«Gamle griser» fyller opp fengslene

Antallet eldre i fengslene øker. Her fra gartneriet ved Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum, der flere innsatte i fengselet arbeider.
Antallet eldre i fengslene øker. Her fra gartneriet ved Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum, der flere innsatte i fengselet arbeider. Foto: Kriminalomsorgsdirektoratet

Etter skjerping av straffen for seksualforbrytelser, øker andelen eldre menn markant i norske fengsler. – En utfordring, bekrefter Jan-Erik Sandlie i Kriminalomsorgen.

Antallet personer dømte for brudd på seksualloven har økt med 50 prosent de siste ti årene.

I 2019 sonet 655 menn for slike lovbrudd, noe som er nesten femti prosent flere enn i 2010. Disse seksualforbryterne utgjør nå en markant andel av det totale antallet innsatte i norske fengsler – 20 prosent.

Men gruppen skiller seg også ut på et annet punkt: En uvanlig stor andel av dem er eldre. Av 615 innsatte over 50 år, er hver tredje dømt for sekuallovbrudd.

Med skjerpede strafferammer blir også denne gruppen fanger sittende lengre bak murene.

– Mens antallet innsatte går ned, øker sittetiden. Det området hvor man ser størst utslag på det, er de som er dømt for seksualforbrytelser, sier assisterende direktør Jan-Erik Sandlie i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) til ABC Nyheter.

I direktoratets årsmelding for 2019 bebudes en egen strategi for gruppen i løpet av året, og man vil også få på plass et et nasjonalt behandlingsprogram for seksualforbrytere med høy risiko for tilbakefall.

Eldre menn

Med lengre sittetid øker naturlig nok også alderen på de innsatte. Av de som sitter med dom etter seksuallovbrudd, er nesten 30 prosent over 50 år.

Og denne gruppen er ikke aktuell for tidlig løslatelse under den pågående corona-pandemien, slik tilfellet har vært for andre fanger.

Mens det tidligere tilhørte sjeldenhetene at noen innsatte var over 80 år, er det noe KDI nå må planlegge for. For Kriminalomsorgen utgjør de eldre fangene et nytt og voksende problem. Oppdaterte tall viser at det nå er 35 innsatte over 69 år i norske fengsler.

– Vi har ikke det pleie- og omsorgstilbudet som vi burde ha, sier Sandlie.

– Vi trenger å jobbe med hvordan vi skal håndtere dem, og vi har ikke alle svarene. Denne gruppen – hovedsaklig eldre menn – skal også få et innhold i soningen som passer, men dette er en gruppe som er ny for oss, sier han.

I tillegg kan det være vanskelig å få gamle og pleietrengende dømte inn til soning, blant annet på grunn av de behov for assistanse som enkelte av dem har.

– Dette kartlegges nå, sier KDIs assisterende direktør.

I februar bestemte KDI seg for å se nærmere på de økte utfordringene dette kan gi, for eksempel med behandling av sykdommer. Det kan også være nødvendig å ha flere fengselsceller og et tettere samarbeid med kommunene, som har ansvar for helsetilbudet i fengslene, heter det i pressemelding.

Færre unge bak murene

Samtidig som andelen eldre over 50 år øker, synker andelen under 25 år. De siste ti årene er den siste gruppen nesten halvert, og i fjor var det 389 innsatte under 25 (15 prosent av alle).

Men samtidig har det skjedd en endring av hvem disse «ungdommene» er. I KDIs årsmelding blir det slått fast at de ser «en utvikling der flere innsatte i denne gruppen er dømt for svært alvorlig kriminalitet».

Både antallet eldre og deres andel av fengselsbefolkningen øker. Foto: kriminalomsorgsdirektoratet
Både antallet eldre og deres andel av fengselsbefolkningen øker. Foto: kriminalomsorgsdirektoratet

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært