Meny

LO-lederen til regjeringen: – Ikke gjør noe dumt nå!

JERNBANESLAG: – I høst står et nytt slag om jernbanen vår - det kan bli press mot lønn, pensjon og faste ansettelser, advarte LO-leder Hans-Christian Gabrielsen mot å legge Norge under EUs jernbanepakke IV. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

– I høst står slaget om den største endringen for norsk jernbane noensinne, sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen om regjeringens planer om å overlate suverenitet til EU også over jernbanen.

– Vi sier nei til EUs jernbanepakke IV, og vi protesterer mot obligatorisk anbudskonkurranse på jernbanen! sa LO-leder Gabrielsen foran Stortinget torsdag ettermiddag.

Fagbevegelsen hadde mobilisert stort til en demonstrasjon mot norsk tilslutning i EØS-avtalen til et nytt knippe EU-lovverk, EUs såkalte jernbanepakke IV.

Pakken innebærer overføring av myndighet til EUs jernbanebyrå ERA, som skal samordne internasjonal trafikk og sikkerhetsregler på sporet; og pålegger Norge konkurranseutsetting av all jernbanetrafikk som får offentlig støtte.

EUs nye lovverk har lenge presset på for å bli gjennomført i Norge.

Les: EU vil presse NSB av sporet

Jon Georg Dale mot strømmen

Gabrielsen karakteriserte dette som den største endringen for norsk jernbane noensinne.

Tilslutning til jernbanepakke IV gjennom EØS-avtalen skal opp i Stortinget i høst. Også i denne saken avgjør Kristelig Folkeparti utfallet. Partiene Ap, Rødt,

DISPUTT: Samferdselsminister Jon Georg Dale lot seg ikke overtale av frammøtte lokførere til å holde Norge utenfor EUs jernbanepakke. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

SV, Sp og MDG går imot å ta jernbanepakka inn i EØS-avtalen.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) erklærte at han er EU-motstander da han entret podiet, men sa seg sterkt uenig i anklagene mot jernbanepakka.

Han ser den som fremmer av internasjonal togtransport og sikkerhet.

– Vi skal fortsatt ha norsk råderett over norsk jernbane, forsikret han.

Motstanderne hevder at EU-lovverket vil innebære plikt til å konkurranseutsette all offentlig støttet jernbanetransport.

Dale hevdet at det er unntak:

– Vi kan også velge direktetildeling til visse ruter, sa han.

Enveisbillett til anbudskonkurranse

I denne saken har Arbeiderpartiet gjort noe så sjeldent som å gå inn for å nedlegge veto i EØS-avtalen.

URO: Jernbaneansatte frykter for sine jobber, lønn og pensjonsordninger som følge av regjeringens og KrFs jernbanereform, og EUs irreversible jernbanepakke IV. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

– Det vi gjør nå på persontransport, er det samme som ble innført på godstransporten i 2007, da Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet satt i regjering. Det er ikke mer dramatisk enn det, sier Jon Georg Dale til ABC Nyheter.

– Ap har tidligere vært med på å konkurranseutsette busstransport også, legger han til.

LO-leder Gabrielsen påpekte at regjeringspartiene sammen med KrF på egenhånd allerede har vedtatt en jernbanereform som er i ferd med å bli gjennomført, og innebærer full konkurranseutsetting og oppsplitting av virksomhetene.

Tidligere torsdag ble det for eksempel kjent at det nye selskapet Entur overtar NSBs billettsalg.

– Men her er det mulig for et nytt Storting på demokratisk vis å gjøre om dette vedtaket, sa Gabrielsen.

Med innføring av EUs jernbanepakke IV er det ingen retrettmulighet så lenge EØS-avtalen gjelder.

Det sier samferdselsministeren seg enig i:

– Det er jo klart at dette innebærer det. Det er vi ærlige på.

– Vi vet hva anbudskonkurranse betyr: Press på lønn og pensjon, og mer løsarbeid, sa Gabrielsen.

Les flere nyheter om EØS

SV: – Hvorfor Brussel?

– Å innføre jernbanepakke IV er å tråkke på de menneskene som driver jernbanen, sa SV-leder Audun Lysbakken.

Han karakteriserte innføringen av den i EØS som en abonnnementsordning på liberalisering.

– Hvorfor skal vi legge makta over norsk jernbane til Brussel? spurte han, og sluttet seg til LO-Gabrielsens krav om at framtidige Storting må ha rett til å avvikle konkurranseutsettingen.

– Hvis KrF blir med oss i denne ene saken, kan vi snu regjeringens ønske, sa Lysbakken.

KrF ønsker ikke å uttale seg nå om sitt syn i saka, får ABC Nyheter opplyst.

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Populært