Meny

Usikkert hvordan Erna skal løse abortstriden

– Det virker som en umulig oppgave

Statsminister Erna Solberg under Stortingets muntlige spørretime onsdag formiddag. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix
Høyre åpner for å endre abortloven under forutsetning om at kvinners rettigheter ikke skal svekkes. – Det virker som en umulig oppgave, sier Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol. 

– Vi har ikke fått noen gode svar på hvordan man skal gjøre endringer uten å svekke kvinners rettigheter. Det vi har fått klare svar på er at man har forsøkt fra regjeringshold tidligere å endre paragraf 2c, men at det har vært så krevende juridisk og etisk at man har lagt det bort. Kjell Magne Bondevik forsøkte i 2001. Det virker som en umulig oppgave, sier Kjerkol til ABC Nyheter. 

Ingvild Kjerkol (A). Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

3. november uttalte tidligere statsminister Bondevik at han tror det blir vanskelig å endre abortloven.

Bondevik forsøkte i 2001 da han var statsminister. 

– Vi ønsket å forandre paragraf 2c for blant annet å beskytte barn med Downs syndrom, sa Bondevik til NRK.

– Men det viste seg i arbeidet med den at det ble veldig komplisert både etisk og juridisk fordi paragraf 2c ikke bare dekker de med Downs. Den dekker også de med langt alvorligere arvelige sykdommer som alle er enige om skal gi grunnlag for abort, sa KrF-nestoren.

– Må brette ut sin sosiale eller psykiske tilstand, eller lyve

Kjerkol får støtte fra faglig hold. Tilde Broch Østborg er lege i spesialisering for kvinnesykdommer og fødselshjelp og konstituert overlege ved Kvinneklinikken, Stavanger universitetssykehus. 

Hun fulgte dagens spørretime i Stortinget, og forstår ikke hvordan man kan gjøre endringer i 2 c uten å svekke kvinners rett til abort.

– Hvis 2c fjernes må kvinner som får påvist alvorlig sykdom hos foster brette ut sin sosiale eller psykiske tilstand, eller lyve på seg en slik utfordring, sier hun til ABC Nyheter.

– Dette er en merbelastning jeg synes det er helt urimelig å pålegge kvinner i en vanskelig situasjon, legger hun til.

Paragraf 2c tillater senabort «hvis det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet.»

Fakta om abortloven og 2c

* Dagens abortlov ble vedtatt av Stortinget 30. mai 1978. Den trådte i kraft 1. desember samme år.

* Før 12. svangerskapsuke kan kvinnen ta avgjørelsen selv. Etter 12. uke kan en nemnd innvilge abort, dersom det blant annet er fare for kvinnens helse, kvinnen er i en vanskelig livssituasjon, det er fare for sykdom hos fosteret eller graviditeten er et resultat av voldtekt eller incest.

* Den omstride paragraf 2c lyder slik: Etter utgangen av 12. svangerskapsuke kan svangerskapsavbrudd skje når det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet.

* De siste årene har det vært nedgang i antall aborter i Norge. I 2017 ble det gjennomført 12.733 svangerskapsavbrudd, 435 færre enn i 2016.

(Kilder: Store norske leksikon, Jusleksikon, Folkehelseinstituttet, Lovdata)

Erna: – Jeg har åpnet for forhandlinger

Statsminister Erna Solberg (H) og hennes regjering ble bombardert med spørsmål om abort i Stortingets ordinære spørretime onsdag.

Statsministeren avviser at regjeringen i dag arbeider for å endre dagens abortlov. 

– Jeg har åpnet for forhandlinger om to områder i abortloven i eventuelle forhandlinger med KrF. Det ene er fosterreduksjon og den delen som oppfattes som et diskriminerende element i paragraf 2c i abortloven, sa Solberg.

Solberg fremholdt at eventuelle endringer kun kan skje hvis det ikke svekker kvinners rett til abort.

– Å endre paragraf 2c er ikke Høyres politikk. Vi er derimot åpne for å forhandle om utformingen av denne bestemmelsen, under noen klare forutsetninger - at kvinners rettigheter ikke skal svekkes, og at det skal legges større vekt på kvinners og familiers vurdering av egen livssituasjon, sa Solberg.

– Derfor vil nok dette, slik jeg ga uttrykk for i debatten 1. november, bety at i praksis vil kvinner som søker abort etter tolvte uke, i like stor grad som i dag få innvilget abort i fremtiden.

– Jeg kunne ha avvist å svare

Hun understreket gang på gang at hun ikke svarte på spørsmålene som statsminister, men som Høyres leder, og at hun kunne ha avvist å svare på spørsmålene fra opposisjonen. 

– Jeg kunne ha avvist å svare i dag. Spørsmål knyttet til en eventuelt ny plattform kan man svare på når den er ferdig. Vi har åpnet for å forhandle, sa Solberg og viser til at abortspørsmålene gjelder eventuelle regjeringsforhandlinger med KrF.

– Solberg svarer ikke på kjernen

SV-leder Audun Lysbakken Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

SV-leder Audun Lysbakken ble ikke beroliget av svarene i Stortinget. 

– Erna Solberg svarer ikke på kjernen, som er hvordan hun skal kunne gjøre endringer i paragraf 2c og samtidig ikke svekke kvinners rettigheter. Hun åpner i praksis for en innskrenkning hvor kvinner må brette ut livets sitt for en nemnd, sier han til ABC Nyheter.

Han er glad for at Solberg møtte opp, men mener hun selv må ta ansvaret for at debatten har kommet til Stortinget. 

– Det var en god vurdering av statsministeren å møte, men hun skal ikke være så fornøyd med seg selv fordi hun gjorde det. Dette er en debatt Solberg har satt igang fordi hun trengte den for å beholde makten, ikke fordi Norge trengte den. Det er en selvfølge at vi stiller spørsmål om dette i Stortinget når det engasjerer så mange. 

SE VIDEO: Audun Lysbakken spør Erna Solberg om abortloven


Populært