Prosjektene som henger i tynn tråd i ny Nasjonal transportplan (NTP)

Gigaprosjektet Hordfast inkluderer en kjempebro over Bjørnafjorden. Veien skal også erstatte flere ferjeforbindelser og redusere reisetiden mellom Bergen og Stavanger til om lag to timer.
Gigaprosjektet Hordfast inkluderer en kjempebro over Bjørnafjorden. Veien skal også erstatte flere ferjeforbindelser og redusere reisetiden mellom Bergen og Stavanger til om lag to timer. Foto: Statens vegvesen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Regjeringen har varslet at det vil bli mindre penger til kjempeprosjekter, mens mer penger skal brukes på vedlikehold. Dette vet vi om lekkasjene for Nasjonal transportplan (NTP).

Artikkelen fortsetter under annonsen

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård skal fredagen før påske, 22. mars, presentere Nasjonal Transportplan for årene 2025-2036. Der er det ventet at flere kjempeprosjekter vil få tommel ned. Regjeringen har varslet at fokuset fremover vil være på vedlikehold, og ikke kjempeprosjekter.

– Noen blir skuffa, men det er trolig flere som blir glade. Når vi velger å nedprioritere eller skyve på noen av de største prosjektene, blir det mer melk og brød-prosjekter i hele landet. Det er nok lettere å glede mange gjennom å prioritere slik, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til NTB i forrige uke.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

De som håper at Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) har med seg milliarder til kjempeprosjekter når han presenterer Nasjonal transportplan (NTP) 2025–2036, vil nok trolig bli skuffet. Regjeringen har varslet at fokuset fremover vil være på vedlikehold. Foto: Heiko Junge / NTB
De som håper at Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) har med seg milliarder til kjempeprosjekter når han presenterer Nasjonal transportplan (NTP) 2025–2036, vil nok trolig bli skuffet. Regjeringen har varslet at fokuset fremover vil være på vedlikehold. Foto: Heiko Junge / NTB

Kjempeprosjekter rykker bak i køen

To timers kjøring uten ferje mellom Bergen og Stavanger. Sammenhengende firefelts motorvei mellom Oslo til Stavanger gjennom Kristiansand. Ringeriksbanen, som skal redusere reisetiden med toget mellom Oslo og Bergen med én time. By bybane i Bergen, utbedring av rasutsatte veier. Blir det oppstart på Nordnorge-banen? Her vil flere bli skuffet.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Noen lekkasjer har kommet allerede. Torsdag kunne Aftenbladet melde at E39 mellom Figgjo-Ålgård ville ligge inne i transportplanen. Det er snakk om en tunnel på 3,3 kilometer under Ålgård i Rogaland og den samlede veistrekningen har en prislapp på om lag 3,2 milliarder kroner.

Projektet Hordfast inkluderer to broer, inkludert kjempebroen over Bjørnaforden, i tillegg til lengre tunneler. Prosjektet har en ramme på rundt 50 milliarder kroner. Foto: Statens vegvesen
Projektet Hordfast inkluderer to broer, inkludert kjempebroen over Bjørnaforden, i tillegg til lengre tunneler. Prosjektet har en ramme på rundt 50 milliarder kroner. Foto: Statens vegvesen

Onsdag meldte Bergens Tidende at kjempeprosjektet Hordfast trolig blir utsatt. Det 55 kilometer lange prosjektet binder sammen Stord og Os sør for Bergen og inkluderer en 5,5 kilometer lang bro over Bjørnafjorden er blant hovedpilarene i visjonen om ferjefri E39, som daværende statsminister Jens Stoltenberg lovet i 2013.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Prosjektet har en prislapp på om lag 50 milliarder, vil redusere reisetiden mellom Bergen og Stavanger til om lag to timer og vil trolig ikke bli prioritert før langt ut på 2030-tallet, selv om Statens Vegvesen sier de er klare til bygging allerede i 2027.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Dette er ikke godt nok. Hordfast er et helt nødvendig prosjekt, sier leder for Bergen Næringsråd, Monica Mæland til BT.

– Tenk alt vi kunne fått til om vi fikk kuttet kjøretiden mellom Stavanger og Bergen til to timer, sier Torbjørn Brosvik i Stord Næringsråd til samme avis.

Nasjonal Transportplan (NTP)

 • Nasjonal Transportplan (NTP) er regjeringens 12-årsplan for Norges transportnett.
 • NTP inkludert prosjekter relatert til vei, jernbane, luftfart, sjøfart og offentlig transport.
 • Planen inneholder hvilke prosjekter som vil bli prioritert. Den setter føringer for hvilke økonomiske midler som skal settes av i statsbudsjettet til ulike samferdselsprosjekter.
 • Planen dekker en periode på 12 år. Men hvert fjerde år revurderes planen og blir gitt ut på nytt.

Bybane og Vossevegen

Fortsatt i Bergen, melder Bergensavisen (BA) at man også frykter at Bybanen til Åsane legges nederst i skuffen.

Derimot møtte samferdselsminister Nygård og finansminister Trygve Slagsvold Vedum fredag pressen ved Arna stasjon.

Der varslet de nyheter om samferdselsprosjektet Arna-Stanghelle. Den 30 kilometer lange E16-veistrekningen er i dag rasutsatt og har både farlige veistrekninger og en rekke utdaterte tunneler. Vedum og Nygård lovet at prosjektet ville bli prioritert i ny NTP.

– Nå skal vi gå fra tanker og ideer om å bygge Arna-Stanghelle til å bygge Arna-Stanghelle, sier finansminister Vedum, ifølge BT.

Artikkelen fortsetter under annonsen

En utbygging av både veien og jernbanen har en ramme på 38 millioner kroner. Ifølge Nygård ligger prosjektet inne i transportplanens første periode, med mulig oppstart 2025 til 2026.

Ringeriksbanen i det blå

Mellom Sandvika og Hønefoss er det en ny E16-firefeltsvei som plutselig stopper opp ved Skaret. Planen er at den, sammen med en helt ny jernbane, skal fortsette videre til Hønefoss. Veien skal stoppe hyttekøene til og fra fjellet, mens jernbanen er ment å redusere reisetiden mellom Oslo og Bergen med en time. Det er brukt over 2 milliarder kroner på planlegging samt hus og eiendommer i det planlagte byggeområdet er kjøpt opp.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Likevel, overfor Aftenposten frykter lokalpolitikerne at signalene fra samferdselsministeren tyder på at prosjektet med en prislapp på om lag 50 milliarder kroner ikke vil bli prioritert i den neste NTP-en.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ordfører i Hole kommune, Syver Leivestad sier til Aftenposten at prosjektet må komme med i første del av planen. Hvis ikke vil milliardprosjektet bli lagt i skuffen og skjøvet langt frem i tid.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Ringeriksbanen og E16 er et fellesprosjekt som omfatter en 40 kilometer lang dobbeltsporet jernbane mellom Sandvika og Hønefoss, og 15 kilometer med ny E16, fra Høkastet ved Sundvollen til Hønefoss. Foto: Bane Nor
Ringeriksbanen og E16 er et fellesprosjekt som omfatter en 40 kilometer lang dobbeltsporet jernbane mellom Sandvika og Hønefoss, og 15 kilometer med ny E16, fra Høkastet ved Sundvollen til Hønefoss. Foto: Bane Nor

Jubel i Østfold

I motsatt fall kunne folk i Fredrikstad juble torsdag da statsminister Jonas Gahr Støre og samferdselsminister Nygård avslørte at Regjeringen vil prioritere dobbeltspor for 23 milliarder mellom Råde og Fredrikstad.

For reisende vil dobbeltsporet bety to ekstra tog i timen, og fire tog i rushtiden. Nygård kaller prosjektet et transportløft for mange.

– Det handler om at vi skal utvikle hele Østlandsregionen og bruke tog for å transportere folk ut og inn av byene våre på en miljø- og klimavennlig måte, sier Nygård til NRK.

Samtidig kunne rikskringkasteren også melde om frykt på andre siden av Oslofjorden, i Vestfold og Telemark, for at satsingen på Østfoldbanen gjør at Vestfoldbanen nedprioriteres.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg er rysta! Det viser at de ikke er opptatt av Vestfold, sier Morten Stordalen (Frp) i Samferdselskomiteen til NRK Vestfold og Telemark.

– De satser i Østfold, som har hatt den største sprekken i budsjett og framdrift, mens Vestfoldbanen har holdt budsjettet og til og med bygget raskere enn planlagt, sier han videre til nrk.no.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Statens Vegvesens anbefalinger

I sine forslag til prioriteringer i Nasjonal Transportplan la Statens Vegvesen ut en rekke strekninger de mener ikke bør prioriteres.

 • Rv 19 Moss – usikkerhet om rammene for kostnader holder. Manger også vedtatt kommuedelplan.
 • E39 Breivika – Ørskogfjellet og Ørskogfjellet – Vik. Strekningene tatt ut for å prioritere Vik – Molde først.
 • Rv 36 Skjelsvik-Skyggestein. Usikkert om rammene for kostnader holder. Det er heller ikke vedtatt kommunedelplan og ikke enighet lokalt om prosessen videre
 • RV 5 Erdal – Naustdal. NVE har levert innsigelser på alle alternativene. Prosjektet har heller ikke vedtatt kommunedelplan
 • E39 Osli – Ålgård. Delstrekningen Hove-Osli i det opprinnelige prosjektet Hove – Ålgård er igangsatt. Den gjenstående strekningen Osli – Ålgård er prioritert på nest siste plass i porteføljen på Nord-Jæren og kostnader for vedtatt løsning er over styringsmålet
 • E6 Narviktunnelen - Det er ikke mulig å finansiere prosjektet med strekningsvise bommer innenfor regelverket
 • E134 Bakka – Solheim. Prosjektet bør delfinansieres med bompenger, men dette er foreløpig ikke tilstrekkelig forankret og vurdert.
 • E16 Fagernes – Hande. Det er en kostnadsøkning sammenlignet med referansekostnaden i grunnlaget til NTP 2022-2033. Videre er bompengefinansiering ikke vurdert, og det foreligger ikke vedtatt kommunedelplan.
 • E14 Stjørdal – Meråker. Prosjektet er ikke tilstrekkelig utredet, og det er ikke igangsatt planlegging.Det pågår mulighetsstudie for E14 Stjørdal— Meråker – Storlien.
 • E10 Fiskebøl – Nappstraumen.Prosjektet er ikke tilstrekkelig utredet, og det mangler planvedtak.
 • Rv 15 Strynefjellet. Prosjektet har en stor kostnadsøkning fra referansekostnaden i grunnlaget til NTP 2022-2033, og planlegging er ikke igangsatt.
  Kilde: Statens Vegvesen

Kjærkomne vei-milliarder til Finnmark

I forrige uke avslørte Nygård at fire veistrekninger i Finnmark var med i den kommende NTP-en.

Det settes av 1,7 milliarder kroner til Kløfta-prosjektet på E45. Rv 94 inn til Hammerfest er også høyt oppe på listen. Veien har flere ganger denne vinteren vært stengt som følge av vær og rasfare. Det har i realiteten isolert beboerne i Hammerfest.

i tillegg er det satt av penger til E6 mellom høybukta og Hesseng, inkludert Langfordstrømmen bru og Rv 92 mellom Karasjok og Gievdneguoika. Til NRK Troms og Finnmark sier samferdselsministeren at det er satt av ca 4,3 milliarder kroner til de fire prosjektene.

Dette vet vi om prioriterte prosjekter i NTP

Nasjonal transportplan 2025–2036 blir lagt fram 22. mars 2024. Men mange detaljer kommer alltid fram i forkant.

* Midler til vedlikehold på jernbanen skal økes fra 4,9 milliarder til 6,75 milliarder kroner årlig

* Midler til fornyelse på jernbanen skal økes fra 4 milliarder til 6,5 milliarder kroner i året fram mot 2030, mens i perioden 2031–2035 skal det økes til 9,6 milliarder kroner i året.

* Dobbeltspor på jernbanen mellom Råde og Fredrikstad til 23 milliarder kroner

* Røros- og Solørbanen skal elektrifiseres for rundt 8 milliarder kroner

* Tunnel på E39 mellom Figgjo og Ålgård – Stavanger Aftenblad

* 16 milliarder i frie midler til drift og vedlikehold av fylkesveiene – NRK

* Forlengelse av den planlagte flyplasstunnelen i Tromsø – NRK

* 6 milliarder til E134 Dagslett-E18 i Lier kommune – NRK

* Utbedring og rassikring av E10 i Lofoten, først strekningen Nappstraumen-Å – NRK

* Utbedring av E6 gjennom Sørfold kommune – NRK

Kilde: NTB