Norges nye forsvarssjef roser ny langtidsplan, men etterlyser flere soldater:

– Hadde ønsket meg en hurtigere styrking av bemanningen

<p>Norges nye forsvarssjef, general Eirik Kristoffersen, under sin første reise som forsvarssjef. Her på 133 luftving, Evenes, hvor generalen møtte på de ansatte og vernepliktige som arbeider på Evenes flystasjon.</p>
Norges nye forsvarssjef, general Eirik Kristoffersen, under sin første reise som forsvarssjef. Her på 133 luftving, Evenes, hvor generalen møtte på de ansatte og vernepliktige som arbeider på Evenes flystasjon. Foto: Forsvaret

– Dette er en god plan, sier general Eirik Johan Kristoffersen. Samtidig etterlyser han flere soldater på bakken og håper Stortinget øker bemanningen på sikt.

I dag la regjeringen frem den nye langtidsplan for forsvarssektoren.

Opposisjonen vendte tommelen ned for det første forslaget som ble lagt frem for Stortinget i våres, og det ble stilt konkrete krav om åtte forbedringer for å akseptere regjeringens forslag.

Dermed ble forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og statsminister Erna Solberg (H) tvunget til å utarbeide et nytt forslag til langtidsplan. Dette behandles av Stortinget fredag.

Trusler mot Norge

Den tidligere HV- sjefen og sjefen for Hæren har i tidligere intervju understreket betydningen av å ha nok tilgjengelige soldater.

Etter å ha lest innholdet i den nye langtidsplanen, kvitterer general Eirik Johan Kristoffersen med følgende attest.

– Dette er en god langtidsplan for forsvarssektoren og en nødvendig styrking av Forsvaret i lys av den sikkerhetssituasjonen Norge står overfor. Denne langtidsplanen vil gi meg gode muligheter til å utvikle og styrke Forsvaret hvis vi lykkes med gjennomføringen, mener Kristoffersen.

Eirik Kristoffersen (50)

 • Startet sin militære karriere i 1988.
 • Tropps- og kompanitjeneste i Oppklaringsbataljonen/6. divisjon (1995–2000)

 • Uteksaminert fra Befalsskolen for ingeniørvåpenet (BSIV, 1989) og Krigsskolen (1995)
 • Uteksaminert fra US Marine Corps Command & Staff College i 2009 og US Army War College i 2015.
 • Ble i 2011 tildelt krigskorset med sverd «for personlig utvist tapperhet og særlig fremragende ledelse under internasjonale operasjoner i Afghanistan i 2007 og 2008.»
 • Har i flere perioder tjenestegjort i UNIFIL-styrken Libanon.
 • Utnevnt til brigader 14. juni 2015.
 • Har 14 år bak seg i spesialstyrkene ( Forsvarets spesialkommando/Hærens jegerkommando.)
 • I perioden 2005-2010 var han operasjonsoffiser og nestkommanderende i Forsvarets spesialstyrker/Hærens jegerkommando.
 • Fra 2010 til 2014 var han sjef Forsvarets spesialkommando.
 • I perioden 2015-2017 var han nestkommanderende i Forsvarets spesialstyrker.'
 • I 2016–2017 ble han beordret som sjef for planlegging og øving ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).
 • Utnevnt til generalmajor og sjef for Heimevernet 1. november 2017.
 • I juni 2019 ble han beordret som ny sjef for Hæren, med tiltredelse høsten 2019.
 • Hadde graden generalmajor som sjef for Hæren. Som forsvarssjef blir han general, Forsvarets øverste grad.

 • (Kilder: Forsvaret/Store norske leksikon/Wikipedia)

Han varsler allerede nå at han er beredt til å ta et helhetlig ansvar innenfor sitt handlingsrom for å gjennomføre planen slik Stortinget ønsker.

– Forsvar av Norge angår hele landet og berører oss alle

Forsvarssjefen viser til at truslene Norge står overfor i dag er mer sammensatte og uforutsigbare enn tidligere. Han minner om at angrep mot det sivile samfunnet også kan ramme den nasjonale sikkerheten.

– Vi må engasjere samfunnet rundt oss. Fordi et forsvar av Norge mot et militært angrep angår hele landet og berører oss alle, understreker generalen.

Les også: Militære eksperter: Russland simulerte angrep på Sverige

Video: Norske kampfly drilles med B-1 bombefly i norsk luftrom

Han viser til at det nå legges opp til ytterligere styrking av reaksjonsevne og beredskap, økt evne til mottak av allierte forsterkninger og økt tilstedeværelse og beredskap i nord som sammen vil gi Forsvaret økt operative evne.

– Styrket beredskap og reaksjonsevne er avgjørende for forsvarsevnen vår. Innenfor rammene denne langtidsplanen gir vil jeg vektlegge at Forsvaret er organisert og virker mest mulig likt i fred, krise og krig. Denne langtidsplanen vil gi meg gode muligheter til å utvikle og styrke Forsvaret hvis vi lykkes med gjennomføringen, sier forsvarssjef Eirik Johan Kristoffersen.

– Forsvaret ønsker mest mulig effekt fortest mulig

General Eirik Kristoffersen på sin første reise som forsvarssjef. Her på 133 luftving, Evenes. Foto: Forsvaret
General Eirik Kristoffersen på sin første reise som forsvarssjef. Her på 133 luftving, Evenes. Foto: Forsvaret

Samtidig legger han ikke skjul på at Forsvaret fortsatt vil ha store behov selv om alt i den nye langtidsplanen gjennomføres.

– Det vil alltid være flere ting vi skulle ønsket oss, eller noe vi helst hadde sett skje fortere. Hadde det vært rom for ytterligere satsing hadde jeg ønsket meg en hurtigere styrking av bemanningen. Vi i Forsvaret ønsker mest mulig effekt fortest mulig, minner generalen om.

Kristoffersen er mest fornøyd med at Hæren styrkes med en mekanisert bataljon, at kystkorvettene videreføres, fregattene oppgraderes og ubåtene levetidsforlenges.

– Evnen til å operere i cyberdomenet styrkes, luftradarene oppgraderes og spesialstyrkene styrkes samtidig som arbeidet med å erstatte Bell-412 helikoptrene starter. Rekruttutdanningen flyttes ut av de operative avdelingene slik at de kan konsentrere seg om hovedoppdragene sine, oppsummerer Norges nye forsvarssjef.

Les også: Opposisjonen med åtte krav til ny forsvarsplan

Offisersforbundet på krigsstien: – Vi risikerer å svekke forsvaret de neste 10 årene

Forbundsleder i Norges Offisers- og spesialistforbund (NOF), Torbjørn Bongo, er kritisk til regjeringens forslag til ny langtidsplan for Forsvaret.
Forbundsleder i Norges Offisers- og spesialistforbund (NOF), Torbjørn Bongo, er kritisk til regjeringens forslag til ny langtidsplan for Forsvaret.

I Norges Offisers- og spesialistforbund (NOF) er skuffelsen stor over det reviderte forslaget til regjeringens langtidsplan for Forsvaret.

– NOF sin hovedbekymring er en svært mangelfull personell styrking, for treg og for liten styrking av hæren, urealistiske effektiviseringskutt, privatisering skjult i strategisk samarbeid og ingen tiltak for styrke incentivene for at personell skal ønske å bli i Forsvaret. Vi risikerer å svekke forsvaret de neste 10 årene, advarer forbundsleder, Torbjørn Bongo overfor NRK.

Ordfører i Bardu, Toralf Heimdal, vender også tommelen ned. Han mener Norge ikke klarer å etablere den strukturen NATO ber medlemslandene ha.

– Det ble som jeg fryktet. Dette er omtrent samme planen som den som ble lagt frem i vår. Den har ingen forpliktelser de første årene utover en svak personellvekst, samt noen investeringer som skal klargjøres. Jeg har sjeldent sett så mye luft og så lite ballong i en plan som akkurat den her, sier Heimdal.

Les også: Regjeringen vil droppe tilfluktsrom

Video: E-tjenesten: Russland og Kina utgjør fortsatt de viktigste sikkerhetstruslene mot Norge

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden