Meny

Venstre på gjerdet: – Har ikke bestemt oss om vi går inn i regjering

Trine Skei Grande og Terje Breivik (bak) under fremleggelse av Venstres alternative statsbudsjett for 2018. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Venstre har løpende sonderinger med Høyre og Frp, men har ikke kommet noe lenger enn at «uenighetene er lagt på bordet». 

Venstre-leder Trine Skei Grande la mandag frem partiets alternative budsjett.

Ingen spår en like vanskelig budsjetthøst som i fjor da både Venstre og KrF brøt forhandlingene. 

Skei Grande innrømmer overfor ABC Nyheter at konfliktnivået er lavere. 

– En av de viktigste grunnene er at regjeringen har holdt det som er av avtaler fra før av, og vi begynte ikke forhandlingene med et ultimatum - slik regjeringen gjorde i fjor, sier Skei Grande til ABC Nyheter.

Blant annet rører ikke Venstre bensinavgiftene - som skapte slik brudulje i fjor at det ble brudd i forhandlingene.

– Vi har ved tidligere runder gjort en del grep som faktisk har fungert bra, og fått til et ordentlig skifte. Vi har faktisk fått til en god del sammen. 

– Slik jeg tolker det er det god stemning mellom partene?

– Konfliktnivået er lavere, ja. 

Samtalene mellom de borgerlige partiene starter tirsdag klokken 13:30 på Stortinget. 

Har ikke avgjort regjeringsspørsmålet

Skei Grande sier til ABC Nyheter at Venstre har sonderinger med Høyre og Frp, og at disse vil fortsette parallelt med budsjettforhandlingene.

– Til nå har vi sørget for at uenighetene er lagt på bordet, og at vi har kvittert ut det vi har er enige om, sier Venstre-lederen.

– Hvordan anser du sjansene for at dere går inn i regjering?

– For å være helt ærlig vet vi ikke hva dette ender med. Det er ikke et politiker-svar, men vi vet ikke hva dette ender med.

Skei Grande lover at det vil være avklart før jul om partiet går inn i regjering eller ikke. 

– Nå skal vi først prioritere å få budsjettet i havn, også skal vi lande regjeringsspørsmålet før jul.

Tvil i både Frp og Venstre

ABC Nyheter er kjent med at det både internt i Frp og Venstre er tvil om partiene er tjent med at Venstre går inn i regjering.

Sentrale personer i Frp er kritisk til om det vil gagne partiet å sitte i regjering med Venstre. 

– Da er vi nødt til å ta kamper internt med Venstre i regjeringen, og også med KrF i Stortinget, sier en kilde. 


 Fakta om satsingene i Venstres alternative statsbudsjett

Skatt:

* De som har inntekt på under 1 million kroner, får en gjennomsnittlig skattelette på 3.000 kroner.

* De som tjener mellom 250.000 og 400.000 kroner, vil få størst prosentvis skattelettelse.

* Skatteøkning til dem som tjener over 1 million kroner.

Skole:

* 200 millioner kroner til økt lærertetthet.

* 150 millioner kroner til videreutdanning av lærere, spesielt IKT, samfunnsfag og spesialpedagogikk.

* 175 millioner kroner til kvalifisering av ikke-kvalifiserte lærere i grunnskole og yrkesfag.

* 40 millioner kroner ekstra til 200 nye studieplasser ved lærerutdanningen.

* 258 millioner kroner til ekstra uketime i IT-fag for 1.-3.-klasse.

* 100 millioner i tilskudd til IKT-tiltak i grunnopplæringen (1.-7. klasse).

* 57,5 millioner til 1.000 nye studieplasser innen IT og IT-sikkerhet.

* 50 millioner til forsøk med programmering som fag.

* 50 millioner til digitalisering av universitets- og høyskolesektoren.

* 25 millioner kroner til å reversere kutt til folkehøyskoler.

* 12 millioner kroner til å inkludere folkehøyskolestudenter i ordning med 11 måneders studiestøtte.

Gründere og næringsliv:

* Pakke på 1,5 milliarder kroner til gründersatsing og småbedrifter. Omfatter:

* Frita nystartede bedrifter med mindre enn fem ansatte for arbeidsgiveravgift de første tre årene.

* Utvide bedriftshelseordningen til å gjelde alle bedrifter.

* Selvstendige skal beholde tidligere dagpengerettigheter i to år fra de går over i egen virksomhet.

* Selvstendig næringsdrivende skal få samme minstefradrag som lønnstakere. Anslås å koste 700 millioner kroner i redusert skatteinntekt.

* 85 millioner kroner til å kompensere kommuner for tap for å fjerne maskinskatten.

Transport:

* 1,5 milliarder kroner til drift og vedlikehold på jernbanen

* 200 millioner kroner investeringer

* 370 millioner kroner belønningsordning for kollektivtrafikk

* 370 millioner kroner tilskudd gang- og sykkelveier.

* 150 millioner kroner raskere overgang til lavutslippskjøretøy i tungtrafikk.

* 150 millioner kroner tilskudd til fornybart drivstoff i bransjer som har hatt lav CO2-avgift.

* 200 millioner kroner elektrifisering på Trønderbanen

Klima:

2,5 milliarder kroner i pakke på klima- og miljøtiltak.

* 310 millioner kroner til karbonfangst og -lagring.

* 745 millioner kroner til forskning innen miljø, transport og næringsvirksomhet.

* 250 millioner kroner til skattefradrag for investering i energieffektiviseringstiltak i egen bolig.

* 640 millioner kroner ladestasjoner for hybridbiler.

Familier:

* Doble barnetrygden for alle med under 327.000 kroner i inntekt, men kutte for dem med inntekt over 500.000.

* 180 millioner kroner til makspris og differensiert foreldrebetaling for skolefritidsordning (SFO).

* 820 millioner kroner til å opprette 3.650 flere barnehageplasser.

* Fjerne konstantstøtte, erstatte den med ventestøtte. 6.000 kroner i måneden til barn som står i kø for barnehageplass.

* 570 millioner kroner til en nasjonal minstenorm for sosialhjelp

Kultur:

* 13,5 millioner kroner økning i kunstnerstipender for å fullføre lønnsreformen.

* 50 millioner kroner til nasjonalt løft for folke- og skolebibliotekene.

* 25 millioner kroner til å stoppe regjeringens forslag til kutt i pressestøtten.

* 75 millioner kroner til opptrapping av momskompensasjon for frivillige organisasjoner.

* Innføre nullmoms på kjøp av e-bøker.

* 15 millioner kroner til nybygg til arkeologisk museum i Rogaland.

Øvrige poster:

* 250 millioner kroner til Hæren og Heimevernet.

* 5 millioner kroner til nettverk mot æresvold.

* 392 millioner kroner for å ta imot 3.000 flere kvoteflyktninger.

* 20 millioner kroner til Økokrim, hvorav 10 millioner kroner øremerkes dyre- og miljøkriminalitet.

* 15 millioner kroner omstillingsstøtte pelsdyroppdrett.

Se video: Venstre: Vekk med kontaktstøtten

Populært