Meny

Kleveland til Søviknes: – Regulér krafteksporten mens du kan

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Nei til EU ber statsråd Søviknes og NVE-sjefen regulere krafteksporten etter lang tørketid og rekordhøye strømpriser i Norge.

– Stortingsflertallet har sagt ja til å koble Norge til EUs energiunion og deres reguleringsmyndighet ACER. Men vi er ennå ikke underlagt ACER siden Island så langt ikke har godkjent energiunionen i EØS-avtalen. Så la oss utnytte handlefriheten vi fortsatt har! oppfordrer Nei til EUs leder Kathrine Kleveland.

Det hun ønsker å bruke friheten til, er at olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) og direktør Per Sanderud i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skal instruere reguleringsmyndigheten RME til å bremse krafteksporten fra Norge.

Bakgrunnen er urovekkende lav fyllingsgrad i norske kraftbassenger og de rekordhøye strømprisene i Norge.

Begge deler påvirkes av krafteksporten, noe olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) indirekte bekreftet i et skriftlig svar til sin partifelle Ulf Leirstein.

«Landene er bundet sammen med kabler og overføringslinjer der kraften flyter dit etterspørsel er størst og kraftprisen er høyest, så lenge det er tilgjengelig overføringskapasitet.», skrev Søviknes.

Norge fortsatt utenfor ACER

– Nå må regjeringa vise at det faktisk finnes et handlingsrom for å ivareta nasjonal strømforsyning og fornuftig pris, framholder Kleveland.

– ACER er jo ikke avklart ennå. Flertallet sa jo at dette ikke skulle innvirke på norsk forsyningssituasjon. Derfor spør vi hvilke verktøy Norge nå har, legger hun til.

NORSK KRAFT: Nei til EUs leder Kathrine Kleveland, her i demonstrasjon mot norsk deltakelse i EUs energiunion, ber olje- og energiminister Terje Søviknes utnytte den handlefriheten vi fortsatt har. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Ifølge ACER skal den overordnede energimyndigheten RME i Norge være underlagt EU-systemet, via EØS-avtalen, og kan ikke instrueres av norske myndigheter.

Stortingsflertallet har besluttet å legge det norske kraftmarkedet under EUs ACER-system. Men siden Island ennå ikke har vedtatt det samme, har ikke det nyere lovverket rundt EUs energiunion, og dermed ACER, trådt i kraft ennå.

Les mer: EU gleder seg over norsk ACER-avstemning

Hvorfor? Energi-frislippet

Nei til EU påpeker at strømprisen er nesten fordoblet og alt tyder på at den vil fortsette opp når vinteren nærmer seg. Fyllingsgraden i norske vannmagasin er nede på 60 prosent, 15 prosentpoeng under det normale.

Fyllingsgraden økte med 0,9 prosentpoeng i uke 31, til 60,9.
Dette skyldes blant annet at norske kraftselskakper i tørråret 2018 har stått for en netto eksport på 3,7 TWh til og med uke 29 i år.

Norges normale årlige strømproduksjon er på 140 TWh.
– Hvordan er dette mulig? Først og fremst fordi elektrisk strøm med innføringen av energiloven i 1992 ble en vare som selges til høystbydende på kraftbørsen. At
strømprisene likevel har vært lave i Norge de siste åra, skyldes at vi har hatt et
kraftoverskudd på gjennomsnittlig 10 TWh årlig og begrensede eksportmuligheter, sier Kathrine Kleveland.

Energiloven hun henviser til, ble innført under Senterpartiets energiminister Eivind Reiten.

Milliarder i spill

– Hvor sårbart dette er, ser vi nå. Hvordan vil det da bli når de to nye kablene til Tyskland og England står ferdig? spør hun.

Kleveland viser til at englandskabelen er beregnet å eksportere 10 TWH.

– Den alene vil drenere bort hele kraftoverskuddet vårt i et normalår. Hva da med et tørrår? spør hun.

Kleveland hevder at de som produserer og selger kraft er tjent med kraftunderskudd i Norge. Om prisene på de 130 tWh de selger i Norge øker med 20 øre ekstra pr. kWh, gir det 26 milliarder i økt fortjeneste.

Hun viser til at det er to måter å regulere på.
Enten ved å sette krav til minimum magasinfylling i alle magasin, eller ved å regulere eksporten.

– NVE kan stille krav til magasinfylling. Men kontrollen med eksport over
utenlandskablene er overlatt til det nyopprettede RME.

– Skulle norske myndigheter gjennom NVE sette krav til magasinfylling som begrenser eksporten, så møter de EUs konkurranse- og statsstøteregler samt at de bryter prinsippene i EUs energiunion som Stortinget sluttet seg til 22. mars i år, framholder Kathrine Kleveland.

Artikkelen er korrigert: 20 øre pr kWH utgjør 26 milliarder i økt inntekt, ikke 2,6.

Populært