Forsker:

– Hadde vi tatt samfunnets kostnader innover oss, hadde vi kjørt mindre bil

Katinka Holtsmark er postdoktor ved økonomisk institutt på UiO. Hun forsker blant annet på hvordan samfunnet kan prislegge klima- og miljøkonsekvenser.
Katinka Holtsmark er postdoktor ved økonomisk institutt på UiO. Hun forsker blant annet på hvordan samfunnet kan prislegge klima- og miljøkonsekvenser. Foto: Elisabeth Bergskaug/ABC Nyheter

Kø, veislitasje, luftforurensning, støy og vinterdrift av veier koster samfunnet mye penger. Samfunnsøkonom Katinka Holtsmark anbefaler å bake disse kostnadene inn i satellittbasert veiprising.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

KrF leverte i høst et forslag på Stortinget om å utrede og planlegge innføring av satellittbasert veiprising i Norge, for å erstatte dagens bompengesystem. Med unntak av Frp stiller de andre politiske partiene seg i stor grad positive til en utredning.

Forskere, politikere og en samlet bilbransje er enige om at et alternativt avgiftssystem potensielt vil være både mer rettferdig og mer bærekraftig enn dagens bompengesystem.

Men det er stor usikkerhet knyttet til hvilke avgifter som skal bakes inn i et eventuelt satellittbasert veiprisingsystem. Bilbransjen har bedt om en avklaring så raskt som mulig. Politikerne sier de vil vente med å konkludere til en eventuell utredning er klar.

Aktuelt: Bomstasjoner kan erstattes av veiprising: – Rettferdig og bærekraftig

– Kan spare samfunnet

Katinka Holtsmark er utdannet samfunnsøkonom, og forsker ved økonomisk institutt på Universitetet i Oslo, og har noen anbefalinger til hvordan et rettferdig veiprisingssytem bør virke. Torsdag deltok hun på et frokostseminar om veiprising i Oslo i regi av Opplysningsrådet for Veitrafikk og Drivkraft Norge.

Satellittbasert veiprising bør ha to formål, ifølge forskeren. Det ene er finansiering av veibygging, slik vi dag gjør med bompenger. Det andre er å prise for eksterne samfunnskostnader, som for eksempel veislitasje, luftforurensning, kødannelse og ulykker.

Det forsøker politikerne å oppnå dagens bil- og veiavgifter, som drivstoffavgift, engangsavgift og CO2-avgift, men det er varierende hvor treffsikre og virkningsfulle disse avgiftene er.

– Hadde vi tatt samfunnets faktiske kostnader innover oss, hadde vi kjørt mindre bil. Dersom veiprising inkluderer disse kostnadene kan det tvinge folk til å velge billigere og mer miljøvennlige løsninger for seg selv, og dermed spare samfunnet mange kostnader, sier Holtsmark.

Hun understreker at prisen må reflektere faktisk kjøring, slik at det blir dyrere å kjøre gjennom byene enn rundt, og dyrere å kjøre i rushtid enn utenom, for eksempel. Forskeren viser til at ulykker og kø er de tingene som koster samfunnet mest i kroner og øre av utgifter knyttet til kjøring.

– Med veiprising kan man prise inn mange ulike faktorer, og på et detaljert nivå reflektere samfunnskostnadene knyttet til hvor mye man kjører, påpeker Holtsmark.

Vekk med bompenger, ikke med satellittbasert veiprising? Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
Vekk med bompenger, ikke med satellittbasert veiprising? Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Det grønne og røde perspektivet

Stortingspolitiker Arne Nævra (SV) er opptatt av at satellittbasert veiprising blir et avgiftssystem som ivaretar både det grønne og det røde.

– Det grønne miljøperspektivet er forbasket viktig hvis vi skal takle fremtiden. Det røde er rettferdighetsprinsippet. Det er avgjørende for at avgiftssystemet skal bli godtatt av folk. Hvis ikke blir det vanskelig å drive inn penger, sa han under torsdagens frokostmøte.

SV-politikeren er åpen for å utforske alle muligheter når det gjelder hva slags avgifter og priser som kan bakes inn i satellittbasert veiprising.

Høyre og Venstre er litt mer tilbakeholdne, og er opptatt av at satellittbasert veiprising ikke eser ut til et system som kan betale for alt mulig rart.

– I første omgang er det mest aktuelt å erstatte bompengesystemet med satellittbasert veiprising, sier Jon Gunnes (V), stortingsrepresentant for Venstre.

Helge Orten (H) leder transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. På nåværende tidspunkt har han ikke gjort seg noen tanker om hvilke avgifter som bør med i et satellittbasert veiprisingssystem.

– Vi er opptatt av å få et bærekraftig, helhetlig system som gir inntekter som lar seg kombinere med innfasingen av nullutslippskjøretøy, sa Orten.

Arne Nævra (SV), Helge Orten (H) og Jon Gunnes (V) i debatt om satellittbasert veiprising på MESH i Oslo. Foto: Elisabeth Bergskaug/ABC Nyheter
Arne Nævra (SV), Helge Orten (H) og Jon Gunnes (V) i debatt om satellittbasert veiprising på MESH i Oslo. Foto: Elisabeth Bergskaug/ABC Nyheter

Varsler økende bompengebelastning

Tor Homleid er daglig leder i Vista Analyse, og har vært med å utarbeide en rapport om avgifter og brukerbetaling i veisektoren på bestilling fra NHO.

Han sier at et av problemene med dagens bompengesystem er at det for mange fremstår tilfeldig hvem som må betale for hva.

– Problemet vi ser først og fremst er at det er store forskjeller i hvor mye det betales i ulike deler av landet, og på hvor mye det koster å bruke ulike veier i samme deler av landet. I framtiden går det mot økende forskjeller i bompengebelastningen. Østlandet, med unntak av Oslo, er i stor grad ferdig med det verste. Men på veiene mot for eksempel Trondheim og Kristiansand vil bompengene øke til nivåer vi ikke er kjent med i dag på grunn av nye, omfattende veiprosjekter, forklarer han.

Aktuelt: Hva er det med bompenger som gjør folk så forbanna?

Statens inntekter har falt med 20 prosent

Under torsdagens frokostseminar presenterte han funn fra rapporten.

Siden 2007 har statens inntekter fra avgifter knyttet til bil og kjøring gått ned med 20 prosent, til tross for at bompengebelastningen har økt i samme periode.

Størst nedgang har det vært de siste fire årene, og det er inntektene fra engangsavgiften som synker mest.

Ifølge Homleid er det Norges elbilpolitkk som har skylden for nedgangen.

– Om vi fortsetter å kjøpe nullutslippskjøretøy i det tempoet vi gjør i dag, betyr det en enorm nedgang i inntekt fra avgifter knyttet til bil og kjøring dersom ikke incentivene for elbiler endres, forklarer Homeid.

Tapte inntekter til staten gjør at dagens avgiftssystem ikke er bærekraftig så lenge elbiler beholder alle fordeler. Dette i kombinasjon med den urettferdige og skjeve fordelingen av bompenger, gjør at et alternativ som satellittbasert veiprising er aktuelt.

Les også:

Starter landsdekkende organisasjon mot bompenger

Oslo Høyre til aksjonister: – Bompenger eneste løsning

Slik blir det nye bomsystemet i Oslo og Akershus fra 2019

Personvernpolicy