Meny

Ulovlig tvang ved statsinstitusjon innen barnevernet

Ved Kvammen akuttinstitusjon for barnevernet utsettes ungdommene for «ulovlig, rutinemessig tvang under resten av oppholdet på institusjonen», heter det i en rapport fra Sivilombudsmannen. Foto: Sivilombudsmannen
En statlig eid akuttinstitusjon for barnevernet benytter seg rutinemessig av ulovlig tvang, har Sivilombudsmannen avdekket.

På Bufetats nettsider presenteres Kvammen akuttinstitusjon for ungdommer mellom 12 og 18 år slik: «Ungdommene som bor her skal merke at det har kommet nye voksne inn i livene deres».

Nå slår Sivilombudsmannen fast at de «nye voksne» går over streken:

Isolasjon og bevegelseshindringer

– Kvammens rutinemessige bruk av tvang ved inntak og under oppholdet er ulovlig, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger i en pressemelding etter å ha besøk institusjonen tidligere i år.

– Ulovlighetene dreier seg blant annet om isolasjon, kommunikasjonskontroll, bevegelseshindringer og svært mangelfullt vedtaksregime, konkretiserer han.

Institusjonen ligger i Melhus kommune, 25 kilometer sør for Trondheim, og har plass til fem ungdommer, og skal ta hånd om barn som står uten omsorg eller er i fare for å bli skadet i sitt eget hjem.

Mot barnas vilje

Sivilombudsmannen mener ungdommene ved Kvammen blir utsatt for ulovlig, rutinemessig tvang ved inntak og under resten av oppholdet, fremkommer det i en rapport om institusjonen som drives av det statlige Bufetat.

En kontroll ved institusjonen i januar avdekket at «alle barn og ungdom måtte være isolert fra den øvrige virksomheten i lokaler som framstod som uegnet og lite trygghetsskapende».

Ungdommene var på denne inntaksavdelingen i inntil tre døgn. Ved ankomst ble også telefoner rutinemessig inndratt og bagasjen rutinemessig gjennomgått.

– Er allerede fratatt friheten

– Ungdom som plasseres på en institusjon mot sin vilje, er allerede fratatt friheten. De kan ikke isoleres ytterligere fra andre beboere mot sin vilje med mindre dette er begrunnet i en akutt faresituasjon. Det skal i så fall fattes vedtak om dette, sier Falkanger.

I 2016 og 2017 bodde det til sammen 63 ungdommer på akuttinstitusjonen. Av disse var 40
plassert på bakgrunn av adferdsvansker. Gjennomsnittlig oppholdstid varierte fra 38 døgn (2016) til 45.

ABC Nyheter har torsdag morgen prøvd å komme i kontakt med Jonny Berg, direktør for Bufetats regionkontor i Midt-Norge, men han har ikke hatt anledning til å kommentere de alvorlige funnene.

Sivilombudsmannen avdekket ved sitt besøk «omfattende ulovlig og rutinemessig bruk av tvang som fremstår som en integrert del av institusjonens behandling av ungdom som plasseres der», heter det i en pressemelding.

Institusjonen skriver på sine hjemmesider at miljøterapi er utgangspunktet for det faglige arbeidet. Dette skal være «en systematisk og gjennomtenkt tilretteleggelse av miljøets psykologiske, sosiale og fysiske betingelser i forhold til den enkeltes og gruppens situasjon og behov. Hensikten med dette er å fremme muligheter til læring og personlig ansvar».

Politiet ber om tvang

I rapporten heter det også: «De ansatte ved Kvammen ønsket ikke at politiet skulle ha noen rolle under inntak. De så det som sin oppgave å ivareta ungdommen når de var kommet til institusjonen».

Sivilombudsmannen fortsetter:

«Det kom imidlertid frem at Kvammen i noen tilfeller hadde iverksatt tvang på bakgrunn av politiets ønsker og behov. Det er institusjonen som har ansvar for at beboernes rettssikkerhet og integritet blir ivaretatt. Politiet kan ikke instruere en barnevernsinstitusjon om å utøve tvang utover de grensene barnevernlovgivningen setter».

Bufetat har nå tid på seg til 10. august å svare på rapporten fra Sivilombudsmannen.

Senere i dag, torsdag, skal også Riksrevisjonen legge frem en egen rapport om Bufetetat og bistandsplikt ved akuttplasseringer i barnevernet.

Populært