Nasjonalt ID-kort: Derfor er passene lenger gyldig enn ID-kortene

<p>De nye passene og ID-kortene ble lansert i fjor høst.</p>
De nye passene og ID-kortene ble lansert i fjor høst. Foto: NTB / Politiet

Det er forskjellig gyldighetstid på pass og nasjonalt ID-kort. Politidirektoratet utelukker ikke at gyldighetstiden på ID-kortene kan bli endret. 

I fjor høst ble nye pass og nasjonalt ID-kort lansert. ID-kortet er gyldig som legitimasjon, og kan brukes som reisedokument i stedet for pass når du reiser innenfor Schengen-området.

– Vi håper å se på passet som et reisedokument, og ID-kortet som legitimering, sier seksjonssjef for ID-seksjonen i Politidirektoratet, Arne Isak Tveitan, til ABC Nyheter.

For personer over 16 år har ID-kortet en gyldighet på fem år, mens passet utløper ti år etter at du har skaffet deg det.

Arne Isak Tveitan, seksjonssjef for ID-seksjonen i Politidirektoratet. Foto: Nasjonalt ID-senter
Arne Isak Tveitan, seksjonssjef for ID-seksjonen i Politidirektoratet. Foto: Nasjonalt ID-senter

– For to år siden bestemte vi oss for å sette gyldigheten på nasjonalt ID-kort til fem år. Det var mange hensyn å ta rundt gyldighetstid. Et av spørsmålene var om ID-kortene skulle ha samme gyldighetstid som passene. Vi så på hva andre land hadde gjort, og der varierer det veldig. Det er også forskjell på hvilke land som har legitimeringsplikt, sier Tveitan.

Han forklarer at slitasje er et annet hensyn som ble tatt.

– For eksempel blir bankkortet fornyet hvert tredje år, og det skyldes slitasje blant annet. Slitasjen på et ID-kort vil trolig være større enn et pass, fordi man mest sannsynlig vil bruke ID-kortet oftere. Derfor landet vi på fem år. Sikkerhetsaspektet er også et hensyn som ble vektlagt i vurderingen.

Oppfordrer til å søke om pass og ID-kort samtidig

Seksjonssjefen utelukker ikke at gyldigheten på ID-kortene blir endret med tiden.

– Det er mulig vi må vurdere dette på nytt etter hvert. I tillegg kan det også komme et ID-kort digitalt som du kan ha på telefonen din.

Tveitan opplyser at ca. 72.000 nordmenn har søkt om de nye ID-kortene siden lanseringen i november i fjor. Han tror etterspørselen vil øke i takt med gjenåpningen av samfunnet.

– Vi håper å kunne øke kapasiteten ganske betraktelig på passkontorene nå frem mot sommeren. Kapasiteten har vært svekket grunnet pandemien og smittevernhensyn. I tillegg oppfordrer vi til å søke på ID-kort og pass samtidig, dette vil være rimeligere økonomisk for den enkelte.

– Det er klart det kunne vært flere søkere

Prislappen på prosjektet med de nye pasene og ID-kortene endte på 750 millioner kroner. Statssekretær Thor Kleppen Sættem i Justis- og beredskapsdepartementet mener prislappen er «svært godt begrunnet».

– Både passet og ID-kortet er dokumenter med viktig kriminalitetsforebyggende funksjon, og identitetskontrollen som ligger til grunn for utstedelsen bidrar til å forebygge ID-misbruk og annen alvorlig kriminalitet som skjer ved hjelp av falsk eller stjålet identitet. En sikker utstedelse av pass og nasjonalt ID-kort er viktig for å sikre at en person kun har én identitet i Norge, sier han til ABC Nyheter.

Thor Kleppen Sættem, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet. Foto: Olav Heggø / Fotovisjon
Thor Kleppen Sættem, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet. Foto: Olav Heggø / Fotovisjon

– Er du fornøyd med antall søknader?

Det er klart at det kunne vært flere, men vi har vært og er i en pandemi, og det har påvirket folks interesse og mulighet til å skaffe seg ID-kort eller nytt pass, svarer Sættem.

– Det praktiske behovet for et nasjonalt ID-kort blir stadig større, fordi tradisjonen med bruk av bankkort og førerkort som allmenne identitetsbevis er på vei ut. Mange har behov for enklere tilgang til pålitelig legitimasjon enn passet når de er på byen, i butikken og på postkontoret, legger statssekretæren til.

– Kunne departementet gjort noe mer rundt lanseringen for å vekke folks interesse?

– Både Justis- og beredskapsdepartementet og Politidirektoratet har informert om det nye passet og ID-kortene. Utfordringen var selvfølgelig coronarestriksjonene da ID-kortene ble lansert. Vi hadde hatt en større lansering med presse enn det vi hadde, hvis det hadde vært mulig, sier Sættem.

Personvernpolicy