Stortingshøring om beredskap:

Sa én ting til Stortinget i fjor - så fant Riksrevisjonen noe annet

Se video: Her må forsvarssjefen svare for seg under høringen.

I mars 2017 avviste forsvarssjef Bruun-Hanssen i en stortingshøring at Forsvaret ikke kunne sikre alle objekter de skulle. Deretter fant Riksrevisjonen det motsatte.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Hva er objektsikring?

Med objektsikring menes:

Grunnsikring av skjermingsverdige objekter.

Sikring og beskyttelse av objekter ved bruk av sikringsstyrker fra politiet og Forsvaret ved Heimevernet.

Grunnsikring er sikkerhetstiltak som planlegges, gjennomføres og vedlikeholdes for å beskytte skjermingsverdige objekter etter sikkerhetsloven . Tiltakene skal bestå av en kombinasjon av barrierer (f.eks. gjerder), deteksjon (f.eks. alarmsystem), verifikasjon (f.eks. videoovervåking) og reaksjon (f.eks. vaktstyrker).

Skjermingsverdige objekter er eiendom som må beskyttes mot virksomhet som truer rikets eller alliertes sikkerhet eller andre vitale sikkerhetsinteresser.

Med objekter menes ethvert fysisk objekt som krever sikring og beskyttelse ved bruk av sikringsstyrker fra politiet og Forsvaret. Behovet kan oppstå både i fred, krise og krig, og i forbindelse med anslag og angrep av kriminell eller militær karakter. Objekter omfatter områder og fast og rørlig eiendom, uavhengig av om objektene er offentlige eller private, sivile eller militære. Eksempler på objekter kan være bygninger, strømforsyning, vann og datasentraler.

Sikringsstyrker er personer og enheter fra politiet eller Forsvaret som har til oppgave å beskytte et objekt mot en mulig eller konkret trussel.

Kilde: Faktisk.no

Det kom fram da leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Dag Terje Andersen (Ap), stilte spørsmål til forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen under den åpne høringen om manglende oppfylling av sikkerhetsloven.

Riksrevisjonen har to år på rad rapportert om brudd på vedtatte mål om objektsikring av Forsvarets og Politiets bygninger og anlegg.

Prosessen som nå er i gang kan i verste fall for regjeringen føre til mistillitsforslag mot regjeringen.

– I fjor delte du ikke Riksrevisjonens vurdering av at dere ikke var i stand til å sikre objektene. Men Riksrevisjonens nye rapport som kom til etterpå, deler ikke den vurderingen, sa Andersen.

– Det er riktig. Vi manglet status på endel objekter da Riksrevisjonen var på besøk, svarte Bruun-Hanssen.

Se høringen live

Innsikt: Hva er egentlig objektsikring? Og hvorfor får regjeringen så sterk kritikk?

– Spørsmål om gradsforskjell

Regjeringspartienes representanter gjorde med sine spørsmål og kommentarer sitt til å dempe alvoret i kritikken.

Hva syns så Høyres Svein Harberg til at forsvarssjefen i høring med samme komite i fjor hevdet at tingenes tilstand var bedre enn det Riksrevisjonen fant var tilfelle på det tidspunktet?

– Jeg har ikke kommentar til det. Det er vel egentlig alvorlighetsgraden i konklusjonen de diskuterer, sier han til ABC Nyheter.

Bruker ikke like sterke ord

SVs Torgeir Knag Fylkesnes utfordret Bruun-Hanssen i spørsmålet om Forsvaret nå er i stand til å oppfylle sikkerhetslovens krav til objektsikring.

– Vi følger ikke loven før vi har fått den vurderingen fra tilsynsorganene. Men vi har betydelig grad av kompenserende tiltak når vi ikke har tilfredsstilt lovens krav, svarte forsvarssjefen.

– Jeg er enig i det Riksrevisjonen peker på. Det er manko på grunnsikringen på endel områder. Men Forsvarssjefen er tilbøyelig til ikke bruke like sterke ord som Riksrevisjonen har gjort. Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Forsvarsbygg har vært mer restriktive enn det vi er, svarte Bruun-Hanssen.

Aktuelt: NSM deler Riksrevisjonens uro - har anmeldt brudd

«Passert nivået for ikke-tilfredsstillende»

Heimevernssjefen, generalmajor Eirik Johan Kristoffersen sa seg ikke uenig med Riksrevisjonen på det han kalte den kvalitative tilstanden i Heimevernet når det gjaldt deres oppgaver med beredskapssikring.

– Jeg har fått ressursene vi trenger. Men jeg vil argumentere overfor forsvarssjefen om å få mer til trening, sa han.

– Oppfyller dere sikkerhetsloven? spurte Hans Fredrik Grøvan (KrF).

– Vi har passert nivået for ikke-tilfredsstillende. HV har per i dag seks objekter som er mindre tilfredsstillende sikret. Jeg kjenner meg godt igjen i det Riksrevisjonen beskriver. Vi jobber hardt med det, sa HV-sjef Kristoffersen.

Aktuelt: Lysbakken etter regjeringens utspill før terrorhøringen: – Situasjonen tilspisser seg

Personvernpolicy