Meny

Sparker ledelsen ved skandale-institusjon

Regiondirektør Jonny Berg i Midt-Norge har satt inn ny ledelse ved akuttinstitusjonen som har drevet ulovlig. – Kritikken rammer også meg, sier Berg som har hatt ansvaret for Bufetat i regionen i hele ti år. Foto: Sivilombudsmannen/ Bufetat
Samme dag som Sivilombudsmannens rettet sviende kritikk mot en trøndersk akuttinstitusjon for barnevernsbarn, ble ledelsen skiftet ut.

Torsdag leverte Sivilombudsmannen en rapport som rettet alvorlig kritikk mot den statlig eide akuttinstitusjonen Kvammen i Melhus.

Her ble det regelmessig benyttet ulovlig tvang mot barn og ungdom som enten sto uten omsorg eller var i fare for å bli skadet i sitt eget hjem.

Nå har institusjonen fått ny ledelse etter den svært sviende kritikken.

– Jeg har satt inn en annen erfaren institusjonsleder for å dra igang de betydelige endringene som er nødvendige, sier regiondirektør Jonny Berg som representerer eieren av institusjonen, til ABC Nyheter.

Direktør i ti år

Han har i ti år vært direktør for Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) i Midt-Norge, og rammes derfor også selv hardt av den alvorlige kritikken.

– Jeg må også ta selvkritikk. Det har vært mitt overordnede ansvar at tiltakene skulle ha den nødvendige kvalitet, sier Berg og fortsetter:

– Dette havner på mitt bord. Det kjenner jeg sterkt – kritikken rammer meg.

Etaten som Berg leder i Midt-Norge skal blant annet tilby barnevernet spesialiserte institusjoner, og man har også ansvar for at tjenestene drives med forsvarlig kvalitet, heter det på Bufetats hjemmesider.

– Vi har gått nøye gjennom rapporten og iverksetter øyeblikkelige tiltak for å rette opp, sier direktør Jonny Berg som brukte deler av torsdag formiddag på akuttinstitusjonen.

Det var nødvendig å samle personalet ettersom Sivilombudsmannen mener man har begått lovbrudd i behandlingen av en rekke barn og ungdommer i barnevernet.

– Ulovlighetene dreier seg blant annet om isolasjon, kommunikasjonskontroll, bevegelseshindringer og svært mangelfullt vedtaksregime, sa sivilombudsmann Aage Thor Falkanger da han torsdag morgen presenterte konklusjonene etter en inspeksjon i januar.

– Kvammens rutinemessige bruk av tvang ved inntak og under oppholdet er ulovlig, var en av konklusjonene.

Inntaksstopp

I tillegg til å sparke ledelsen, er det også satt i verk andre tiltak ved Kvammen akuttinstitusjon som har plass til fem ungdommer om gangen. Det er innført inntaksstopp, og at man har kvalitetssikret situasjonen rundt de ungdommene som er der i dag.

– Vi har dobbeltsjekket at dette står seg i forhold til god praksis og dagens lovforståelse. Forbedringsarbeidet har startet, sier regiondirektør Jonny Berg.

– Både institusjonen, eieren representert ved meg, og fylkesmannen som tilsynsmyndighet har vært klar over enkelte ting. Men kritikken fra Sivilombudsmannen er kraftigere enn det jeg så for meg, sier han.

I 2016 og 2017 bodde det til sammen 63 ungdommer på akuttinstitusjonen. Av disse var 40 plassert på bakgrunn av adferdsvansker. Gjennomsnittlig oppholdstid varierte fra 38 døgn (2016) til 45.

Populært