– Vil du holde ditt løfte til de ansatte i jernbanereformen, Abid Raja?

Abid Q. Raja (V) lovet de ansatte at jernbanereformen ikke skal gå utover lønns- og pensjonsvilkårene deres. I trontaledebatten fikk Sverre Myrli (Ap) vage svar om Raja-garantien står ved lag.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Spillet om de ansattes skjebne nå som regjeringspartiene og KrF har banket gjennom oppsplitting og konkurranseutsetting av norsk jernbane, ble tema for en duell i Stortingets trontaledebatt onsdag.

– I forrige periode var både Abid Q. Raja og undertegnede med i Stortingets transportkomité. Jeg husker Raja flere ganger sa «det vi nå gjør på jernbanen skal ikke gå utover lønns- og pensjonsspørsmål.» Jeg husker til og med en stor markering som var her utenfor Stortinget hvor Abid Raja lovet det til mange jernbaneansatte.

Oppsplitting og anbud

Slik innledet Arbeiderpartiets Sverre Myrli sitt spørsmål til Venstres Raja om han vil stå ved sitt løfte til de ansatte, når jernbanereformen Venstre var med på å vedta, gjennomføres.

Siden da har ikke minst renholderne fått merke at oppsplittingen og den forventede anbudskonkurransen allerede har gått utover deres vilkår.

– Vil du fortsatt si at jernbanereformen ikke vil gå utover lønns- og pensjonsforhold for de ansatte på jernbanen? spurte Myrli.

Svaret var, som du kan høre og se i videoen overfor, ikke krystallklart.

Jernbanereformen innebærer blant annet oppsplitting av selskapene som driver trafikken og står for infrastrukturen, og konkurranseutsetting.

SVERRE MYRLI: – Tror du på det du selv sier til de ansatte om jernbanereformen, Abid Raja? Spørsmålet kommer fra Arbeiderpartiets Sverre Myrli (bildet). Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
SVERRE MYRLI: – Tror du på det du selv sier til de ansatte om jernbanereformen, Abid Raja? Spørsmålet kommer fra Arbeiderpartiets Sverre Myrli (bildet). Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Står du ved garantien, Raja?

Raja innledet sitt svar med å si seg fornøyd med regjeringens jernbanesatsing.

– Når det gjelder lønn- og pensjonsforhold for de ansatte vet jeg veldig godt at regjeringen jobber med dette, og vi må avvente og se når regjeringen konkluderer, svarte Venstre-politikeren.

– Vi er godt ute i jernbanereformen. Og vi ser nå hva som skjer med de ansatte i NSB og i Bane NOR. Jeg vet neimen ikke helt om Raja tror på det han selv sier nå. For det har nemlig gått utover lønns- og pensjonsforhold allerede, sa Myrli og utfordret:

Raja: – Vi er opptatt av de ansatte

– Vil Abid Raja fortsatt kunne si, og bli med meg å møte renholdere på jernbanen og hevde at jernbanereformen ikke skal gå utover lønna og pensjonsvilkårene deres?

– Vi er opptatt av også å ta vare på de ansatte, både lønnsvilkårene og pensjonsvilkårene. Dette er noe vi faktisk jobber med, var alt Raja ville si om den saken.

Raja: Pensjon som effektivisering

– Hensikten med reformen er å få mer jernbane for pengene slik at brukerne av jernbanen får bedre togtilbud. Reformen inneholder ulike tiltak som strukturelle endringer, kulturelle endringer, åpning av hittil lukkende markeder og endringer i samarbeidsmønstre og forretningsrelasjoner, skriver Abid Q. Raja i en kommentar til ABC Nyheter - på en travel dag med trontaledebatt i Stortinget.

Han slår fast at Venstre i regjering eller Samferdselsdepartementet ikke har hatt som mål eller utgangspunkt at lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i sektoren som sådan skal endres som følge av reformtiltakene.

– Virksomheter som nå i større grad enn før vil bli konkurranseutsatt eller som opplever forventninger om rasjonell bruk av midler tildelt fra staten, vil gjøre tilpasninger for å drive effektivt. Slike tilpasninger vil også kunne gjelde pensjonsløsningene i virksomheten, sier Raja.

Her mener han det politiske nivået ikke har noe det skulle ha sagt.

– Det er i tilfelle de styrende organer i virksomheten som treffer beslutninger om dette i nødvendig grad av samråd med de ansattes foreninger, og ikke Samferdselsdepartementet.

– Departementet vil tilby attraktiv lønn

– For å bidra til at omlegging av pensjonsløsningene i NSB og Mantena slik at ikke eldre ansatte kommer dårligere ut, har staten stilt opp ekstraordinære tilskudd til pensjonsløsninger, fortsetter Raja, som også er oppdatert på hva Samferdselsdepartementet kjenner til.

– Venstre i regjering og Samferdselsdepartementet er ikke kjent med i hvilken grad den senere tids endringer i lønns- og pensjonsvilkår har blitt bedre eller dårligere for den enkelte ansatte og om dette skyldes reformen eller andre forhold, kommenterer han.

Samtidig som han understreker at departementet ikke kjenner til utviklingen av lønnsvilkårene eller skal beslutte noe om dem, fortller han at departementet sørger for å tilby attraktiv lønn:

– Jeg vet at som eier og ansvarlig myndighet for sine underliggende virksomheter er departementet opptatt av at de ivaretar sitt arbeidsgiveransvar på en god måte, ved blant annet å tilby lønns- og arbeidsvilkår som gjør det attraktivt å være ansatt i virksomheten samtidig som at virksomheten driver effektivt og der det er aktuelt, er konkurransedyktig, skriver han.

– Venstre i regjering og Samferdselsdepartementet ønsker å følge fordeler og ulemper ved reformen, slik at departementet der det er hensiktsmessig kan iverksette eller ta initiativ til at det blir iverksatt eventuelle nødvendige korrigerende tiltak, skriver Raja og konkluderer:

– Slik står det jeg sa før reformen, underveis i reformen, og i Stortinget seg godt.

Jernbaneforbundet: Har hørt løftene

– Ja, Abid Raja har kommet med løfter til oss. Men pensjonsreformen har allerede fått ganske store virkninger, forteller Norsk Jernbaneforbunds nestleder Kjell Næss til ABC Nyheter.

– Den førte til en oppdeling av hele NSB og Jernbaneverket. Det har kommet nye lønnsavtaler på plass og nye pensjonsavtaler. Noen bedrifter kompenserer tap, andre gjør det ikke fullt ut, sier han.

Ifølge Næss har oppsplittingen og utsiktene til konkurranseutsetting slått ulikt ut på lønnsnivået.

– Bransjene som er mest konkurranseutsatt, har fått dårligst pensjonsordning, en innskuddsprosent 3,5. Andre har 5,5. De har tapt nattillegg og gått ganske dramatisk ned i lønn, sier Næss.

Les også: Ketil Solvik-Olsen garanterer ikke lønn og pensjon til de ansatte

– Jobbene i fare

Men jernbanereformen har ikke slått helt ut ennå. Når den gjør det, vil det ifølge Næss gå på arbeidsplassene løs.

– Når en operatør vinner anbudskonkurransen, blir det betraktet som virksomhetsoverdragelse. Det sikrer nyansettelse i den nye virksomheten.

– Men det gjelder ikke de som reparerer og vasker materiellet. Vi har hatt møter og politisk streik. Regjeringen har ikke levert - og Abid Raja har ikke levert, sier Næss.

– En verkstedsansatt som har jobbet 30 år på verkstedet, risikerer å miste jobben når en ny operatør overtar. Det vil ikke regjeringa sikre, fortsetter han.

– Å beholde jobben er det aller viktigste. Her bryter de grunnleggende med det Raja har sagt, viser gjentatte spørsmål i Stortinget fra Rødt, SV og Ap, sier Kjell Næss.

Artikkelen er oppdatert med Abid Q. Rajas kommentarer

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden