Forsvarsbygg advarer: «Renholdet har aldri fungert»

Vaktgardistene rydder og vasker vaktboden før vakt. Nå risikerer Forsvarets ansatte å selv møtte stå for renholdet i kvarter og bolig.
Vaktgardistene rydder og vasker vaktboden før vakt. Nå risikerer Forsvarets ansatte å selv møtte stå for renholdet i kvarter og bolig. Foto: Victoria Bergheim Thorbjørnsen / Forsvaret

Forsvarsbygg er bekymret over sviktende renhold, og ber departementet ta grep. «Leveransen er for dårlig» fordi «ISS ikke makter avtalen», slår en fast.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er snart fire år siden ISS inngikk avtale om renhold innenfor forsvarssektoren. Allerede den gangen var det mange som var kritiske til å legge Forsvarets renhold ut på anbud.

I fjor høst ba Forsvarsbygg, som er ansvarlig for Forsvarets eiendommer, om at Forsvarsdepartementet (FD) og Forsvarsstaben (FST) tok grep. I brev og møtereferat som ABC Nyheter har fått innsyn i, fremkommer det sterk kritikk av kvaliteten på tjenestene.

Forsvarsbygg skriver at de opplever «en forverring», og at det svake renholdet er «i ferd med å bli en omdømmerisiko for Forsvarsbygg».

Konserndirektør Ronny Pettersen i ISS skriver i en epost at «ISS er ikke kjent med korrespondanse mellom Forsvarsbygg og Forsvarsstaben og henviser til vår kontraktspart Forsvarets logistikkorganisasjon for kommentarer».

– Effektiviseringen kan ha medført sparte penger, men renholdet er dårligere og man må i større grad gjøre det selv, mener lederen for Befalets fellesorganisasjon (BFO), Jens B. Jahren. En lang rekke av hans medlemmer har opplevd det han beskriver som en «krevende» og «lite tilfredsstillende» situasjon.

– Men det som er verre, er at det ikke ser ut til å bli rettet opp heller, sier fagforeningslederen.

Avvik meldes ikke inn

Forsvarsbygg skriver at de som leier boliger nå «har gitt opp» å melde inn om avvik. De mener dette tolkes av de ansvarlige som «at renholdet fungerer eller at situasjonen ikke er så alvorlig som den er».

Det er en egen enhet innenfor Forsvarets logistikkenhet som har ansvaret for å følge opp ISS som renholdsleverandør, FLO Ren. De understreker på sin side at de forsvarsansatte må melde inn avvik slik at «brukerne får avtalt renhold slik det er avtalt per i dag».

BFO-lederen bekrefter at ansatte i Forsvaret dropper å melde inn sviktende renhold:

– For når man har levert tyve klager uten at noe skjer, så gir man jo opp, sier Jahren.

ISS opplever ikke dette på samme måte: «Vi får månedlige oppdateringer fra FLO, og de rapporterer at de er fornøyd med vår kvalitet og leveranse i 9 av 10 områder. Utover det ene området hvor vi har hatt noen utfordringer, leverer ISS renhold i henhold til det som er bestilt av FLO», skriver Pettersen.

Men det er ikke første gang ISS får kritikk. I fjor sa for eksempel forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) opp ISS-kontrakten for renhold i Forsvarsdepartementet.

– Det er klart at tjenesten fra ISS ikke har vært god nok. Da tar vi grep. Men det betyr ikke at alt skal være på det offentlige hender, sa Bakke-Jensen da saken i april kom opp i Stortingets spørretime.

Får ikke klarering

FLO Ren svarer i et brev (datert 4. desember 2019) på en del av Forsvarsbyggs bekymringer. De viser blant annet til vanskeligheter knyttet til å sikkerhetsklarere renholdere ettersom 70 prosent av de ansatte i NHOs «medlemsbedrifter innen renhold har innvandrerbakgrunn», og at denne trenden ser ut til å fortsette.

«FLO har også mottatt klare signaler fra markedet på at leverandører opplever mangelen på personell som kan sikkerhetsklareres som en faktor som kan hindre leverandører i å levere tilbud i konkurranser», heter det.

Konserndirektør Ronny Pettersen i ISS er inne på det samme:

«Vi er enig i FLO sin uttalelse angående sikkerhetsklarering og det er svært utfordrende å levere tjenester når Forsvaret bruker opp mot tolv måneder for å sikkerhetsklarere vårt personell».

Pettersen sier også at ISS «av sikkerhetshensyn i Forsvaret ikke har anledning til kommentere ytterligere på innhold kontrakten».

BFO-lederen Jens B. Jahren mener det er andre forhold enn sikkerhetsklarering, som også spiller inn:

– Det har vært utfordringer når det gjelder arbeidsforholdene for de ansatte i ISS. Det har også vært uklarheter knyttet til hvem som ansvaret, og det har vært utfordringer for å sikkerhetsklarere renholderne, sier han.

Flere steder har ansatte som bor i kvarter (kortere leieavtaler) eller i en av Forsvarsbyggs boliger, selv overtatt renholdet. Som forvalter av eiendommene er Forsvarsbygg ikke fornøyd med den løsningen. I flere bygg er det ikke tilrettelagt for oppbevaring av renholdningsutstyr, ansvarsforholdet kan bli pulverisert, og det stiller spørsmål ved hvem som har inspeksjon og kontroll.

«Videre har Forsvarsbygg bekymringer i forhold til at ufaglærte skal settes til å utføre renhold uten opplæring eller kontroll med resultatet», skriver assisterende direktør Camilla Mathiesen.

«Renholdet har aldri fungert»

I skrivet fra Forsvarsbygg (datert 30. oktober) vises det til boligkvarteret Briggen ved Haakonsvern som eksempel. Her blir bare «en fjerdedel» av renholdet utført, mener de. Men det er likevel ikke det verste eksempelet:

«De største utfordringene knyttet til renhold finner vi i renholdsområde 2, Troms Innland. Her oppleves bemanningen som så dårlig hos renholdsleverandøren, at leveransen kan best beskrives som sjelden og sporadisk», skriver Mathiesen i Forsvarsbygg.

I et referat fra et møte mellom Forsvarsbygg og FLO Ren 25. oktober trekkes også andre eksempler frem, blant annet på Linderud leir i Oslo «har renholdet aldri fungert», og på Sessvollmoen «er situasjonen heller ikke bra». Kun i Region Midt kan man si at «renhold tilsynelatende fungerer ok».

Mathiesen slår fast at «Forsvarsbygg kan ikke lenger akseptere situasjonen», og at de «ikke har sett det som forsvarlig å underskrive samhandlingsavtalen med FLO Ren».

I år kan det bli aktuelt for Forsvaret å bytte renholdsleverandør. Nye avtaler for to regioner skal etter planen byttes ut 1. mai og 1. april. BFO-lederen Jens B. Jahren ønsker ikke å kommentere hvem som eventuelt bør få disse kontraktene.

– Det jeg først og fremst håper på, det er en bedring i situasjonen, sier han.

I Forsvarsdepartementet viser en til at FLO «følger kontinuerlig opp de eksisterende kontraktene innenfor renholdstjenester og bruker disse erfaringene inn i prosessen med utarbeidelse av nye kontrakter. FLO evaluerer alle sine konkurranser basert på objektive kriterier».

Orlogskaptein Per-Thomas Bøe, talsperson for Forsvaret, skriver også i en epost at «det stilles for øvrig strenge krav til alle tilbydere, både i form av rigide kvalifikasjonskrav og strenge skal-/minimumskrav i kravspesifikasjonen, også når det gjelder tilbydernes evne til å utføre oppdraget».

På spørsmål fra ABC Nyheter om hvordan erfaringene etter snart fire år med ISS som renholdsleverandør bør spille inn ved fremtidige kontrakter, gjentar Forsvarsbygg at de har «opplevd utfordringer med hvordan forsvarssektoren evner å følge opp kontrakten og sikrer samhandling og oppfølging av leverandøren, og vi har derfor jevnlig dialog med FLO om utfordringene vi opplever for å sikre at dette blir fulgt opp på en tilfredsstillende måte fremover», svarer David Halvorsen, avdelingsdirektør for eiendomsforvaltning i Forsvarsbygg.

Har ISS og FLO Ren et poeng når de trekker frem vanskeligheter med sikkerhetsklarering som en årsak til de svake leveransene?

«Det er ingen renholdere som er ansatt i Forsvarsbygg lenger, så dette kan vi ikke svare på.» svarer Halvorsen.

Personvernpolicy