Antall selvmord øker bak murene

Seks personer tok sitt eget liv i norske fengsler i 2019, fire flere enn i 2018. Illustrasjonsfoto: NTB scanpix
Seks personer tok sitt eget liv i norske fengsler i 2019, fire flere enn i 2018. Illustrasjonsfoto: NTB scanpix

I 2019 tok seks personer sitt sitt eget liv i fengsel, fire flere enn året før.

Ikke siden 2014 har like mange valgt å avslutte livet på en fengselscelle i Norge. De siste ti årene har tilsammen 46 innsatte gjort det samme. Det verste året var 2013, da hele elleve døde på denne måten.

– Selvmord er noe av det mest alvorlige i Kriminalomsorgen, og det følges nøye opp, sier assisterende direktør Jan-Erik Sandlie i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), til ABC Nyheter.

Den dystre statistikken finnes i KDIs siste årsmelding, og her heter det at fjoråret er bekymringsfullt ettersom tendensen har vært nedadgående siden 2013.

– Det var et forferdelig år, konstaterer Sandlie som også trekker frem at tallene svinger noe fra år til år.

I 2009 var det for eksempel bare ett tilfelle, mens det i 2015 og 2018 var to.

Ingen ny trend

KDI mener likevel at det ikke er grunn til å tro at veksten er en ny negativ trend som vil fortsette. I november 2018 trådte også nye retningslinjer på området i kraft, og fjoråret ble brukt til å implementere disse.

KDI ønsker også å ta i bruk ny teknologi for å forhindre overdosedødsfall og selvmord. Senere i år åpner det nye Agder fengsel, og her vil man ta i bruk en pust- og bevegelsessensor.

– Lovhjemmelen for dette er ennå ikke vedtatt, og saken er nå på høring, sier KDIs assisterende direktør.

Sandlie beskriver sensoren som «en rader som registrerer om det er pust og hjertesalg i et rom», og som slår alarm hvis dette faller under et visst nivå.

Norge kritiseres

Direktoratetet kobler også selvmord og selvskading til bruken av isolasjon. Norske fengsler har blitt internasjonalt kritisert, og av den norske Sivilombudsmannen, for mangel på menneskelig kontakt.

Både Europarådets torturovervåkningskomité, FNs torturkomité og andre har rettet sterk kritikk mot KDI for dette.

Siden 2015 har direktoratet gjennomført målinger av innsattes tilgang til fellesskap. En oversikt i årsmeldingen viser at antallet fanger med mindre enn to timers daglig felleskap, har sunket. Mens det i begynnelsen av 2018 var 252 personer som opplevde dette, var antallet på slutten av 2019 112. I en periode fra 2013 har gjennomsnittet vært 196 fanger.

I løpet av 2019 har antallet fanger som har blitt isolert uten vedtak, sunket fra over 80 til nærmere 20 om dagen. Også antallet varetektsfanger som utelukkes fra samvær viser en nedadgående trend.

Noen titalls fanger ber selv om å få sitte isolert, og disse sitter ofte uten kontakt med andre i mer enn 42 dager. Ved utgangen av 2019 gjaldt det i fem av elleve tilfeller.

«Psykiske skader»

KDI skriver selv at bruken av isolasjon påfører fangene «psykiske skader» og gjør det vanskeligere for dem å returnere til samfunnet.

I tillegg slår man fast i årsmeldingen av omfanget bidrar til «å svekke tilliten til rettsstaten». Grunnen til det er domstolene har fattet flere vedtak hvor varetektsfanger løslates på grunn av torturlignende isolasjon. Dette kan igjen føre til at etterforskningen forhindres og øker sjansen for nye kriminelle handlinger.

KDI har pålagt fengslene å øke tiden fangene kan være i fellesområder, og isloerte skal følges bedre opp. Men selv om man tror det kan bedre tilstanden vil tiltakene ikke være noen varig løsning.

Det «vil kreve bygningsmessige endringer og en økt bemanning, langt ut over det som dekkes innenfor kriminalomsorgens gjeldende budsjettrammer».

Om du har det vanskelig eller kjenner noen som har det vanskelig, be om hjelp! Ring en venn, snakk med familien din, gå til fastlegen eller ring Mental Helses hjelpetelefon: 116 123, Røde Kors: 80033 321 eller Kirkens SOS: 22400040.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært