Oslos mest brukte buss er 6-7 minutter forsinket i rushen – hver dag

To 37-busser ankommer en bussholdeplass rett etter hverandre som følge av at en av bussene er forsinket. Ifølge Ruter er det i snitt 6-7 minutter forsinkelse på 37-bussen i ettermiddagsrushen på hverdager.
To 37-busser ankommer en bussholdeplass rett etter hverandre som følge av at en av bussene er forsinket. Ifølge Ruter er det i snitt 6-7 minutter forsinkelse på 37-bussen i ettermiddagsrushen på hverdager. Foto: David Stenerud/ABC Nyheter

– Det er privatbilene, ikke bussen, som lager kø, sier samferdselsbyråd Hanna Marcussen (MDG).

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

31-bussen er Oslos mest brukte buss. 37-bussen er også blant de mest populære. De to bussene har et snitt på 6-7 minutters forsinkelse i ettermiddagsrushen hver eneste hverdag, ifølge Ruter.

I tillegg opplever Ruter en økning i forsinkelsene for bussene som kjører i Bygdøy Allé i 3-4 minutter.

– Vi tror det er flere grunner til dette, sier kommunikasjonsrådgiver Cathrine Myhren i Ruter til ABC Nyheter.

Hun peker på mange endringer i trafikkmønstre i sentrum de siste årene grunnet gravearbeid og bygging av sykkelfelt.

– Endringene i trafikkmønsteret i Oslo sentrum har ført til økt konsentrasjon av trafikk i tilkoblinger til Ring 1 i Vika, Dronning Eufemias gate og Schweigaards gate, Hagegata og Kjøberggata, sier Myhren.

Hun påpeker videre at kapasiteten i flere kryss snart er sprengt.

– Det er spesielt utfordrende med økt trafikk i kryss, fordi mange kryss ligger opp mot maks kapasitet i lavtrafikk situasjon, og det er et få antall biler som skal til for at det blir kø i rushen. Dette ser vi spesielt i Vika.

– Hva kan Ruter gjøre for å bedre situasjonen?

– Vi kan lage et robust kollektivtilbud med hyppige avganger slik at det går mange busser hele tiden, som gjør det attraktivt å reise med oss fremfor å sette seg i egen bil. Jo færre som reiser med bil, jo bedre blir trafikksituasjonen.

Byråd: – Privatbilene som lager kø

Hanna Marcussen (MDG) fungerer som settebyråd for miljø og samferdsel mens Lan Marie Berg (MDG) er sykemeldt. Hun gir bilene skylden for kø-problemene.

– Jeg skjønner godt at folk blir utålmodige i kø. Dessverre er det sånn at kombinasjonen av privatbiler og helt nødvendig anleggsarbeid gjør at det kan oppstå rushtidskø. Det jobbes med å bedre fremkommeligheten der man kan, men i en raskt voksende by er det viktigste vi kan gjøre er gi folk gode alternativer til bilen, så enda flere lar den stå, sier Marcussen til ABC Nyheter.

Byrådet i Oslo, som er en koalisjon mellom SV, Arbeiderpartiet og MDG, har som mål å redusere biltrafikken i Oslo med en tredjedel innen 2023 og med femti prosent innen 2030.

– Nettopp for at det skal bli mer effektivt å reise kollektivt. Det er privatbilene, ikke bussen, som lager kø.

(Artikkelen fortsetter under)

Midlertidig byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Hanna Marcussen (MDG). Foto: Geir Olsen / NTB scanpix
Midlertidig byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Hanna Marcussen (MDG). Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

– Grenser for hvor mange busser det er plass til

De siste årene har det blitt flere bussavganger i Oslo. Bussene går tidligere og morgenen, senere om kvelden, og flere linjer har fått hyppigere avganger. Linje 37 kjører hvert fjerde minutt i morgenrushet og hvert femte minutt i ettermiddagsrushet.

Ruter mener de hyppige avgangene gjør at de reisende ikke opplever de daglige forsinkelsene som problematiske.

– For veldig mange vil man ikke nødvendigvis oppleve forsinkelse, selv om bussene er forsinket. Vi ønsker å tilby et så forutsigbart og godt tilbud som mulig. Det er veldig mange som reiser i rushtiden, og det er tettere i trafikken da. Dessverre fører det til forsinkelser, sier Myhren i Ruter.

Byråd Hanna Marcussen erkjenner at det snart ikke er plass til flere busser i Oslo sentrum.

– Til nå har passasjerveksten i stor grad blitt møtte med økt busstilbud, men det er grenser for hvor mange busser det er plass til i sentrum, sier MDG-politikeren.

Lover kollektivløft

Byrådet har store ambisjoner om å bygge T-banelinje til Fornebu, etablere ny sentrumstunnel for T-banen med nye holdeplasser og på sikt bygge ut Majorstuen T-banestasjon. Realiseringen av prosjektene ligger imidlertid flere år fram i tid.

Oslo har bestilt nye trikker med større kapasitet. De er ventet å komme i drift mellom 2021 og 2024.

– Flere av reisene som i dag skjer med buss vil kunne overføres til T-banen og trikken i fremtiden. Ny sentrumstunnel vil doble kapasiteten i T-banesystemet, ikke bare i sentrum, men også på andre linjer. Dette og de nye trikkene er et kjempeløft for kollektivtilbudet.

Mens innbyggerne i Oslo venter på fremtidens kollektivtilbud, sier Marcussen at Ruter og Bymiljøetaten sammen jobber med konkrete tiltak for å bedre fremkommeligheten der de kan.

– Flere av områdene med endret trafikkbilde og endrede ruter er tidsbegrensede eller prøveprosjekter som skal evalueres, før det tas endelig beslutning.

Personvernpolicy