Flertall i Høyre for å ta fra kriminelle utbytte

Stortingsrepresentant Peter Christian Frølich på høyres landsmøte. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Stortingsrepresentant Peter Christian Frølich på høyres landsmøte. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Landsmøtet støtter forslag om å ha strengere reaksjoner mot ungdomskriminelle og gjenger.

GARDERMOEN (ABC Nyheter): - Det å sette grenser er å vise omsorg. Problemet for barnevernet er at det utydelig hvor grensene kan settes, sier Peter Frølich.

ABC Nyheter møter han på Høyres landsmøte på Gardermoen. Frølich har utarbeidet et forslag som skal styrke mulighetene for å ta tak i unge kriminelle og sørge for straff som avskrekker de unge fra å fortsette inn i en kriminell løpebane.

Resolusjonen om ungdoms- og gjengkriminialitet inneholder 25 punkter om hvordan Høyre vil at myndighetene skal ta tak for å forhindre ungdomskriminalitet og kriminelle gjenger. Frølich viser til hyppige ran i Oslo hvor ungdom ranes av annen ungdom. Med kniv eller andre våpen.

Et måte å få bukt med dette er for eksempel å stenge døren og si at den unge ikke få lov til å drive ute sent på natt og omgås skadelige miljøer, men sier han, i dag er hender og føtter bundet.

– Det er på overtid å få endret loven.

Så langt mener det er gjort flere kloke og myke tiltak, som mindre bruk av fengsel som han karakteriserer som et dårligere alternativ. Ungdomsstraff er et bedre alternativ enn at de unge sitter låst inne bak murene.

– Problemet er den lille gruppen som har funnet veien rundt ungdomsstraffen og viser «fingeren» til systemet. Det er den gruppen det retter seg mot.

Friskt, svarer Høyre: Trettebergstuen utfordrer høyrekvinnene

Dette foreslår Høyre:

• Vurdere å etablere en skole-hjem-koordinator i den enkelte kommune.

• Ha et bedre tilbud av kveldsaktiviteter for barn og unge i kommunene.

• Støtte opp om frivilligheten og sosiale entreprenører som gir ungdom meningsfylte fritidsaktiviteter, for eksempel idrettslag eller fritidsklubber.

• En fast ordning med sommerjobbtilbud i samarbeid mellom kommunen og private bedrifter for ungdommer i utsatte områder.

• At elever som faller ut av skolen, skal få et eget tilbud om alternativt skole - og oppfølgingsløp, enten på heltid eller deltid.

• Støtte kommuner som ønsker å etablere tverrfaglige kriminalforebyggende team som skal overvåke, følge opp og forhindre at unge gjengangere blir rekruttert til gjengstrukturer.

• Opprette EXIT-program der det endelige målet er å komme tilbake i utdanningsløpet eller arbeidslivet.

• Holde fast ved spredt og styrt bosetting av innvandrere. Presisere kriteriene for bosetting av nyankomne for å sikre at kommunene ikke omgår bosettingskriteriene, herunder vurdere økonomiske og juridiske virkemidler mot kommuner som ikke følger bosettingskriteriene.

• Fortsette arbeidet med områdesatsing i de store byene.

• Øke antall leie-til-eie-prosjekter i kommunal regi.

• Vurdere behovet for økt visitasjon for å avdekke bruk av kniv og farlige gjenstander på særlig utsatte steder.

• At politiet i større utstrekning skal gjennomføre bekymringssamtaler og hjemmebesøk hos barn og unge som befinner seg i risikosonen.

• Sikre tilstrekkelig hjemler for at barnevernet skal kunne håndtere kriminelle under femten år.

• Øke bruken av ungdomsfengsler for unge mellom 15 og 18 år og vurdere om ungdom kan dømmes til en kombinasjon av fengsel og ungdomsstraff.

• Vurdere å åpne for ungdomsstraff som ikke krever samtykke slik at ordningen ikke kun er frivillig.

• Lempe på kravet om samtykke for å kunne gjennomføre såkalt personundersøkelser av gjengangere under 18, siden dette ofte forsinker rettsprosessen.

• Åpne for at politiet kan gi enda høyere bøter for å bære kniv.

• Innføre en lov om sivilrettslig inndragning og styrke arbeidet med å beslaglegge verdier som ikke kan være ervervet på lovlig vis.

• Legge til rette for økt inndragning av verdier fra kriminell virksomhet i straffesaker.

• Forske mer på de kulturelle «kodene» i de kriminelle miljøene og få mer kunnskap om hva som ligger i hevn og æresbegrep.

• Se på muligheten for innføre ungdomsstraff som subsidiær fengselsstraff der bøter ikke betales.

• Følge opp Riksadvokatens anbefaling om et eget straffebud som rammer rekruttering til gjengvirksomhet.

• Vurdere å gjøre det straffeskjerpende å begå kriminelle handlinger i regi av gjengvirksomhet etter dansk modell.

• Åpne for å pålegge kriminelle forbud mot å oppholde seg på bestemte geografiske områder.

• Sørge for at politiet har permanente nettpatruljer som er tilstede på digitale plattformer der ungdom befinner seg.

Vil være strengere

I resolusjonen står det at behovet for økt visitasjon skal vurderes, for å avdekke bruk av farlige gjenstander på utsatte steder. At politiet i større grad skal ha bekymringssamtaler og hjemmebesøk hos ungdom. Gi barnevernet mulighet til å håndtere kriminelle under 15 år. Økt bruk av ungdomsfengsler for unge mellom 15 og 18 år.

Åpne for ungdomsstraff som ikke krever samtykket. Høyere bøter for å børe kniv. Ungdomsstraff som alternativ fengselsstraff om bøter ikke betales. Vurdere å gjøre det straffeskjerpende å begå kriminelle handlinger. Gi kriminelle forbud mot å oppholde seg i bestemte områder.

(Saken fortsetter under)

– Det er på overtid å få endret loven, sier Peter Frølich. Foto: Martin Huseby Jensen
– Det er på overtid å få endret loven, sier Peter Frølich. Foto: Martin Huseby Jensen

Frølich sier til ABC Nyheter at det er viktig å skille mellom de som er under 15 år, og de som er mellom 15 og 18 år. Det førstnevnte gruppen blir ikke definert som kriminelle selv om de bryter loven. Disse blir overført til barnevernet.

– For Barnevernet tror jeg det viktigste er å bygge institusjoner som kan håndtere utagerende ungdom på en god måte. At de låses inne og vi "kaster nøkkelen" vil ikke hjelpe.

Den eldre gruppen har litt av samme utfordringer. Det er ungdomsfengsler som Frølich mener kan godt håndtere slikt. De ansatte ved disse er godt kompetente og følger opp på en god måte. Det er bedre for ungdommen, forklarer han, at de blir ivaretatt i et slikt system fremfor at vi lar det skure og gå, før de så havner i fengsel på lange straffer.

– Dette er vår mulighet til å hente ut av kriminell løpebane.

Ungdomsran: Fire tenåringer i retten tiltalt for ran i Frognerparken

Vil ta verdier

I tillegg til de strafferettslige forslagene over, er det også fremmet sivilrettslige tiltak.

Det foreslås å innføre en lov som gjør det mulig å inndra og beslaglegge verdier som ikke kan være ervervet på lovlig vis. Hvor grensen for slike gjenstander får, vil ikke Frølich gi anslag på, men det er neppe snakk om en mobiltelefon.

– Generelt mener jeg det bør innrette seg mot gjenstander som gir typisk status. Det er disse som er målet for tiltaket. Disse eiendelene er i alle tilfeller dyre. Som biler, smykker og eiendommer, sier han.

Problemet, slik han ser det, er når kriminelle går fri med statussymbolene sine og ser at myndighetene står maktesløse, blir veien til kriminalitet kortere.

Og hvorfor da ta utdanning og planlegge for fremtiden når det er lett tilgang til raske penger.

Ordningen er innført i Irland, Storbritannia, Tyskland, Italia og deler av USA. For å nevne noen. Frølich forklarer at erfaringene fra samtlige er at ordningen er selvfinansierende. En ting er at regnestykket går opp, sier han, men det er også en viktig investering for de unges trygghet, og deres fremtid.

– Nøkkelen til systemet for beslagleggelse av denne type gjenstander er at det må være sivilrett, ikke strafferett. Det er ikke strafferett kamuflert som sivilrett.

Han viser til at politiet i dag beslaglegger verdier for 100 millioner kroner i året. Det er anslått at den totale summen penger er på 40 milliarder kroner.

I dag har du kun strafferettslige sporet og da må politiet kunne bevise at pengene kommer fra straffbart forhold.

Slipper straff: Tre ungdommer slipper fengsel etter brutalt ran av to 15-åringer

(Artikkelen fortsetter under)

Det handler om sivilrett, sier Petter Frølich, men det kan ende opp som strafferett. Foto: Martin Huseby Jensen
Det handler om sivilrett, sier Petter Frølich, men det kan ende opp som strafferett. Foto: Martin Huseby Jensen

Fare for profilering

Selv om det ikke er strafferett, vil det ikke være unaturlig om politi også arbeider med dette, men i en tverrfaglig enhet for eksempel sammen med Skatteetaten. I forslaget ligger ikke et ønske om å forlenge politiets arm, bedyrer han.

– Men er det ikke da en fare for at det gjøres profilering av ungdommen med bakgrunn i mistanke om våpen og lignende?

– Det må vi unngå. I Norge har vi heldigvis ikke slikt. Jeg har sett påstander om at det er skjedd, men som har vært lite begrunnet. Politiet har vist skjønn og sunn fornuft.

Men i noen områder kan det være naturlige årsaker at personer med en viss bakgrunn stoppes, blant annet på grunn av befolkningstetthet.

Men også fordi gjengmiljøene har en overrepresentasjon av personer med annen etnisk bakgrunn. At politiet da naturlig nok vil stoppe noen flere bevis for ukultur og rasisme. Bare en gjenspeiling av virkeligheten.

Les også: Seks gutter i retten for grove ran i Oslo

Bred støtte

Under debatten på landsmøtet fredag kveld, møtte resolusjonen mer støtte enn motstand. Det var flere på talerstolen som ønsket små og mer detaljerte endringer. Mens andre hadde mer klare meninger.

Vi må ikke glemme at det ikke hjelper å putte barn i fengsel eller institusjon i 6 til 12 måneder, for så å slippe dem løs igjen. Ingen barn er født kriminelle. Vi er nødt til å bygge opp et godt opplegg med et exit-program for å hjelpe dem videre, poengterte James Stove Lorentzen i Oslo Høyre.

Partifelle Siri Helene Hauge poengterte at foreldrene er helt utelatt fra teksten.

Mens Maren Aasan fra Trøndelag reagerte særlig på forslagspunktet om at dersom bøter ikke betales, vil ungdomsstraff bli brukt.

– Mener vi at barn skal låses inne i fengsel fordi foreldrene har dårlig råd? Kommer barnet fra fattig familie vil de bli straffet for det, mens de som har rike foreldre slipper de unna, sa hun.

Frølich forklarte at det ikke er snakk om fengsel, men ungdomsstraff. Resolusjonskomiteen anbefalte å avvise Aasans forslag da det er snakk om å ha forslaget på høring.

Forslaget ble vedtatt med en stemme mot.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
14:05 Bokhandelkjeden Notabene er konkurs13:50 Kabinansatte: Ikke tving oss til å fly med MAX-flyene13:32 I dag kan Assange få sin skjebne forseglet13:27 Mann anholdt i Berlin mistenkt for innkjøp av bombematerialer12:51 Curling-EM: Ny seier til Norge12:48 Dopingsak ryster Romania før håndball-VM12:35 Vi spiser mindre sukker enn noensinne, men fortsatt for mye salt og fett12:28 Russland har hentet hjem 32 barn av IS-medlemmer12:27 Regjeringen vil utrede forbud mot homoterapi11:48 Elvestuen får kritikk for hemmelighold11:38 SAS kutter flyvninger etter uroligheter11:36 To vestlige gisler løslatt etter flere år i Talibans fangenskap11:04 Mistenkt mellommann pågrepet på Malta etter journalistdrap11:04 Sp vil ha avgiftskutt på 3,7 milliarder10:59 Tyrkia har pågrepet 101 soldater for å støtte islamsk predikant10:58 Dommen mot Mazyar Keshvari ankes10:57 Nesten en million alderspensjonister i Norge10:15 Mali: 24 soldater drept i ekstremistangrep10:08 Norge felt i barnevernssak09:54 Nye bomstasjoner gir mindre i kassa enn ventet09:35 Rapporter: Tre medlemmer av iranske sikkerhetsstyrker knivdrept09:34 Nord-Korea ut mot Sveriges meglerinnsats09:32 Hongkongs ledelse sier demonstranter må overgi seg09:23 Forbrukerrådet: – La dama kjøpe bilen09:09 Hareide fortvilet tross EM-jubel09:08 Sørloth etter sitt «hattrick»: – Jeg går for fire strake09:06 Pårørende til lastebil-ofrene må betale for å hente de avdøde til Vietnam08:51 Norsk IS-mistenkt angrer på brev til UD07:51 Nesten halvparten av de ansatte i Oslo kommune har ikke fast jobb07:10 Spania-sjef Moreno fikk sparken – erstattes av Enrique07:08 – Jeg og stoler 100 prosent på min kone, men vi deler ikke passord07:00 Frode Berg skal snakke med pressen06:48 Millionoverskudd for orienterings-VM06:46 Digitaliseringsministeren ber foreldre holde barna unna smarttelefoner06:31 Spillerne etter Malta-kampen: – Dette lærer vi av06:30 Nordmenn mer skeptiske til norsk økonomi framover06:25 Nav-skandalen: Regjeringen visste allerede i 201706:00 Oppbemanner for å håndtere Nav-skandalen05:50 Dette skjer i dag05:49 Israel hevder å ha skutt ned raketter fra Syria05:44 Ny studie vekker oppsikt: 1 av 20 barn utsettes for grov vold i hjemmet05:42 Dette skjedde i natt05:38 Burger King saksøkes for kjøttsmitte til vegetarburger05:30 Ekspert: – Norge forpliktet til å hente hjem Syria-barn05:18 Trumps lege avviser spekulasjoner om presidentens brystsmerter05:09 Ugland-skipet Bonita har forlatt Benin04:30 Hongkongs ledelse ber demonstranter overgi seg03:59 Flere døde i gruveulykke i Kina03:43 Forskere har utviklet et belegg som skal hindre bæsjen i å feste seg i skåla03:22 To av tre jordmødre på Ahus har vurdert å si opp02:46 Kina sier bare de kan bestemme over Hongkongs lover02:28 Politiet med stort etterslep på uttransporteringer02:05 Røyk fra skogbranner gir farlig luft i Sydney01:47 Mellom 30 og 40 nyfødte omplasseres av barnevernet årlig01:04 Dæhli imponerte, men måtte ut med hamstringtrøbbel00:59 Nynazister delte ut propaganda på skoler i Danmark00:49 King frykter strekk00:31 Tyrkia truer med nye angrep i Syria00:20 Norge slet på Malta, men avsluttet EM-kvalifiseringen med 2-1-seier23:32 USA godtar Israels bosetninger på Vestbredden23:21 Muslimske ledere anmelder SIAN etter Koran-brenningen i Kristiansand22:36 Norge slet på Malta, men avsluttet EM-kvalifiseringen med 2-1-seier22:29 Innbyggere i Sør-Varanger ber E-tjenesten holde seg unna lokalbefolkningen22:24 Julio Kopseng etterforskes for to nye voldtekter21:02 Ekspert: Flyskam ikke biter på nordmenn20:50 USA endrer syn på Israels bosetninger20:28 Danmarks statsminister forstår Macrons syn på NATO20:03 28-åring dømt til 16 års fengsel for å ha drept faren sin20:01 Et flertall av amerikanerne vil avsette Trump19:23 Tre menn varetektsfengslet etter vold på Hadeland i helgen19:04 Frode Berg møtte etterretningssjef Morten Haga Lunde mandag18:55 Uføretrygdede på minstesats får ikke fri rettshjelp18:47 – Dronning Elizabeth er den ultimate feminist18:46 Over 100.000 barn internert i USA18:39 Ropstad kunne løftet en viktig debatt – men feilet18:31 Forslag om forbud mot machete sendes på høring17:58 Avduket i natt: Nå strømmer norske kunder til17:57 Tre personer er drept ved Walmart i Oklahoma17:51 Frode Berg vil snakke til pressen tirsdag kveld17:42 Kraftig økning i avskogingen i Amazonas17:38 WADA varsler Russland-dom i desember17:16 Mann tiltalt for å ha forsøkt å drepe naboen17:02 Staten ber DNB legge alle fakta om hvitvaskingsskandalen på bordet17:01 Torp vil ikke gjøre noe med ulovlig transport16:57 Coop sponser ski-VM fram til 202516:49 Schumachers kone svarer kritikerne: – Vær så snill, dere må forstå16:33 Odd Kalsnes tiltalt for flere brudd på eiendomsmeglerloven16:26 Trump: – Vil vurdere å avgi vitnemål16:25 Spansk selskap får milliardkontrakt på E6-utbygging i Trøndelag16:16 PST-sjef avhørt om våpenoppbevaring15:46 Airbnb blir OL-partner – IOC lover miljøgevinst15:44 Død kvinne i Oslo var siktedes mor15:37 Jehovas vitner skal fortsatt få statsstøtte15:34 Flere drept i protester i Iran etter kraftig hopp i bensinprisen15:08 Heggem gir seg i Rosenborgs styre15:00 Kvinne skal ha blitt mishandlet med gassbrenner15:00 Tre personer siktet for vold på Hadeland i helgen14:48 Politiet slår alarm: 15.000 utlendingssaker ubehandlet14:30 Tolv skiskyttere til verdenscupåpningen i Östersund14:16 Trio kjemper om å bli årets trener i Eliteserien
Siste nytt
14:05KulturBokhandelkjeden Notabene er konkurs13:50ReiseKabinansatte: Ikke tving oss til å fly med MAX-flyene13:32VerdenI dag kan Assange få sin skjebne forseglet13:27VerdenMann anholdt i Berlin mistenkt for innkjøp av bombematerialer12:51SportCurling-EM: Ny seier til Norge12:48SportDopingsak ryster Romania før håndball-VM12:35Helse og livsstilVi spiser mindre sukker enn noensinne, men fortsatt for mye salt og fett12:28VerdenRussland har hentet hjem 32 barn av IS-medlemmer12:27PolitikkRegjeringen vil utrede forbud mot homoterapi11:48PolitikkElvestuen får kritikk for hemmelighold11:38ReiseSAS kutter flyvninger etter uroligheter11:36VerdenTo vestlige gisler løslatt etter flere år i Talibans fangenskap11:04VerdenMistenkt mellommann pågrepet på Malta etter journalistdrap11:04PolitikkSp vil ha avgiftskutt på 3,7 milliarder10:59VerdenTyrkia har pågrepet 101 soldater for å støtte islamsk predikant10:58PolitikkDommen mot Mazyar Keshvari ankes10:57PengerNesten en million alderspensjonister i Norge10:15VerdenMali: 24 soldater drept i ekstremistangrep10:08NorgeNorge felt i barnevernssak09:54MotorNye bomstasjoner gir mindre i kassa enn ventet09:35VerdenRapporter: Tre medlemmer av iranske sikkerhetsstyrker knivdrept09:34VerdenNord-Korea ut mot Sveriges meglerinnsats09:32VerdenHongkongs ledelse sier demonstranter må overgi seg09:23PengerForbrukerrådet: – La dama kjøpe bilen09:09SportHareide fortvilet tross EM-jubel09:08SportSørloth etter sitt «hattrick»: – Jeg går for fire strake09:06VerdenPårørende til lastebil-ofrene må betale for å hente de avdøde til Vietnam08:51NorgeNorsk IS-mistenkt angrer på brev til UD07:51NorgeNesten halvparten av de ansatte i Oslo kommune har ikke fast jobb07:10SportSpania-sjef Moreno fikk sparken – erstattes av Enrique07:08Penger– Jeg og stoler 100 prosent på min kone, men vi deler ikke passord07:00NorgeFrode Berg skal snakke med pressen06:48SportMillionoverskudd for orienterings-VM06:46NorgeDigitaliseringsministeren ber foreldre holde barna unna smarttelefoner06:31SportSpillerne etter Malta-kampen: – Dette lærer vi av06:30NorgeNordmenn mer skeptiske til norsk økonomi framover06:25NorgeNav-skandalen: Regjeringen visste allerede i 201706:00NorgeOppbemanner for å håndtere Nav-skandalen05:50NorgeDette skjer i dag05:49VerdenIsrael hevder å ha skutt ned raketter fra Syria05:44Helse og livsstilNy studie vekker oppsikt: 1 av 20 barn utsettes for grov vold i hjemmet05:42NorgeDette skjedde i natt05:38VerdenBurger King saksøkes for kjøttsmitte til vegetarburger05:30NorgeEkspert: – Norge forpliktet til å hente hjem Syria-barn05:18VerdenTrumps lege avviser spekulasjoner om presidentens brystsmerter05:09NorgeUgland-skipet Bonita har forlatt Benin04:30VerdenHongkongs ledelse ber demonstranter overgi seg03:59VerdenFlere døde i gruveulykke i Kina03:43VerdenForskere har utviklet et belegg som skal hindre bæsjen i å feste seg i skåla03:22NorgeTo av tre jordmødre på Ahus har vurdert å si opp02:46VerdenKina sier bare de kan bestemme over Hongkongs lover02:28NorgePolitiet med stort etterslep på uttransporteringer02:05VerdenRøyk fra skogbranner gir farlig luft i Sydney01:47NorgeMellom 30 og 40 nyfødte omplasseres av barnevernet årlig01:04SportDæhli imponerte, men måtte ut med hamstringtrøbbel00:59VerdenNynazister delte ut propaganda på skoler i Danmark00:49SportKing frykter strekk00:31VerdenTyrkia truer med nye angrep i Syria00:20SportNorge slet på Malta, men avsluttet EM-kvalifiseringen med 2-1-seier23:32VerdenUSA godtar Israels bosetninger på Vestbredden23:21NorgeMuslimske ledere anmelder SIAN etter Koran-brenningen i Kristiansand22:36SportNorge slet på Malta, men avsluttet EM-kvalifiseringen med 2-1-seier22:29NorgeInnbyggere i Sør-Varanger ber E-tjenesten holde seg unna lokalbefolkningen22:24NorgeJulio Kopseng etterforskes for to nye voldtekter21:02ReiseEkspert: Flyskam ikke biter på nordmenn20:50PolitikkUSA endrer syn på Israels bosetninger20:28VerdenDanmarks statsminister forstår Macrons syn på NATO20:03Norge28-åring dømt til 16 års fengsel for å ha drept faren sin20:01PolitikkEt flertall av amerikanerne vil avsette Trump19:23NorgeTre menn varetektsfengslet etter vold på Hadeland i helgen19:04NorgeFrode Berg møtte etterretningssjef Morten Haga Lunde mandag18:55NorgeUføretrygdede på minstesats får ikke fri rettshjelp18:47Verden– Dronning Elizabeth er den ultimate feminist18:46VerdenOver 100.000 barn internert i USA18:39Helse og livsstilRopstad kunne løftet en viktig debatt – men feilet18:31NorgeForslag om forbud mot machete sendes på høring17:58MotorAvduket i natt: Nå strømmer norske kunder til17:57VerdenTre personer er drept ved Walmart i Oklahoma17:51NorgeFrode Berg vil snakke til pressen tirsdag kveld17:42VerdenKraftig økning i avskogingen i Amazonas17:38SportWADA varsler Russland-dom i desember17:16NorgeMann tiltalt for å ha forsøkt å drepe naboen17:02NorgeStaten ber DNB legge alle fakta om hvitvaskingsskandalen på bordet17:01PengerTorp vil ikke gjøre noe med ulovlig transport16:57SportCoop sponser ski-VM fram til 202516:49SportSchumachers kone svarer kritikerne: – Vær så snill, dere må forstå16:33PengerOdd Kalsnes tiltalt for flere brudd på eiendomsmeglerloven16:26VerdenTrump: – Vil vurdere å avgi vitnemål16:25PengerSpansk selskap får milliardkontrakt på E6-utbygging i Trøndelag16:16NorgePST-sjef avhørt om våpenoppbevaring15:46SportAirbnb blir OL-partner – IOC lover miljøgevinst15:44NorgeDød kvinne i Oslo var siktedes mor15:37NorgeJehovas vitner skal fortsatt få statsstøtte15:34VerdenFlere drept i protester i Iran etter kraftig hopp i bensinprisen15:08SportHeggem gir seg i Rosenborgs styre15:00NorgeKvinne skal ha blitt mishandlet med gassbrenner15:00NorgeTre personer siktet for vold på Hadeland i helgen14:48NorgePolitiet slår alarm: 15.000 utlendingssaker ubehandlet14:30SportTolv skiskyttere til verdenscupåpningen i Östersund14:16SportTrio kjemper om å bli årets trener i Eliteserien
Populært