Sykepleier hadde forhold til 13-åring – beholder jobben

En mannlig sykepleier på Østlandet beholder jobben til tross for å ha hatt et seksuelt forhold til en 13-åring. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
En mannlig sykepleier på Østlandet beholder jobben til tross for å ha hatt et seksuelt forhold til en 13-åring. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

En sykepleier mistet i 2018 autorisasjonen etter at det ble kjent at han i 20-årene hadde et seksuelt forhold til en mindreårig jente. Nå har mannen, som i dag er i 40-årene, fått autorisasjonen tilbake.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Som 26-åring innledet sykepleierstudenten et seksuelt forhold til ei 13 år gammel jente. Dette varte i hele to år.

Saken ble kjent da jenta, som da hadde blitt voksen, gikk til politiet i 2016.

Statens helsetilsyn fratok han først retten til å jobbe som sykepleier. Tilsynet mente mannens handlinger var «et alvorlig brudd» på etiske og faglige vurderinger hos en som ønsker å jobbe som sykepleier.

Men i fjor høst fikk mannen autorisasjonen tilbake etter en anke til Statens helsepersonellnemd.

I utgangspunktet er brudd på straffelovens seksualbestemmelser betraktet som uforenelig med å være helsepersonell.

Men selv om nemnda fant at vilkårene for å frata ham retten til å være sykepleier var tilstede, delte de seg når den konkrete saken ble behandlet.

Mistet først retten

Flertallet mente sykepleieren ikke skulle miste sin autorisasjon. For dem var det avgjørende at mannen ikke senere har vist «avvikende seksuell interesse for barn» eller «opptrådt kritikkverdig overfor pasienter».

Namndas mindretall – to kvinner – var enige i Statens helsetilsyns opprinnelige konklusjon, og stemte for å frata ham autorisasjonen, blant annet fordi han under saksbehandlingen hadde vist «liten innsikt og forståelse for alvort i sine handlinger». De viste også til at hans «seksuelle overgrep» svekker tilliten som helsepersonell.

Mannen er i dag i midten av 40-årene, og er bosatt og jobbet på Østlandet.

Angst og uro

Hans to år lange seksuelle forhold til jenta som rundt tusenårsskiftet var 13-15 år gammel, kom for dagen da hun gikk til politiet i 2016. Han var selv 26 år gammel da forholdet startet, og i ferd med å avslutte sin sykepleierutdannelse.

Straffesaken er senere henlagt, og mannen ble derfor ikke blitt straffet for det seksuelle forholdet til den mindreårige jenta. I et politiforhør sommeren 2016 innrømmer han handlingene og sa at «de skal ha hatt seksuell omgang omtrent daglig».

«Jenta har vært preget av både angst og uro etter hendelsene», fremkommer det i nemndas sakspapirer.

Da Statens helsetilsyn behandlet saken kom de til at det fantes flere skjerpende forhold i saken, blant annet at det hadde pågått såpass lenge og at han «hadde regelmessig samleie med et barn uten å bruke prevensjon».

Ved hjelp av en advokat klagde mannen på tilsynets vurdering. I klagen viste de blant annet til at det var kjent at de to var «kjærester», og at jentas mor også visste om det seksuelle forholdet.

Under klagebehandlingen slo nemndas flertall – fire menn og en kvinne – fast at to år lange forholdet var «svært alvorlig», og på grunn av aldersforskjellen avviste de også sykepleierens påstand om at det hadde vært et kjærlighetsforhold.

Endret livssituasjon

Flertallet trekker frem at mannens livssituasjon har endret seg siden tusenårsskiftet og at han i dag er gift og har barn. At det ikke finnes negative opplysninger om hane yrkesutøvelse, teller også inn.

«Etter flertallets vurdering kan det ikke legges til grunn at klageren i dag utgjør noen pasientrisiko», heter det.

Flertallet legger også vekt på at overgrepene som jenta ble utsatt for, ikke var voldtekt etter datidens straffelovgivning. Først i den nye straffeloven – som trådte i kraft 1. januar 2015 – blir all seksuell omgang med barn under 14 år regnet som voldtekt.

De konkluderer med at «hensynet til tillit og pasientsikkerhet» ikke taler for å frata ham autorisasjonen.

Og i motsetning til mindretallet mener de at han har «vist innsikt i alvoret og konsekvensene av sine handlinger», blant annet ved å beklage det som skjedde og uforbeholdent erkjenne forholdet overfor tilsynsmyndighetene.

Avgjørelsen kan synes å stå i noe motstrid til nemndas egen avgjørelse fra mars i fjor. Da ble en autorisasjonen tilbakekalt på grunn av overgrep mot ei jente på 11-12 år fra 1999 til 2000.

«Flertallet bemerker at nemnda foretar en konkret vurdering, og at nemndas tidligere avgjørelse ikke tilsier et annet resultat i denne saken», heter det.