Line Vold tror det er lite sannsynlig at det vil dukke opp en mutasjon vaksinen ikke fungerer mot

<p>Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.</p>
Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet. Foto: Berit Roald / NTB

Avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttets avdeling for smittevern og beredskap, Line Vold, mener vaksinene vil nedkjempe virusmutasjoner selv med redusert effekt.

Med flere mutasjoner som sirkulerer i samfunnet, og en kontinuerlig utvikling av coronaviruset, er det naturlig å lure på om det plutselig kan dukke opp mutasjoner vaksinen ikke fungerer mot i det hele tatt.

Heldigvis mener avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttets avdeling for smittevern og beredskap dette er lite sannsynlig.

– Det er mer sannsynlig at det dukker opp varianter der vaksinene kan ha redusert effekt enn ingen effekt overhodet, og at de vaksinene som er satt vil fortsette å ha noe effekt, sier hun til ABC Nyheter.

Kan bidra til immunitet

Coronaviruset har endret seg flere ganger siden det først dukket opp i Wuhan i Kina, og i Norge har vi sett tilfeller av den sørafrikanske, indiske og britiske mutasjonen. Sistnevnte fikk ordentlig fotfeste her i landet, og ifølge Vold, utgjør den omtrent 80 prosent av de sirkulerende virusvariantene i Norge.

Tidligere denne uken ble varianten C.36, som først dukket opp i Egypt, oppdaget i Trøndelag. Denne har nå havnet på FHIs overvåkningsliste, skriver VG.

– Hvordan skal vi greie å oppnå flokkimmunitet om det dukker opp nye varianter av viruset hele tiden?

– Med økt vaksinedekning bygges det gradvis opp immunitet i befolkningen. Vaksinene som brukes er i utgangspunktet veldig gode, så noe redusert effekt kan fortsatt bidra substansielt til immunitet i befolkningen, forklarer Vold.

Hun påpeker at det viktigste uansett vil være at det gode arbeidet som nå gjøres ute i kommunene med å vaksinere med de vaksinedosene vi får inn i landet fortsetter, at vaksineprogrammet fortsetter å fungere så godt som det gjør, og at så mange som mulig takker ja til vaksinering.

Behov for vaksinering de neste årene

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad påpeker at immuniteten man oppnår etter gjennomgått sykdom eller vaksinasjon er ganske god i møtet med nye virusmutasjoner.

– Selv om vaksineeffekten kan være noe redusert, vil ikke dette bli et stort problem så lenge forekomsten av slike virusvarianter i samfunnet er lav. Det kan imidlertid bli nødvendig med en tredje vaksinedose på sikt som er justert for å få bedre effekt mot nye varianter som dominerer i verden, sier han til ABC Nyheter.

Selv om han tror en tredje dose vil være nødvendig for å opprettholde god immunitet blant vaksinerte i Europa, vil det ikke gjøre at vi blir kvitt coronaviruset i hele verden.

– Sannsynligvis vil det de neste årene bli behov for fortsatt vaksinering i mange land og kanskje også flere oppdaterte vaksiner, sier han.

ABC Nyheter har tidligere snakket med Gunnveig Grødeland, forsker ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin på Universitetet i Oslo, og immunolog og professor ved universitetet i Oslo, Anne Spurkland, som begge mener nye vaksiner må produseres i kampen mot mutasjoner av coronaviruset.

Tidkrevende

Line Vold forteller til ABC Nyheter at FHI overvåker mutasjonsituasjonen og gjør helgenomsekvensering av virus for å følge med på hvilke virusvarianter som sirkulerer og hvor stor utbredelse de ulike variantene har.

– Dette er tidkrevende og arbeidskrevende analyser som gjøres på et utvalg av alle virus som isoleres på laboratorier rundt i Norge, sier Vold.

Hun mener Norge er blant de landene i verden som gjør mest av denne typen analyser.

– Dette er viktig arbeid med tanke på beredskap både når det gjelder nye mer smittsomme varianter og også om det skulle begynne å sirkulere varianter som vaksinene har redusert effekt mot. Vi følger nøye med på utviklingen både nasjonalt og internasjonalt, understreker hun.

Vold er tydelig på at den britiske varianten har påvirket smittesituasjonen slik at det har krevd mer å holde epidemien under kontroll.

– Denne varianten gjør at en større andel av de smittede får alvorlig sykdomsforløp.

Personvernpolicy