Bilbransjen lei av å vente – krever et offentlig skaderegister for kjøretøy

<p>Hvert år omsettes det bruktbiler for milliardbeløp her til lands. Dette trekker også til seg useriøse aktører. Noen selger bruktbiler som tidligere har hatt store skader, og som ikke har blitt riktig reparert. I dag har kjøpere ingen mulighet til å sjekke om bruktbiler tidligere har hatt store skader.</p>
Hvert år omsettes det bruktbiler for milliardbeløp her til lands. Dette trekker også til seg useriøse aktører. Noen selger bruktbiler som tidligere har hatt store skader, og som ikke har blitt riktig reparert. I dag har kjøpere ingen mulighet til å sjekke om bruktbiler tidligere har hatt store skader. Foto: Statens vegvesen

5500 biler havner på norske veier etter større og mindre reparasjoner hvert år, men kjøpere har ikke mulighet til å sjekke hva slags skader bilen har hatt tidligere. 

– Det er altfor dårlig kontroll med skadde biler som blir bygget opp igjen. Det kan skje på uautoriserte bakgårdsverksteder hvor de ikke blir reparert på den måten bilprodusenten krever. Utfordringen er at det ikke er en eneste kunde i Norge som vet dette, sier Stig Morten Nilsen til ABC Nyheter.

Han er administrerende direktør i Norges Bilbransjeforbund (NBF), og forteller at bilbransjen ønsker å få etablert et offentlig skaderegister for kjøretøy.

I et slikt register kan bruktbilkunder undersøke om bilen de skal kjøpe har hatt store skader tidligere.

Det er tre ting bransjen mener forbrukeren har rett til å vite: 1) Har bilen du skal kjøpe hatt en alvorlig skade tidligere? 2) Hvis ja, når skjedde det? 3) Hvilket verksted reparerte den?

– Det er alt vi ber om. På den måten kan kunden gå tilbake til det aktuelle bilverkstedet å be om dokumentasjon. Alle skader blir godt dokumentert av verkstedene. Det finnes kanskje så mye som 50 bilder av en stor reparasjon på en bil, sier Nilsen.

Bransjen mener det er et stort trafikksikkerhetsproblem at dette ikke er mulig å sjekke i dag.

– Du kan kjøpe en bruktbil som du tror har fem stjerner i sikkerhetstesten til Euro NCAP, men så kan den i realiteten kun ha én stjerne fordi den er reparert feil. I dag er du helt avhengig av at selger har informasjon om tidligere skader og gir den videre til kjøper. Det er slett ikke alltid det skjer.

Artikkelen fortsetter under.

Stig Morten Nilsen er administrerende direktør i NBF. Foto: Norges bilbransjeforbund
Stig Morten Nilsen er administrerende direktør i NBF. Foto: Norges bilbransjeforbund

– Finnes et useriøst marked for videresalg

Forbrukerrådet har også engasjert seg i saken, da de ser at nordmenn svært ofte er misfornøyd med sine bruktbilkjøp.

– Bruktbil er årlig på Forbrukerrådets klagetopp. Et skaderegister vil gjøre det enkelt å sjekke om en strøken bruktbil har vært utsatt for kollisjonsskader som kan gjøre bilen mindre sikker eller mindre verdt, sier Inger Lise Blyverket, direktør for Forbrukerrådet.

Hun tror et register vil bidra til færre konflikter og bedre trafikksikkerhet.

Nils Sødal, kommunikasjonsrådgiver i NAF, sier at hovedhensikten med å etablere et offentlig skaderegister for kjøretøy er å hindre at biler med store og trafikkfarlige skader blir videresolgt og tatt i bruk på norske veier uten at de er reparert på en forsvarlig måte.

– Vi ønsker at forsikringsselskap, takseringsselskap og profesjonelle aktører som reparerer bilskader rapporterer skader på biler som kan defineres som storskade til et sentralt register, sier Sødal til ABC Nyheter.

Den mye omtalte Olsen bil-saken er ifølge bransjen et eksempel på hvordan kriminelle utnytter handlingsrommet som finnes i dag og setter det i system. Bruktbilhandleren i saken står tiltalt for over 100 forhold i en pågående rettssak. 18 av forholdene gjelder nettopp biler som ikke er reparert som de skal.

– Det finnes dessverre et useriøst marked i Norge for videresalg av biler som har hatt store strukturelle eller sikkerhetsmessige skader, der bilene ikke er reparert eller ikke kan repareres på en forsvarlig måte.

Les mer om Olsen bil-saken: – Jeg har aldri sett noe lignende. Det er så ille som man fryktet

Artikkelen fortsetter under.

Nils Sødal er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF. Foto: NAF
Nils Sødal er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF. Foto: NAF

Vegvesenet lovet register i 2017

Bilbransjen har jobbet for å etablere et skaderegister siden 2013, men det har ennå ikke kommet på plass.

I etterkant av Olsen bil-saken anbefalte Statens vegvesens krimenhet å etablere et offentlig skaderegister, da enheten mente det kunne være en effektiv måte å hindre en ny slik sak.

I oktober 2017 gikk krimenhetens leder, Jon Molnes, langt i å si at det var bestemt at et offentlig skaderegister skulle etableres og at Statens vegvesen var godt i gang med dette arbeidet.

– For å få tilgang til nødvendige data fra forsikringsselskapene kreves lovhjemmel. Statens vegvesen har startet dette arbeidet. Vårt ønske er å få registeret i drift så snart som mulig. Vi har allerede et ferdigutviklet system, men opprettelsen må behandles i Stortinget, sa Molnes til Motor i 2017.

Godt over to år senere har det fremdeles ikke blitt opprettet et offentlig skaderegister for kjøretøy, og bilbransjen er utålmodig og lei av å vente.

I et brev til Samferdselsdepartementet datert 6. desember 2019 etterlyser NAF, NBF og Bilimportørenes landsforbund, sammen med Forbrukerrådet, avklaring i saken. De ber om et møte med samferdselsministeren for å finne en felles løsning. Bransjen har foreløpig ikke fått svar på brevet, men har fått tydelige signaler fra ministeren om at et møte er aktuelt.

Mener det er et politisk spørsmål

I brevet hevder bransjeaktørene at Statens vegvesen har snudd i saken siden 2017, og ikke lenger vil jobbe for å etablere et skaderegister.

«I møte ga Statens Vegvesen tydelig uttrykk for at det ikke er ønskelig fra deres side å etablere et sentralt skaderegister som er offentlig tilgjengelig», heter det i brevet.

Nils Sødal i NAF utdyper:

– Vegdirektoratet har i et møte med NAF og de andre samarbeidspartnerne sagt at de ikke vil etablere et offentlig storskaderegister. Det er uklart hva som er årsaken til dette, og vi har derfor stilt spørsmålet direkte til Vegdirektoratetom dette i et felles brev. Der har vi også bedt om at de revurderer sitt standpunkt. Vegdirektoratet har en naturlig rolle i dette på grunn av det ansvaret de har for trafikksikkerheten langs veiene

Direktør for Trafikant- og kjøretøyavdelingen i Statens vegvesen, Bodil Rønning Dreyer, avviser at Vegvesenet er motstandere av å etablere et skaderegister.

– Det Statens vegvesen sa i møtet er at vi ikke sitter på skade-informasjonen, og derfor ikke kan lage et slikt register. I utgangspunktet er det forsikringsselskapene som sitter på disse opplysningene, sier Dreyer til ABC Nyheter.

– Hvem er det som kan lage et slikt register?

– Forsikringsbransjen kan lage et slikt register. Statens vegvesen kan lage et slikt register. Men det krever lov- og forskriftsendringer. Det må på plass før arbeidet kan starte. Vi er positive til å ta på oss det ansvaret så sant vi får en bestilling fra Samferdelsdepartementet.

Dreyer mener spørsmålet om å opprette et offentlig skaderegister for kjøretøy er et politisk spørsmål.

Les også: Salgsmelding på papir: – Det har blitt avdekket svindel og misbruk

Samferdselsdepartementet lover ingenting

Samferdselsdepartementet opplyser i en e-post at de har mottatt oppfordringen fra bilbransjen og Forbrukerrådet, og at de er i gang med å vurdere saken nærmere i dialog med Statens vegvesen

Departementet påpeker at etableringen av et offentlig skaderegister sannsynligvis vil kreve regelendringer, og at eventuelle kostnader må vurderes.

Den politiske ledelsen i departementet kommer ikke med noen løfter til bilbransjen på nåværende tidspunkt.

– Vi ønsker et møte så får vi se hvor vi står i etterkant av møtet. Vi er positivt innstilt til god dialog med bransjen om best mulig løsninger rundt dette, sier statssekretær Tommy Skjervold (Frp) til ABC Nyheter.

Aktuelt: Dette er de største tabbene i bruktbilmarkedet

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden