Meny

Avgiftstiltakene for bil som har størst effekt på klimaet

Transportsektoren i Norge står for rundt 17 prosent av våre klimagassutslipp. Det er et av områdene regjeringen satser hardest på å få ned utslippene. TØI har undersøkt hvilke tiltak som fungerer best. Foto: Ody_Stocker / Shutterstock / NTB scanpix
Fjerner man CO2-avgiften øker CO2-utslipp fra nye personbiler med 32 prosent, ifølge ny rapport.

Norge har satset knallhardt på å få ned klimagassutslippene i transportsektoren. Ingen land i verden har så stor andel elbiler som Norge, og det gir resultater. Fra 2016 til 2017 gikk klimagassutslippene i veitrafikken ned med 9,6 prosent, ifølge tall fra SSB.

Myndighetene har innført mange avgiftstiltak for å få ned klimagassutslipp og opp elbilandelen i Norge.

Elbiler er fritatt for merverdiavgift, engangsavgift, omregistreringsavgift og trafikkforsikringsavgift (tidligere årsavgift). Elbilbrukerne slipper unna den høye drivstoffavgiften. De slipper gratis eller billig unna i bomringer, på ferger, på parkeringsplassen og i kollektivfeltet.

Avgifter har stor påvirkning på utslipp

Transportøkonomisk institutt (TØI) har undersøkt hvordan de ulike avgiftstiltakene påvirker klimagassutslippene i en ny rapport. Konklusjonen er at det klart viktigste tiltaket er CO2-komponenten i engangsavgiften, den såkalte CO2-avgiften. Blir denne fjernet, vil CO2-utslippene fra nye personbiler øke med hele 32 prosent i forhold til 2016.

Fjernes vektkomponenten i engangsavgiften, vil det øke CO2-utslippet fra nye personbiler med 14 prosent. Om momsfritaket for elbiler fjernes, vil økningen også være på 14 prosent. Innføring av engangsavgift på elbiler vil øke CO2-utslippet med 0,4 prosent, heter det i rapporten.

Aktuelt: NOx-reduserende tiltak kan gi dieselbilen nye glansdager

Økt rekkevidde på elbiler er viktigst

Om myndighetene bestemmer seg for å øke engangsavgiften generelt med 10 prosent, vil det redusere CO2-utslippene med 4 prosent.

Økt rekkevidde på nye elbiler er det som kan påvirke CO2-utslipp positivt i størst grad. Om rekkevidden til elbiler øker med 10 prosent, vil CO2-utslippene reduseres med 3,3 prosent. Øker rekkevidden med 50 prosent, vil CO2-utslipp fra nye biler reduseres med 18 prosent, ifølge TØI-rapporten.

Alle funnene i TØI-rapporten er basert på et svært detaljert datamateriale som dekker 99 prosent av alle de 1,8 millioner nye personbilene som ble registrert mellom 2002-2016.

Les våre siste nyheter om elbiler her.

Motor
Populært