Stortinget gir regjeringen nidagers-bestilling om bemanningsbyråer

BEMANNINGSBYRÅER: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) fikk kjempebestilling i Stortinget torsdag om tiltak mot skadelig innleie av arbeidskraft.
BEMANNINGSBYRÅER: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) fikk kjempebestilling i Stortinget torsdag om tiltak mot skadelig innleie av arbeidskraft. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Stortingsflertallet pålegger regjeringen hvilke lovendringer den skal vurdere for å regulere bemanningsselskaper og nulltimerksontrakter.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Et forslag fra Arbeiderpartiet om mulige tiltak mot skadelig innleie av arbeidskraft, fikk torsdag flertall i Stortinget.

Dermed påføres regjeringen et nytt nederlag etter hardkjøret i Listhaug-saken tidligere på dagen.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) blir pålagt å gjennomføre en rekke vurderinger i kampen mot sosial dumping og såkalte nulltimerskontrakter som bemanningsselskaper opererer med.

Det kom fram i Stortinget torsdag ettermiddag, der KrF sluttet seg til Arbeiderpartiet, Rødt, Sp og SV om et kompromissforslag. Også MDG var med i dette flertallet.

Der pålegges regjeringen å utrede en rekke forslag til tiltak mot det alle partier er enige om, at omfanget av innleie i bygg- og anleggsbransjen og industrien i visse sektorer og strøk, er blitt et stort problem for både ansatte og seriøse bedrifter. (Se faktaboks).

Ni arbeidsdager på bestillingen

De rødgrønne og Rødt ønsker egentlig et midlertidig forbud mot bemanningsbyråene i oslofjordområdet, og vil stemme for det. Siden KrF ikke hopper på det nå, og det ikke blir flertall, vil alle opposisjonspartiene deretter stemme for forslaget som i stedet bestiller nye vurderinger.

Og - forslaget til endringer i arbeidsmiljøloven som oppfyller målsettingene, forlanger Stortinget å få på bordet tidsnok til at det kan behandles før sommerferien.

– Vil regjeringen i sin proposisjon om endringene i arbeidsmiljøloven følge opp Stortingets bestilling? spurte KrFs Steinar Reiten.

– Ja, vi vil jo innarbeide alt det vi kan. Samtidig har Stortinget sagt at den ønsker å behandle saken før sommeren. Det betyr at vi må levere proposisjonen før påske, klargjorde statsråd Anniken Hauglie.

Det innebærer at hennes departement har ni arbeidsdager på seg til å oppfylle Stortingets krav til vurderinger om tiltak i bemanningsbransjen.

Les også: Her er Anniken Hauglies opprinnelige forslag

Dette går KrF med på:

Steinar Reiten (KrF) sluttet seg til venstresidens bekymringer om det økende omfanget av innleie i bygg, anlegg og industrien.

NULLTIMERSKONTRAKTER: – KrF ønsker at lovproposisjonen skal gi arbeidsgivere plikt til å gi forutsigbarhet for arbeid og innekt gjennom en arbeidsplan, sa Steinar Reiten. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
NULLTIMERSKONTRAKTER: – KrF ønsker at lovproposisjonen skal gi arbeidsgivere plikt til å gi forutsigbarhet for arbeid og innekt gjennom en arbeidsplan, sa Steinar Reiten. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

– Særlig etter EØS-utvidelsen i 2004 har innleie av arbeidskraft fra Øst-Europa økt i mange bransjer. Det har gitt arbeidsgiverne økt fleksibilitet og lavere kostnader. Samtidig har utviklinga gitt mange og betydelige ulemper. KrF mener derfor at de samfunnsmessige skadevirkningene med dagens omfang av innleid arbeidskraft gjør det nødvendig med kraftfulle mottiltak fra myndighetenes side, sa Reiten i debatten.

– Ett tiltak kunne være forbud mot innleie, som Ap, SV og Rødt har fremmet forslag om. KrF mener at det ville være uheldig for næringslivet. Det ville være vanskelig å møte topper og bunner i produksjonen. For verfts- og fiskeindustrien ville det trolig føre til utflagging. KrF mener derfor det er viktig å få en grundig regjeringsforberedt sak. Vi å sikre at disse kompliserte spørsmålene er tilstrekkelig utredet før Stortinget fatter et lovvedtak, forklarte han.

Les også: – Nå er høyresida for alvor i gang med å endre norsk arbeidsliv

– Bemanningsselskapene trengs

Flere representanter for Høyre understreket behovet mange bedrifter har for å kunne ta unna topper og sesongsvingninger med innleie av arbeidskraft.

– Vi må slå ned på ulovligheter, ikke lage vanskeligheter for lovlydige bedrifter.

Regjeringen har sendt ut forslag om regulering av innleie, og er i arbeid i departementet. Og statsministeren har tatt et initiativ mot arbeidslivskriminalitet overfor EU. Et forbud vil være svært uheldig for næringslivet vårt, sa Margret Hagrup.

– Jeg deler forslagsstillernes bekymring, men forslagene om forbud er for restriktive, sa Anniken Hauglie.

– Før valget sa dy at du skulle du få slutt på problemene, nå vil du bare redusere. Hvorfor har du tatt ned ambisjonene? ville Ap-nestleder Hadia Tajik vite.

– Jeg har ikke tatt ned mine ambisjoner. Vi foreslo blant annet kvotebegrensninger i bruken av innleie, men det var det ingen av partene som ønsket. Vi kommer til å få til bedringer i lovforslaget vi legger fram for Stortinget om kort tid, svarte statsråden.

– Det blir sagt at noen i Stortinget går inn for forbud mot bemanningsselskaper. Ingen har gjort det, men vi har kommet med konkrete forslag til lovendringer for å regulere dem, understreket saksordføreren, Senterpartiets Per Olaf Lundteigen.

– En skikkelig kilevink til regjeringen, skriver redaktør Elin Ørjasæter i Arbeidsnytt om saken.

Regjeringen og bemanningsbyråene:

Dette krever stortingsflertallet at regjeringen skal legge fram vurderinger av:

Stortinget ber regjeringen i den varslede proposisjonen om forslag til endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, midlertidig ansettelse i og innleie fra bemanningsforetak vurdere å fremme forslag til endringer som sikrer:

en tydelig definisjon av faste ansettelser, hvor fast ansettelse innebærer at ansettelsen er løpende og tidsubegrenset, og at lovens regler om opphør av arbeidsforhold gjelder, samt hvor det understrekes at fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag ikke oppfyller lovens krav til fast ansettelse.

en plikt for arbeidsgiver til å gi forutsigbarhet for arbeid og inntekt gjennom en arbeidsplan og som forhindrer kontrakter der arbeidstakere er fast ansatt med den konsekvens at de må stå til disposisjon hele tiden og likevel ikke være sikret mer enn en deltidsjobb.

at adgangen til innleie begrenses slik at kun virksomheter som er bundet av landsomfattende tariffavtale med fagforening med innstillingsrett, kan inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie, og at virksomheten og bemanningsforetaket på forespørsel fra Arbeidstilsynet skal fremlegge dokumentasjon på at virksomheten er bundet av tariffavtale med fagforening med innstillingsrett, og at det er inngått avtale med de tillitsvalgte.

at Arbeidstilsynet gis hjemmel til å føre tilsyn med innleie og sanksjonsmuligheter ved ulovlig innleie.

Forslagene må fremmes på et tidspunkt som gjør det mulig for Stortinget å fatte vedtak innen sommeren 2018.

Personvernpolicy