Oppsiktsvekkende demensfunn: Nå kan du dra på ferie med god samvittighet!

Ferie er bra for den mentale helsen.
Ferie er bra for den mentale helsen. Foto: AFP/NTB

De fleste av oss drar på ferie for å ta en pause fra hverdagen, slappe av og få inspirasjon. Nå viser det seg at reising også kan ha betydelige kognitive fordeler.

En studie publisert i Medical News Today presenterer funnene til et tverrfaglig team bestående av eksperter innen både demens og turisme.

Forskningen har ikke blitt fagfellevurdert ennå, men ekspertene tror reising kan ha betydelige fordeler på den psykiske helsen vår og de kognitive ferdighetene våre. Såkalt reise-terapi kan nemlig forebygge demens og ha positive effekter på selve sykdommen.

HVA ER DEMENS?
  • Demens er fellesbetegnelsen på flere hjernesykdommer som medfører kognitiv svikt og andre funksjonstap.
  • De aller fleste demenstilfellene er knyttet til høy alder.
  • Demens utvikler seg langsomt over tid. Forverringen skjer raskere etter hvert.
  • De fleste pasienter med demens dør i løpet av en tiårsperiode etter at diagnosen er stilt, enten av demens eller andre årsaker.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Fire hovedkomponenter

Studien har sett på betydningen av å besøke steder utenfor ens hverdagsmiljø minst en gang i året.

Forskerne bemerket seg at opplevelsen av å reise påvirket fire områder hos forsøkspersonene. Disse områdene inkluderer følelsene og humøret, tankene og minnene, oppførsel og adferd, og sansene.

Reise stimulerer tanker og kunnskap, noe som kan være nyttig for behandling og forebygging av demens. Videre setter reising mennesket i et nytt miljø. Ofte økes da den sosiale interaksjonen, det stimulerer hjernefunksjonen for personer med demens.

Reising innebærer naturlig nok også en del bevegelse og trening. Vedlikehold og forbedring av fysisk funksjon har vist seg å være viktig for å forebygge demens hos eldre.

I tillegg kan det å snakke om og tenke tilbake på tidligere erfaringer være nyttig for personer med demens, og reising kan bidra til å stimulere minnene deres. Erindringer er ellers sunt for hjernen til de uten demens.

– Å dra på ferie kan forbedre vår mentale helse ved å redusere depresjon og angst. De har vist seg at humøret forbedres og stress reduseres når man fjerner folk fra aktivitetene og miljøene de forbinder med stress og angst, legger forskningsleder dr. Andrea Robinson til i intervjuet med Medical News Today.

Nytt fenomen

Reise-terapi, eller «travel therapy», er et ganske nytt fenomen. Likevel har konseptet de siste årene høstet anerkjennelse hos eksperter og vitenskapsfolk.

Det hele er så enkelt som det høres ut som – ved å fjerne folk fra hverdagslivet i en periode skal de få økte helsegevinster.

– Etter to år preget av coronapandemien, er det et godt tidspunkt å identifisere turismens plass i folkehelsen – og ikke bare for friske turister, men også for sårbare grupper, sier dr. Jun Wen ved Edith Cowan universitetet i Australia til AFP Relaxnews.