Meny

FBI har ukjent terror-register med «stort antall» nordmenn

I fem år har EOS-utvalgets leder Eldbjørg Løwer etterlyst en avklaring om hvorfor FBI har registrert et stort antall nordmenn på en liste over terrormistenkte. Justisdepartementet har ikke svart på de tre siste henvendelse fra Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene. Foto: NTB scanpix
De siste fem årene har EOS-utvalget forgjeves bedt Justisdepartementet undersøke hvorfor FBI har et «stort antall» nordmenn i sine terrorregistre. Utvalget fikk ikke svar i fjor.

FBI har ført opp et ukjent, men «stort antall» nordmenn, på en liste over terrormistenkte. Dette har skjedd uten noen kjent norsk kontroll.

Norske myndigheter har riktig nok selv spilt inn et mindre antall personer overfor amerikanerne, fremkommer det i årsmeldingen for 2017 fra EOS-utvalget som ble presentert tirsdag.

Utvalget slår nå fast at amerikanerne «har behandlet opplysninger om norske personer og personer med norsk tilknytning, uten at man vet grunnlaget for hvorfor disse er registrert».

I fjor adresserte også Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite problemet. Komiteen uttalte da at den «stiller seg uforstående til at en henvendelse vedrørende fremmede staters lagring av informasjon om personer med norsk tilknytning, står ubesvart».

Oppdaget i 2013

De siste fem årene har Stortingets kontrollutvalg flere ganger bedt Justis- og beredskapsdepartementet (JBD) undersøke den problematiske registreringen. Men deres siste tre henvendelser er ikke engang besvart av departementet.

Det var i årsmeldingen for 2013 at dette første gang ble omtalt:

«Under en inspeksjon i PST i april 2013 ble utvalget gjort kjent med at det var behandlet opplysninger om nordmenn i en database tilhørende Terrorist Screening Center (TSC), som er en avdeling i FBI som har til formål å identifisere mistenkte eller potensielle terrorister», heter det.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) opplyste den gangen at de hadde lagt inn opplysninger om et fåtall norske som var siktet eller dømt for et relevant straffbart forhold.

PST vet ikke

PST sa også tjenesten ikke hadde kjennskap til hvem som hadde lagt inn navnene, formålet med behandlingen eller hvem som var sluttbruker av opplysningene.

I den neste årsmeldingen fikk utvalget en oppdatert liste fra PST som viste at det da var registrert «dobbelt så mange personer med norsk statsborgerskap i TSC, som da utvalget tok opp saken med departementet i 2013».

I årsmeldingen for 2014 siteres PST på noe av problemet som det ukjente antallet registreringer innebærer:

«Fra vår side er det altså noe tvil omkring kriteriene for innleggelse og sluttbruk av informasjonen i databasen pr dags dato. Det er med andre ord utfordrende for PST å vurdere hva som ligger til grunn for de ulike innleggelsene i TSC basen. Det er heller ikke kjent hvilke konsekvenser det vil ha for den enkelte at de ligger i databasen, eksempelvis ved reise til USA.»

Justisministeren har tidligere svart EOS-utvalget. I mars 2015 opplyste han at saken var tatt opp flere ganger, «både skriftlig og muntlig», med amerikanske myndigheter.

Lovet å følge opp saken

«Departementet har ikke fått svar fra amerikanske myndigheter vedrørende blant annet bakgrunnen for registreringene av norske personer i databasen, hvem som har registrert opplysningene, hvem som er sluttbruker og mulige konsekvenser for de registrerte», står det i årsmeldingen for 2014.

Statsråden skal ha lovet å følge opp saken overfor amerikanske myndigheter, «og gi et fyllestgjørende svar på utvalgets spørsmål når slik avklaring foreligger».

Men de tre purringene som er sendt fra EOS-utvalget fra midten av 2016 til januar 2017 var altså ennå ikke besvart da de hadde sitt siste møte 22. februar 2018.

--

Lagt til 11. april etter å ha fått innsyn hos departementet:

I et brev datert 19. mars beklager departementet at de ikke har besvart henvendelsene. Det fremkommer også at man har prøvd å ta opp spørsmålet med USA, men «uten at det har vært mulig å få en dekkende tilbakemelding».

Populært