Hovedtillitsvalgt i Nav: – Sinne og frustrasjon over at det har blitt sånn

<p>Flere tusen Nav-ansatte står nå midt oppe i en ekstrem situasjon.</p>
Flere tusen Nav-ansatte står nå midt oppe i en ekstrem situasjon. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Ansatte i Nav er sinte og frustrerte etter å ha håndtert et regelverk med så alvorlige feil at brukere er blitt anmeldt, fengslet og fratatt trygdeytelser. – Hvordan kunne det skje?

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Det er utrolig beklagelig at dette har skjedd. Folk har både sinne og frustrasjon over at det har blitt sånn. Det er helt forståelig. Men først og fremst er det jo helt ubeskrivelig for det enkelte individet som er rammet av dette, sier hovedtillitsvalgt i Parat Nav, Agathe Osland Hellesen, til ABC Nyheter.

Tilliten til Nav-direktør Sigrun Vågeng (t.v.) og arbeids og sosialminister Anniken Hauglie (H) er tynnslitt blant ansatte i Nav. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
Tilliten til Nav-direktør Sigrun Vågeng (t.v.) og arbeids og sosialminister Anniken Hauglie (H) er tynnslitt blant ansatte i Nav. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Torsdag hadde Parat Nav telefonkonferanse med alle tillitsvalgte fra hele landet. Øverst på dagsorden sto den fatale feiltolkningen av EØS-regelverket.

– Ansatte spør seg jo også hvordan dette kunne skje. Ansatte er vant til å forvalte lover, vedtekter, retningslinjer og rundskriv. Det er ingen tvil om at etaten er ute i hardt vær, men vi er opptatt av å reise oss igjen gjennom å gjøre rett for alle som er rammet, sier Osland Hellesen.

Aktuelt: Ny vurdering kan få Nav-skandalen til å vokse

– Vi må kanskje ta en timeout

Den ekstreme situasjonen som flere tusen Nav-ansatte nå står midt oppe i har så langt ikke resultert i økt sykefravær eller turnover. Men hovedtillistvalgt i Parat Nav er forberedt på at belastningen kan bli for stor.

– Arbeidspresset er jo veldig stort i Nav fra før. Vi kan komme til å måtte ta timeout for å se om vi har nok ressurser, sier Agathe Osland Hellesen.

Interne tall avslørt: Høyt sykefravær blant Nav-ansatte skaper bekymring

– Situasjonen er ubehagelig

Ifølge etatens egen sykefraværsstatistikk er det så langt bare marginale utslag etter at Nav-skandalen var et faktum. Målet om en fraværsprosent på 6,1 prosent står fortsatt ved lag, og foreløpig er det ingen markant økning i fraværet.

Fakta om straffesakene i NAV-skandalen

Minst 48 personer er dømt for trygdesvindel på feil grunnlag, ifølge Riksadvokaten. 36 av dem er dømt til fengsel, og den lengste dommen er på åtte måneder. Her er en oversikt over hvor sakene er blitt behandlet:

Asker og Bærum tingrett: 3 saker

Bergen tingrett: 6 saker

Drammen tingrett: 3 saker

Follo tingrett: 1 sak

Fredrikstad tingrett: 1 sak

Halden tingrett: 1 sak

Jæren tingrett: 2 saker

Kongsberg og Eiker tingrett: 1 saker

Kristiansand tingrett: 4 saker

Larvik tingrett: 1 sak

Nedre Telemark tingrett: 2 saker

Nord-Troms tingrett: 3 saker

Oslo tingrett: 9 saker

Rana tingrett: 1 sak

Salten tingrett: 1 sak

Sandefjord tingrett: 1 sak

Sunnmøre tingrett: 1 sak

Trondenes tingrett: 2 saker

Tønsberg tingrett: 3 saker

Øvre Romerike tingrett: 1 sak

Totalt: 47 saker. (Riksadvokaten har så langt blitt varslet om 48 uriktige dommer totalt).

I en av sakene er straffeutmålingen også behandlet av Høyesterett, mens en av sakene er ankebehandlet i Agder lagmannsrett.

(Kilde: Domstolsadministrasjonen)

– Det er klart at situasjonen er ubehagelig. Det berører hver enkelt ansatt i Nav, og vi kjenner selvsagt på det. Men våre kolleger er veldig ærekjære og jobber hardt med den daglige produksjonen. Signalene fra våre tillitsvalgte er at alle ønsker å jobbe sterkt for å rette opp igjen feilene og bygge opp igjen tilliten, sier den hovedtillitsvalgte.

Aktuelt: Nav skjerper sikkerhetsrutinene for sine ansatte

– Befolkningen har nok litt svekket tillit

– Hva med tilliten andre veien – har de Nav-ansatte tillit til egen ledelse og systemet som sådan?

Både statsminister Erna Solberg (H) (t.v.) og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har varslet full opprydning etter trygdeskandalen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
Både statsminister Erna Solberg (H) (t.v.) og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har varslet full opprydning etter trygdeskandalen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

– Vi har ingen signaler på at de ansatte har manglende tillit til ledelsen. Alle setter pris på at det er satt ned flere interne utredningskomiteer, og alle føler seg rimelig trygge på at alt nå vil komme på bordet. Befolkningen har nok litt svekket tillit til etaten nå, men de har ikke latt det gå utover enkeltmedarbeiderne i stor grad.

– Hvordan er de ansatte fulgt opp og ivaretatt?

– Arbeidsmiljøet følges jevnlig opp av vernetjenesten sammen med HR og ledelsen, og ansatte veiledes i hvordan de skal møte den nye situasjonen. Vi i Parat NAV øker
også frekvensen på møter med de tillitsvalgte. Regjeringens bevilgning til arbeidet med å rette opp EØS-feilen sikrer god fremdrift for arbeidet

– Den største utfordringen er nettrollene

– Nav har iverksatt strengere sikkerhetsregler. Har ansatte opplevd trusler den siste tiden?

– Nei, bortsett fra noen enkelttilfeller, har det vært helt marginalt. Parat Nav
har fått noen få henvendelser fra medlemmer. Våre Nav-ansatte opplever ikke urovekkende mer hets, men noen tøffere samtaler har det nok vært, spesielt de som møter brukerne ansikt til ansikt eller på telefon. Den største utfordringen er nettrollene. I noen saker har vi jobbet for å slette innlegg hvor konkrete navn er lagt ut på nett.

Tidslinje for Nav-skandalen:

* 2012: EUs nye trygderegler (trygdeforordning) blir en del av norsk trygderett. Artikkel 21 sier at de som mottar sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger kan motta ytelsene selv om de oppholder seg midlertidig i et annet europeisk land. Nav holder fast på en streng regelforståelse om at mottakerne som hovedregel må oppholde seg i Norge for å få ytelsene.

* Juni 2017 til mars 2018: Trygderetten avsier flere dommer i klagesaker, der det slås fast at Nav praktiserer reglene feil. Sakene blir sendt tilbake til Nav. Nav endrer ikke praksis.

* Desember 2018: Trygderetten varsler Nav klageinstans om at den ville be EFTA-domstolen avgi en rådgivende uttalelse om tre pågående saker som gjelder artikkel 21.

* 20. desember 2018: Nav varsler Arbeids- og sosialdepartementet om saken.

* Januar 2019: Arbeids- og sosialdepartementet slår fast at Nav ikke kan stanse ytelsene fordi mottakeren midlertidig oppholder seg i et annet europeisk land.

* Mars 2019: Departementet sier seg enig i at praksisen må endres for saker framover i tid. På et tidspunkt etter dette beslutter Nav å vurdere praksis for alle midlertidige opphold i et annet europeisk land og gjennomgå tidligere saker.

* Oktober 2019: Riksadvokaten, som har ansvaret for påtalemyndigheten, varsles om feilen. Soningen blir avblåst for én person som var på vei til å sone en dom for trygdesvindel. Etterlysningen av tre personer trekkes tilbake.

* 28. oktober: Nav-direktør Sigrun Vågeng, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og riksadvokat Tor-Aksel Busch innkaller til pressekonferanse om saken. Det blir kjent at minst 48 mennesker er dømt for trygdesvindel på feil grunnlag. 36 av dem ble dømt til fengsel, og den lengste dommen er på åtte måneders fengsel. 2.400 personer kan ha fått urettmessige pengekrav mot seg.

Kilder: Brev fra Nav og Trygderetten

– Hva tenker du fremover, hvor lenge vil dette vare før feilen er rettet opp og brukerne har fått oppreisning?

– At regjeringen bevilger ekstra midler til dette, er helt nødvendig. Dette er en kjempestor og alvorlig sak, og det vil ta tid før brukerne får pengene inn på konto igjen. Nå er det veldig viktig at det arbeidet som skal gjøres blir gjort skikkelig, på en kvalitativ god måte, understreker hovedtillitsvalgt i Parat Nav, Agathe Osland Hellesen.

Les også: Rundt 30 nye straffesaker knyttes til Nav-skandalen

VIDEO: Anniken Hauglie svarte for seg om Nav-skandalen i Stortinget

Personvernpolicy