørere23:36SportSverige hadde Spania i kne23:08NorgePolitiet rykket ut til melding om bråk – viste seg å være ivrige landskamp-supportere22:48SportSverige hadde Spania i kne22:44SportInnbytterne berget Norge på overtid, Sørloth nikket inn 1-1 i Romania22:22NorgeDe sju voldtektssiktede i Hønefoss fremstilles trolig for varetektsfengsling onsdag22:21SportNy smell for Solskjær, United-keeperen ut med skade22:10VerdenNye protester i Barcelona etter fengselsdommer mot politikere21:59VerdenFox News: Nærkontakt mellom amerikanske styrker og tyrkiskstøttede opprørere i Syria21:42VerdenDemokratene vurderer formell avstemning om riksrettsetterforskning21:29Norge– En forverring av forholdene i IS-leirer hvor nordmenn holdes21:16VerdenNy studie understøtter gammel teori: Livet på jorda kan ha oppstått på ismåne21:04Norge23-åring tiltalt for grov vold på hotellrom20:58VerdenTyrkia fortsetter offensiven i Syria20:54Norge– Kjørte over seg selv i trafikkulykke20:29SportØredøvende tribunelyd fra barna i Bucuresti20:22PolitikkKallmyr slår opp telt for å forhindre flyktningstrøm til Norge19:10PolitikkUtkast til brexitavtale nærmer seg, melder flere medier19:10NorgeDemonstrasjon mot Turkish Airlines på Gardermoen19:07VerdenPence drar til Tyrkia på kort varsel18:34VerdenSoldater er sinte og frustrerte etter Trump-avgjørelse: – Jeg skammer meg18:33PolitikkFlere i Venstre vil ha Sveinung Rotevatn som ny partileder18:14SportHenrik Ingebrigtsen opererte sin trøblete tå18:03NorgeGutt (2) sendt til sykehus etter alvorlig trafikkulykke17:47NorgeAftenposten trekker journalister ut av Syria17:06SportFollo-spiller utestenges i sju kamper etter å ha skallet motstander17:04NorgeMann forstyrret isbjørn – fikk 15.000 kroner i bot
Populært