Meny

Krigshelten August Rathke skuffet over avtalebrudd om Lingeklubben

Den høyt dekorerte krigshelten August Rathke (93) er skuffet over ombyggingen av Lingeloftet som ble brukt av Lingeklubben. Han mener Forsvarsdepartementet har begått et «bittert» og «brutalt» på en avtale med de gjenlevende heltene fra andre verdenskrig. Her er han fotografert i 2007. Foto: NTB scanpix
I flere brev har den 93-årige Linge-mannen August Rathke gått til angrep på Forsvarsdepartementet. Han mener det er begått «et brutalt brudd» på en inngått avtale om bruken av klubbens lokaler, Lingeloftet.

Krigshelten August Rathke (93) har indirekte truet Forsvarsdepartementet (FD) med rettssak. Han mener departementet har brutt en 12 år gammel avtale med Lingeklubben hvor han satt som styremedlem.

– Dette er en vanskelig sak, sier August Rathke til ABC Nyheter.

«Etter FDs syn er avtalen med Lingeklubben ikke brutt», skriver Eskil Sivertsen, seniorrådgiver i departementets informasjonsavdeling, i en epost. Han synes likevel «det er trist at det har oppstått uenighet mellom FD og August Rathke».

«Det måtte være foretatt et "kupp"...»

93-åringe Rathke mener FD har ødelagt klubbens lokaler på Akershus festning, og ikke overholdt avtalen som han mener innebærer at «Lingeloftet» blir beholdt slik det var da klubben ble oppløst høsten 2007.

«Det var et sjokk å komme til lokalene og konstatere at det måtte være foretatt et "kupp". Rommet var totalt forandret ... Helt nytt er det bygget en bar inn i møterommet fra det tidligere kjøkkenet», skrev han indignert til departementet for ett år siden, da ombygningen fortsatt pågikk.

«Særlig bittert var det å sa at pokalene fra Klubbens årlige skytekonkurranse om HM Kong Haakon VIIs pokal var fjernet fra den sikrede glassmonter og plassert rundt på bord», fremhevet han.

Les også: Kronprinsparet åpnet Måløyraidsenteret

Avtale fra 2007

Rathke er en av 4-5 gjenlevende medlemmer av Lingeklubben. Han ledet den kommunistiske motstandsgruppa Saborg i Bergen før han i januar 1945 dro til England for opplæring, og der ble med i de britiske spesialstyrkenes enhet for nordmenn, «Kompani Linge».

– Vi arbeider med en ordning, sier Rathke, som ikke ønsker å kommentere den vanskelige saken ytterligere på det nåværende tidspunkt.

«Det innebærer at lokalene i Bygning 8 på Akershus Festning må tilbakeføres bygningsmessig og med interiør og samlinger slik de var», krevde han i et brev til departementet 26. september i år.

I oktober 2007 ble den ærverdige Lingeklubben for norske veteraner fra andre verdenskrig lagt ned. Da var det naturlig nok klubbens mange helter og deres modige handlinger i kamp for frigjøring av Norge, som ble hyllet under en seremoni på Akershus Slott.

August Rathke holdt tale på vegne av Lingeklubben da Joachim H. Rønneberg, kjent blant annet fra tungtvannsaksjonen, ble begravd i oktober i år. Foto: Staale Wattø/ Sunnmørsposten / NTB scanpix

Blant talerne den gang var daværende forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap). Hun lovet da å bevare minnet om klubben for ettertiden.

– Midt i vemodet et det viktig at vi gjør alt vi kan for å bevare ånden fra Kompani Linge for fremtiden. Jeg vet at det vil inspirere fremtidige generasjoner at klubbens lokaler skal bestå, sa hun til de fremmøtte.

Da hadde Lingeklubben holdt til i bygning 8 på Akershus festning i nesten 28 år. Før klubben ble lagt ned inngikk de gjenlevende medlemmene en avtale med Forsvarsdepartementet at lokalene, det såkalte «Lingeloftet», skulle bevares.

I en avtale signert 31. januar 2007 het det at loftet skulle tas vare på for fremtiden «med det inventar og de eiendeler som er der ved Klubbens opphør, herunder minnegjenstander, premiesamling, malerier, signerte fotografier, Klubbens arkiver og bibliotek».

Overså avtalen med veteranene

I 2015 startet restaurering av det man mente var nedslitte lokaler med råteskader i både gulv og tak, etter ønske fra Forsvarets spesialstyrer (FS). Avtalen med Lingeklubben ble da ikke tatt hensyn til.

«Ved en inkurie var ikke Forsvarsbygg (FB) og FS kjent med avtalen fra 2007. FB opplyser imidlertid at lokalet og interiøret er ivaretatt etter estetiske prinsipper og antikvariske føringer», skrev departementet til Rathke 14. september, etter at han hadde protestert mot endringene.

Krigshelten fra Bergen mener dette ikke er nok. Rathke krever at lokalene tilbakeføres slik de var, og påpeker at han har rettslig interesse i saken som styremedlem i klubbens siste styre.

12. september var departementet på befaring på Lingeloftet. Da hadde Haakon VIIs pokal og annet i hvert fall fått plass på hyllene. Foto: FD

Rathke var etter krigen byrettsdommer og senere byjustitiarius i hjembyen (til 1995), og i 30 år redaktør av «Lingeavisen». Han er blant annet tildelt både «Kongens fortjenstmedalje» og «Deltagermedaljen», samt britiske «1939-1945 Star» og «Defence Medal».

I midten av november svarte departementet at var «trist at det har oppstått uenighet i synet på avtalen», og mener at den hadde som formål var «å ivareta minnene» om klubben og andre veteraner.

«På grunn av råteskader og slitasje, var det påkrevd med restaurering for at lokalene i det hele tatt skulle kunne brukes, og de er etter vårt syn tilbakeført på en måte som er tro mot intensjonen i avtalen», mener FDs seniorrådgiver.

FD mener derfor at lokalene «fremstår som et verdig minne om Kompani Linge», og at gjenstandene som ikke har fått plass oppbevares av Hjemmefrontmuséet.

Departementet har også invitert veteranen til en ny omvisning i lokalene og museet, etter at restaureringen nå er avsluttet.

«Det er viktig for Forsvarsdepartementet å vise Rathke hvordan minnene fra Kompani Linges mange operasjoner ivaretas i dag og hvordan denne arven videreføres til nye generasjoner», skriver Sivertsen i FD.

Til ABC Nyheter sier veteranen at han kommer til å takke ja til invitasjonen.

– Jeg har ikke sagt fra ennå, men vil takke ja til en slik befaring, sier Rathke.

– Veldig leit

«Lingeloftet» er altså overtatt av spesialstyrkene, og åpnet i høst opp lokalet etter oppussingen. Blant de som var tilstede på gjenåpningen oberstløytnant Asbjørn Lysgård.

– Det er veldig leit at Rathke er blitt så skuffet over oppussingen. Personlig synes jeg den har vært fantastisk, og at loftet har blitt utrolig, sier han til ABC Nyheter.

Under departementets befaring i midten av september sto det fortsatt gjenstander spredd på Lingeloftet. Det er å vente at alt er ryddet til August Rathke kommer på ny befaring av lokalet. Foto: FD

Lysgård er styreleder i «Gunnar Sønstebys Minnefond», tidligere troppssjef i Afghanistan og hovedinstruktør for spesialoperasjoner ved avdelingen for militær strategi og operasjoner ved Forsvarets høgskole.

– Det brukes nå av FS som viderefører tradisjonene fra Kompani Linge og de andre. Ingen gjenstander er borte, men blir tatt vare på, understreker oberstløytnanten.

Les historien om EV13K - en norsk spion i kamp mot nazistene: Krigssommeren

I løpet av krigsårene ble 542 nordmenn sendt fra Storbritannia på oppdrag i Norge. De var tilknyttet det britiske SOE, og kompaniet fikk navn etter Martin Linge som ofret livet i desember 1941.

51 menn ofret livet under operasjoner (fire andre omkom under trening eller i en ulykke). For deres formidable innsats ble kompaniets medlemmer i alt tildelt 144 norske og 51 britiske dekorasjoner.

Forsvarsdepartementet understreker også at de vil ta vare på minnene om disse veteranenes innsats:

«Kompani Linge representerer en svært viktig del av vår krigshistorie, og som nasjon er vi dem evig takknemlig for den fremragende innsatsen de gjorde for vår frihetskamp under krigen», konkluderer Eskil Sivertsen.

Populært