EU vil fjerne offentlig brems av 5G-basestasjoner

En innendørs basestasjon i Tyskland, tilhørende Deutsche Telekom. Etter den nye forordningen kan småcelle-stasjoner være maksimalt 20 liter store for å slippe saksbehandling.
En innendørs basestasjon i Tyskland, tilhørende Deutsche Telekom. Etter den nye forordningen kan småcelle-stasjoner være maksimalt 20 liter store for å slippe saksbehandling. Foto: IToms / CC4.0

EU-kommisjonen vil gjøre det lettere for bedrifter å bygge små basestasjoner på offentlige steder uten å måtte søke tillatelse fra grunneierne.

EU-kommisjonen vil ha fortgang i utbygging av 5G-nettet i Europa. I mange land, og til en viss grad Norge, sier lokale myndigheter nei til nettselskaper som vil oppføre basestasjoner der folk ofte ferdes, av ymse årsaker, som frykt for stråling, ødelagt estetikk og at slike avtaler er ofte i praksis uoppsigelige.

Det har også oppstått en konspirasjonsteori rundt 5G, den nyeste mobilnetteknologien, og opprinnelsen til coronaviruset. Dette har ført til at mange titalls mobilmaster er vandalisert over hele Europa.

På grunn av mye byråkrati i enkelte EU-land og motstand fra interessegrupper mot 5G, vil EU at basestasjoner med kort rekkevidde skal kunne bygges uten at nettselskapene må gå gjennom en papirmølle eller bli stoppet av grunneiere.

– Viktig for å gjenoppbygge etter corona

Kommissær for EUs interne marked, Thierry Breton, sier utbyggingen av 5G vil spille en viktig rolle i gjenoppretting av økonomien etter corona-finanskrisen.

– Vi må valse vei for en rask utrulling av 5G, uten restriktive, administrative barrierer. Dette vil skape etterspørsel i industrien og styrke europeisk innovasjon og konkurransekraft, sier han.

EU har tidligere lovet å komme med nye regler for småcelle-basestasjoner innen 1. juli, så de klarte det akkurat innen fristen de satte for seg selv - den ble vedtatt tirsdag, 30. juni.

Alle trådløse kontaktpunkter

Den nye forordningen dekker ikke bare 5G-master, men alle typer kontaktpunkter for kommunikasjon av kort rekkevidde. Utplasseringen av disse «bør gjøres gjennom et søknadsfritt regime», står det i forordningen. Forutsetningen er at de oppfyller visse krav til utforming og effekt.

For at en slik småcelle-basestasjon skal slippe papirmølla må den oppfylle visse krav. Både den og støttestrukturen skal være kamuflert slik at den praktisk talt er usynlig for publikum og følge Kommisjonens anbefalinger til strålingsnivåer.

Dette for å «sikre aksept hos publikum og bærekraftig utrulling», ifølge forordningen.

Av helsemessige årsaker skal effekten være på maksimalt 10 Watt og den skal festes minst 2,2 meter over der folk ferdes.

Vil gjelde i Norge

Dersom de oppfyller kravene, skal de da kunne oppføres på offentlig grunn uten at det blir en vanlig byggesaksbehandling i kommunen eller staten. Unntaket for fritak fra søknad, er bygninger eller steder som har særlig arkitektonisk eller historisk verdi.

Forordningen vil mest sannsynlig gjelde for Norge, og vil måtte gjennomføres i norsk rett gjennom forskrift eller lov.

– Forordningen vil i første omgang ha mest betydning for byer og i land med flere store byer, for å kunne ta unna mobilbtrafikken til folk, sier fagdirektør Jarl K. Fjerdingby i Kommunal- og moderniseringsdepartementet til ABC Nyheter.

– Målet er å skape felles regler for utformingen av små basestasjoner over hele Europa. Hvis de følges, skal offentlige instanser stille eiendommen til rådighet, og ikke kreve spesifikk byggetillatelse, sier han.

Kun offentlige steder

Foreløpig er det få av slike «småcelle»-5G i Norge, men vi må regne med at det vil ble oppført flere slike i årene framover, sier Fjerdingby.

Mest sannsynlig vil ikke de nye reglene gjelde private eiendommer, kun kommunale og statlige. Det blir mest aktuelt på steder som svømmehaller og kulturinstitusjoner, og andre der mange samles på ett sted.

– Det ville ha vært et urimelig inngrep i eiendomsretten dersom et selskap skal kunne feste en basestasjon til veggen på huset mitt uten min godkjenning, sier han.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært