11 har fått forbud mot hold av dyr

Under en tidligere inspeksjon fant Mattilsynet denne katten.
Under en tidligere inspeksjon fant Mattilsynet denne katten. Foto: Mattilsynet

Mattilsynet har så langt i år avdekket alvorlig vanskjøtsel i åtte kjæledyrhold. 11 personer har fått forbud mot hold av dyr.

Hittil i år har Mattilsynet avdekket brudd på regelverket for dyrevelferd i 42 prosent av 1335 dyrehold hvor det har vært ført tilsyn. De fleste alvorlige sakene gjaldt hold av kjæledyr, viser tilsynets rapport for første tertial.

– De fleste dyreeiere passer godt på dyra sine og følger reglene. Våre inspektører avdekker likevel både mindre regelbrudd og mer alvorlige forhold når de kommer på tilsyn, sier administrerende direktør i Mattilsynet Ingunn Midttun Godal, i en pressemelding.

Mer enn en tredjedel av tilsynene gjaldt kjæledyr. De aller fleste skjer på grunnlag av bekymringsmeldinger, og inspektørene fant alvorlig vanskjøtsel i åtte kjæledyrhold.

Så langt i år er 19 dyrehold politianmeldt. Elleve personer har fått forbud mot hold av dyr. De fleste politianmeldelsene og alle forbudene mot aktiviteter med dyr gjaldt kjæledyrehold.

Mottar mange meldinger

Alle dyreholdere har ansvar for at dyrene deres har det bra, og at regelverket følges. Mattilsynet skal fortsatt varsles om dyr som åpenbart ikke har det bra.

Mattilsynet mottok 3462 bekymringsmeldinger i første tertial, som er cirka 400 færre enn i samme periode i fjor. Tilsynet får også bekymringsmeldinger som ikke gjelder brudd på regelverket for dyrevelferd, men at nabohunden bjeffer eller går løs på gata, tyder ikke nødvendigvis på et brudd på dyrevelferdsregelverket, slår tilsynet fast.

– Det kan være utfordrende for den som melder fra, å forstå om saken regnes som et alvorlig lovbrudd og derfor krever rask oppfølging. Selv om ikke alle bekymringsmeldingene fører til fysisk tilsyn, blir alle meldingene blir vurdert, sier Godal.

Har blitt straffet

Tidligere i denne uka kunne Haugesund avis melde om en katt i Karmsund som ble bragt til dyrlegen fordi den snufset blod. Røntgenbilder avslørte da at noen hadde skutt katten midt mellom øynene og nesen.

Denne saken er anmeldt til politiet av Dyrevernalliansen.

– Vedkommende som har gjort dette kan finne på å gjøre det igjen, og utgjøre en fare for andre dyr og også for mennesker, sier kommunikasjonsleder og jurist i Dyrevernalliansen, Live Kleveland , i en pressemelding.

Tidligere i år ble en 23 år gammel mann dømt i Kristiansand tingrett for å knekt nakken på sin egen katt. Mannen tilsto forholdet og ble straffet med 30 timers samfunnstraff.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært