Meny

Venstre på gjerdet: – Har ikke bestemt oss om vi går inn i regjering

Trine Skei Grande og Terje Breivik (bak) under fremleggelse av Venstres alternative statsbudsjett for 2018. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Venstre har løpende sonderinger med Høyre og Frp, men har ikke kommet noe lenger enn at «uenighetene er lagt på bordet». 

Venstre-leder Trine Skei Grande la mandag frem partiets alternative budsjett.

Ingen spår en like vanskelig budsjetthøst som i fjor da både Venstre og KrF brøt forhandlingene. 

Skei Grande innrømmer overfor ABC Nyheter at konfliktnivået er lavere. 

– En av de viktigste grunnene er at regjeringen har holdt det som er av avtaler fra før av, og vi begynte ikke forhandlingene med et ultimatum - slik regjeringen gjorde i fjor, sier Skei Grande til ABC Nyheter.

Blant annet rører ikke Venstre bensinavgiftene - som skapte slik brudulje i fjor at det ble brudd i forhandlingene.

– Vi har ved tidligere runder gjort en del grep som faktisk har fungert bra, og fått til et ordentlig skifte. Vi har faktisk fått til en god del sammen. 

– Slik jeg tolker det er det god stemning mellom partene?

– Konfliktnivået er lavere, ja. 

Samtalene mellom de borgerlige partiene starter tirsdag klokken 13:30 på Stortinget. 

Har ikke avgjort regjeringsspørsmålet

Skei Grande sier til ABC Nyheter at Venstre har sonderinger med Høyre og Frp, og at disse vil fortsette parallelt med budsjettforhandlingene.

– Til nå har vi sørget for at uenighetene er lagt på bordet, og at vi har kvittert ut det vi har er enige om, sier Venstre-lederen.

– Hvordan anser du sjansene for at dere går inn i regjering?

– For å være helt ærlig vet vi ikke hva dette ender med. Det er ikke et politiker-svar, men vi vet ikke hva dette ender med.

Skei Grande lover at det vil være avklart før jul om partiet går inn i regjering eller ikke. 

– Nå skal vi først prioritere å få budsjettet i havn, også skal vi lande regjeringsspørsmålet før jul.

Tvil i både Frp og Venstre

ABC Nyheter er kjent med at det både internt i Frp og Venstre er tvil om partiene er tjent med at Venstre går inn i regjering.

Sentrale personer i Frp er kritisk til om det vil gagne partiet å sitte i regjering med Venstre. 

– Da er vi nødt til å ta kamper internt med Venstre i regjeringen, og også med KrF i Stortinget, sier en kilde. 


 Fakta om satsingene i Venstres alternative statsbudsjett

Skatt:

* De som har inntekt på under 1 million kroner, får en gjennomsnittlig skattelette på 3.000 kroner.

* De som tjener mellom 250.000 og 400.000 kroner, vil få størst prosentvis skattelettelse.

* Skatteøkning til dem som tjener over 1 million kroner.

Skole:

* 200 millioner kroner til økt lærertetthet.

* 150 millioner kroner til videreutdanning av lærere, spesielt IKT, samfunnsfag og spesialpedagogikk.

* 175 millioner kroner til kvalifisering av ikke-kvalifiserte lærere i grunnskole og yrkesfag.

* 40 millioner kroner ekstra til 200 nye studieplasser ved lærerutdanningen.

* 258 millioner kroner til ekstra uketime i IT-fag for 1.-3.-klasse.

* 100 millioner i tilskudd til IKT-tiltak i grunnopplæringen (1.-7. klasse).

* 57,5 millioner til 1.000 nye studieplasser innen IT og IT-sikkerhet.

* 50 millioner til forsøk med programmering som fag.

* 50 millioner til digitalisering av universitets- og høyskolesektoren.

* 25 millioner kroner til å reversere kutt til folkehøyskoler.

* 12 millioner kroner til å inkludere folkehøyskolestudenter i ordning med 11 måneders studiestøtte.

Gründere og næringsliv:

* Pakke på 1,5 milliarder kroner til gründersatsing og småbedrifter. Omfatter:

* Frita nystartede bedrifter med mindre enn fem ansatte for arbeidsgiveravgift de første tre årene.

* Utvide bedriftshelseordningen til å gjelde alle bedrifter.

* Selvstendige skal beholde tidligere dagpengerettigheter i to år fra de går over i egen virksomhet.

* Selvstendig næringsdrivende skal få samme minstefradrag som lønnstakere. Anslås å koste 700 millioner kroner i redusert skatteinntekt.

* 85 millioner kroner til å kompensere kommuner for tap for å fjerne maskinskatten.

Transport:

* 1,5 milliarder kroner til drift og vedlikehold på jernbanen

* 200 millioner kroner investeringer

* 370 millioner kroner belønningsordning for kollektivtrafikk

* 370 millioner kroner tilskudd gang- og sykkelveier.

* 150 millioner kroner raskere overgang til lavutslippskjøretøy i tungtrafikk.

* 150 millioner kroner tilskudd til fornybart drivstoff i bransjer som har hatt lav CO2-avgift.

* 200 millioner kroner elektrifisering på Trønderbanen

Klima:

2,5 milliarder kroner i pakke på klima- og miljøtiltak.

* 310 millioner kroner til karbonfangst og -lagring.

* 745 millioner kroner til forskning innen miljø, transport og næringsvirksomhet.

* 250 millioner kroner til skattefradrag for investering i energieffektiviseringstiltak i egen bolig.

* 640 millioner kroner ladestasjoner for hybridbiler.

Familier:

* Doble barnetrygden for alle med under 327.000 kroner i inntekt, men kutte for dem med inntekt over 500.000.

* 180 millioner kroner til makspris og differensiert foreldrebetaling for skolefritidsordning (SFO).

* 820 millioner kroner til å opprette 3.650 flere barnehageplasser.

* Fjerne konstantstøtte, erstatte den med ventestøtte. 6.000 kroner i måneden til barn som står i kø for barnehageplass.

* 570 millioner kroner til en nasjonal minstenorm for sosialhjelp

Kultur:

* 13,5 millioner kroner økning i kunstnerstipender for å fullføre lønnsreformen.

* 50 millioner kroner til nasjonalt løft for folke- og skolebibliotekene.

* 25 millioner kroner til å stoppe regjeringens forslag til kutt i pressestøtten.

* 75 millioner kroner til opptrapping av momskompensasjon for frivillige organisasjoner.

* Innføre nullmoms på kjøp av e-bøker.

* 15 millioner kroner til nybygg til arkeologisk museum i Rogaland.

Øvrige poster:

* 250 millioner kroner til Hæren og Heimevernet.

* 5 millioner kroner til nettverk mot æresvold.

* 392 millioner kroner for å ta imot 3.000 flere kvoteflyktninger.

* 20 millioner kroner til Økokrim, hvorav 10 millioner kroner øremerkes dyre- og miljøkriminalitet.

* 15 millioner kroner omstillingsstøtte pelsdyroppdrett.

Se video: Venstre: Vekk med kontaktstøtten

Populært