Hva former oss, arv eller miljø? Debatten rundt DNA blusser opp igjen

Da Eddy Gallan, David Kellman og Bobby Shafran var 19 år, oppdaget de at de var identiske trillinger, skilt ved fødselen.
Da Eddy Gallan, David Kellman og Bobby Shafran var 19 år, oppdaget de at de var identiske trillinger, skilt ved fødselen. Foto: Family Photo/Courtesy of film studio NEON via AP)

En eksepsjonell ny dokumentarfilm om identiske trillinger som ble skilt ved fødselen, har gitt nytt liv til debatten rundt DNA-ets innvirkning på oppførselen vår og måten vi lever livene våre.

Det var i 1980, på hans første dag på college i New York, at Robert Shafran fikk det første forvarselet om at livet hans kom til å bli snudd på hodet. Medstudentene tok imot han som en gammel venn de ikke hadde sett på lenge. Guttene klappet han på ryggen, jentene klemte og kysset han. Men Robert hadde aldri satt sine ben på Sullivan County Community College.

En annen student som hadde studert der det foregående året, Eddy Galland, viste seg å være årsaken til forvirringen. Eddy var en tro kopi av Robert, sa medstudentene hans. Dette pirret Roberts nysgjerrighet, og han dro hjem til Eddy for å konfrontere han.

I den kommende dokumentarfilmen « Three Identical Strangers» minnes Robert sitt første møte med Eddy slik:

– I det jeg skulle til å banke på døren, åpnet den seg. Og der sto jeg.

De to unge mennene hadde de samme ansiktstrekkene, den samme solide kroppsbygningen, de samme mørke trekkene og det samme krøllete, svarte håret. De hadde også samme fødselsdag: 12. juli 1961. De var identiske tvillinger, noe de raskt fikk bekreftet ved å sjekke sykehusjournaler. Begge visste at de var adoptert, men ingen av dem visste at det fantes en tvilling der ute. Historien deres skapte overskrifter over hele USA.

Les også: DNA-gjennombrudd i gammel krim-gåte

«Herregud, de kryper fram fra alle sprekker»

En av dem som leste om Robert og Eddy ble ekstra interessert i historien. David Kellman, som studerte ved et annet college, oppdaget at Robert og Eddy var utrolig lik han selv. Han kontaktet derfor Eddys adoptivmor, som i løpet av noen få uker måtte takle å ramle over to unge menn som hadde identisk utseende som sønnen hennes. «Herregud, de kryper fram fra alle sprekker», klaget hun.

Eddy, Robert og David ble adoptert av forskjellige familier da de var spedbarn. De hadde den samme sammensettingen av gener, og som unge voksne var det umulig å skille dem fra hverandre. De var den samme personen i trippel utgave, som en kommentator formulerte det.

Historien bak trillingenes separasjon og påfølgende gjenforening danner den dystre kjernen i «Three Identical Strangers», som fremstår som en fortelling om grotesk manipulasjon av en grad som i dag ville ha ført til rettssak og domfellelse. Det er også en gripende historie om liv som gjenforenes. Men først og fremst er dokumentaren en betimelig illustrasjon på de uventede måtene gener og livshendelser sammen former oss.

Og dette er svært viktig i dag, siden genetikk nok en gang er i nyhetenes søkelys. På den ene siden lanserer forskerne nye angrep i slaget mellom påvirkning fra naturens side og oppvekst og omgivelser, også kjent som arv og miljø. Samtidig har ytre høyre forsøkt å bruke moderne viten om genetikk til å støtte sine egne ekstreme syn.

Les også: DNA-tester byr på store dilemma

Like vaner, men ulike liv

«Three Identical Strangers» fikk en pris for historiefortelling i en dokumentarfilm på årets Sundance Film Festival, og ble tilgjengelig for publikum denne måneden. Dokumentarfilmen kunne ikke kommet på et bedre tidspunkt, mener professor Nathaniel Comfort hos Johns Hopkins University i Baltimore.

– Med genetisk essensialisme i fremgang, og splittelse og polarisering over hele kloden, kommer denne filmen på et svært gunstig tidspunkt, sier Comfort.

Et av de viktigste punktene i dagens debatt rundt arv og miljø, som også er fremtredende i «Three Identical Strangers», er den tilsynelatende kraftige effekten genetiske påvirkning har på Eddy, Robert og David. Da de ble gjenforent, var det ikke bare den fysiske likheten som var forbløffende.

De delte også et stort antall vaner: De likte de samme filmene, røyket de samme sigarettene og hadde drevet med bryting på college. Likevel hadde oppveksten deres vært svært forskjellig. Roberts foreldre var velstående, Eddy hadde vokst opp i en middelklasse-forstad, mens Davids foreldre bodde i arbeiderbydelen Queens.

Flere mente at det kun var den genetiske arven som kunne forklare de mange likhetene mellom de tre, en påstand brødrene selv melket for alt den var verdt. De deltok i TV-programmer (hvor de svarte på spørsmål i kor), ble kjendiser på klubbscenen i New York, hadde små roller i Madonnas spillefilmdebut «Desperately Seeking Susan», og åpnet sin egen restaurant kalt Triplets.

Etter hvert begynte imidlertid Eddy, Robert og Davids historie å ta en annen retning. Etter hvert som de ble eldre, lignet guttene mindre og mindre på hverandre. Restauranten deres gikk nedenom og hjem. De valgte forskjellige ting, og uten å røpe for mye av plottet i den bemerkelsesverdige og kraftfulle dokumentarfilmen, endte de opp med svært forskjellige liv.

De vidt forskjellige skjebnene til trillingene tyder på at andre, ikke-genetiske krefter må ha spilt en rolle i hvordan livene deres endte opp. Dokumentarfilmen har derfor vekket interesse blant viktige stemmer i arv-miljø debatten. Som en studie av identiske søsken som har vokst opp atskilt, setter den fokus på samspillet mellom gener og miljømessige faktorer i menneskers oppvekst.

Og selv om trillingenes historie i begynnelsen ser ut til å tyde på at DNA er en overveldende, avgjørende faktor, har den antakelsen fått seg et kraftig skudd for baugen innen man når filmens slutt: Miljø har definitivt spilt en rolle for Robert, Eddy og David.

Lite samsvar med levealder

Den slutningen støttes av arbeidet til professor Tim Spector, som leder forskning på tvillinger hos King’s College London. Hans studier har avdekket mange eksempler på identiske tvillinger som har vokst opp sammen, har hatt de samme opplevelsene tidlig i livet, men som like fullt utviklet seg til veldig forskjellige mennesker. Identiske søstre som ble behandlet som to versjoner av samme menneske av foreldrene, med identiske klær og frisyrer, endte opp som voksne mennesker med svært forskjellig personlighet og karrierer. I noen tilfeller slet den ene tvillingen med kraftig depresjon, mens den andre var helt uberørt. Dette skjedde selv om de delte akkurat de samme genene og hadde den samme oppveksten. Dermed må miljømessige påvirkninger senere i livet ha spilt en viktig rolle.

David Kellmann sammen med regissør Tim Wardle og Robert Shafran. Foto: AP / NTB scanpix
David Kellmann sammen med regissør Tim Wardle og Robert Shafran. Foto: AP / NTB scanpix

Spector tror disse påvirkningene utløses av epigenetiske forandringer hvor store livsendringer – dietter, sykdom, narkotika, røyking og lignende faktorer – fører til midlertidige endringer i oppførselen til genene hos den ene tvillingen, men ikke hos den andre. Og han tror dette kan ha store konsekvenser for helsen og oppførselen til tvillingen som får disse endringene.

– Det ser for eksempel ikke ut til å være noe samsvar mellom levealder hos identiske tvillinger. I tillegg viser forskningen vår at det bare er en 30 prosent risiko for at begge tvillingene får en hjertesykdom, dersom én av dem får det. For leddgikt er sannsynligheten kun 15 prosent. Dette til tross for at tvillingene deler så mange trekk – samme høyde, hår og kroppsbygning.

Studier av tvillinger eller trillinger var inntil nylig den eneste tilgjengelig metoden for forskere som forsøkte å skille påvirkningen fra våre omgivelser, og genene våre. Og den mest lovende formen for slik forskning, var undersøkelser av identiske tvillinger som ble skilt ved fødselen og vokste opp hos forskjellige adoptivforeldre. Disse søsknene har de samme genene, men forskjellig bakgrunn, og burde dermed gi uvurderlig innsikt i arbeidet med å skille påvirkning fra arv og miljø. Mange biologer har da også brukt slike studier som bakgrunn for bastante påstander om den overveldende påvirkningen genene har på oppførselen vår.

– Kan ikke ignorere funnene

Men, forskerne kjenner bare til et begrenset antall identiske tvillinger som har vokst opp atskilt, og de fleste bor i USA eller Europa. Dermed blir forskningsmaterialet ikke bare begrenset, men også preget av kulturelle påvirkninger, påpeker Comfort.

– Dersom man tar for seg alle studiene av tvillinger som har blitt utført opp gjennom årene, og sjekker hvor mange som omhandlet tvillinger fra Afrika sør for Sahara, som vokste opp atskilt, vet du hva svaret blir: Ingen. Og dette er likt for det store flertallet undersøkelser av DNA-sekvensering den siste tiden. Nesten alle tar for seg mennesker av europeisk avstamning, noe som må ha stor påvirkning på resultatet.

Genetiker Steve Jones hos University College London setter spørsmålstegn ved slutningene man kan trekke på bakgrunn av studier av identiske tvillinger i utgangspunktet.

– Identiske tvillinger veldig forskjellige liv fra oss andre, helt fra begynnelsen av livet, hvor de deler en trang livmor der det vanligvis bare er ett foster. Dette vil påvirke resultatene, men genetiske determinister ignorerer dette punktet.

Samtidig har man den utviklet nye teknikker for å studere påvirkningen fra gener, og disse teknikkene krever ikke deltakelse av tvillinger. Genome-wide association study (GWAS) søker etter fellestrekk blant tusenvis, noen ganger hundretusenvis, av mennesker. Deretter forsøker man å stadfeste om disse trekkene har høye genetiske komponenter. Comfort anerkjenner at metoden kan gi viktig innsikt i genetisk påvirkning, dersom den blir brukt på riktig måte.

– Jeg tror ikke man kan ignorere funnene fra disse studiene, men man bør være forsiktig med tolkningen av det man finner.

Et godt eksempel er en studie av 4000 studenter i England og Wales. Den konkluderte med at typen skole barnet gikk på (skoler med generelt inntak, kontra skoler hvor inntaket er basert på søkerens karakterer), spilte liten rolle når det gjaldt barnets prestasjoner senere i utdanningen. Genene så imidlertid ut til å spille en rolle – ikke i form av at en eller to gener hadde stor betydning, men at hundrevis av gener hver hadde en ørliten innvirkning på de akademiske prestasjonene, som samlet ble betydningsfull.

– Selvoppfyllende profeti

Lederen for studien, professor Robert Plomin hos King’s College London, mener studien viser at såkalt selektive skoler, privatskoler hvor karakterer og prestasjoner avgjør om man får skoleplass, ikke hadde nevneverdig positiv effekt på barnas utdannelse.

– De samler barna som gjør det best på skolen, i samme skole, og viser så til at skolens elever har de beste resultatene. Det er rett og slett en selvoppfyllende profeti, sa Plomin i et intervju med avisen Guardian.

Påvirkningen fra genene hadde imidlertid stor påvirkning på prestasjonene, la han til. Plomin tror derfor det er sannsynlig at man i fremtiden kan forutse det akademiske potensialet til barn via gentesting.

Saken fortsetter under bildet

Illustrasjonsfoto av DNA. Foto: NTB scanpix / Shutterstock
Illustrasjonsfoto av DNA. Foto: NTB scanpix / Shutterstock

Det å snakke ned privatskoler gjør Plomin populær på venstresiden. Men forslaget om å genteste barn er langt ifra populært. Plomin holder likevel på sitt.

– I dag vet vi at forskjeller i DNA-et er hovedgrunnen til de psykologiske forskjellene mellom folk. Miljømessige faktorer er viktig, men de siste årene har vi blitt klar over at de i hovedsak er tilfeldige – usystematiske og ustabile – dermed kan vi heller ikke gjøre stort med dem, skriver Plomin i sin nye bok « Blueprint: How DNA Makes Us Who We Are».

Boken, som kom i forrige måned, fastslår bastant viktigheten av innflytelsen DNA har på livene våre, og har både blitt hardt angrepet og varmt forsvart. Mange ser på boken som den viktigste grunnen til at diskusjonen rundt arv og miljø nylig blusset opp igjen.

Dette reflekteres også i trenden med gentesting blant nynazistiske grupperinger, spesielt i USA, i et forsøk på å «bevise» sin avstamning fra hvite europeere (ofte med skuffende resultat). Grupperinger på ytre høyre feirer også sin «genetiske renhet» med å drikke melk offentlig, fordi de mener melk er den perfekte hvite drikke bare vestlige mennesker tåler, fordi de har en mutasjon som gjør kroppen i stand til å fordøye laktose.

Ser på debatten som en kake

Men ideen om at genene er den fremste drivkraften bak menneskets natur har rett og slett ikke støtte fra vitenskapen, skriver Carl Zwimmer i sin nyeste bok «She Has Her Mother’s Laugh: The Powers, Perversions and Potential of Heredity». Han trekker fram IQ som ett eksempel.

– Selv om identiske tvillinger ofte scorer likt på tester, hender det også at de ikke gjør det. Det samme gjelder en person som scorer gjennomsnittlig – det er likevel fullt mulig at vedkommende får barn som er genier. Og dersom du er et geni, burde du være smart nok til å innse at barna dine kanskje ikke vil bli det.

Steve Jones mener de som forsøker å skille miljømessige faktorer fra de som utløses av genene våre, står ovenfor en stor utfordring.

– Problemet er at folk ser på debatten rundt arv kontra miljø som en kake, og tror at man kan ha ett stykke miljø, og deretter et stykke genetiske faktorer. Det går ikke. Disse tingene er bakt sammen, og kan ikke skilles uten at man finner en måte å «av-bake kaken» på.

Et avgjørende poeng er at man ved å fokusere på viktigheten av kun én faktor, altså DNA, når det gjelder å kontrollere oppførselen vår og livene våre, risikerer å overse viktigheten av fri vilje og menneskenes evne til å selv å styre livene sine. Nettopp derfor er dokumentarfilmen «Three Identical Strangers» så viktig, sier Comfort. Filmen antyder at utfallet av livet kan bli forskjellig, selv om man deler det samme genetiske arvematerialet, og at dette er en positiv ting, mener han.

– Vi trenger historier med budskap som «oppvekstmiljø er viktig», og «mennesker er viktig» og «erfaringer er viktig». For hvis slike ting ikke er viktige, hva er vitsen med å leve?

Les også: Solveig ble mamma til tvillinger. Men bare den ene fikk leve

– Ble behandlet som forsøksdyr

Det tok regissør Tim Wardle fem år å fullføre «Three Identical Strangers». Dokumentarfilmen ser nærmere på det ondskapsfulle amerikanske eksperimentet der trillingene Robert, Eddy og David med vilje ble skilt ved fødselen, og plassert hos tre forskjellige familier. En familie var velstående, en familie middelklasse, og den siste kom fra et arbeiderklasseområde i New York.

Adopsjonene var del av en hemmelig studie utformet av psykoanalytikeren Peter Neubauer, som ønsket å avdekke påvirkningen av gener og miljøet barna vokste opp i. Ingen av familiene fikk vite om de andre søsknene som var en del av eksperimentet, og ble heller ikke informert om årsaken til oppfølgingen Neubauer ga familien.

Adopsjonene ble utført av nå nedlagte Louise Wise Adoption Agency i New York, som ble opprettet med tanke på byen jødiske samfunn, kunne publikasjonen Science avsløre tidligere i år. «Det er uten tvil ironisk at en jødisk forsker utførte en studie på tvillinger i samarbeid med et jødisk adopsjonsbyrå, med tanke på uhyrlighetene jødene i Nazi-Tyskland ble utsatt for. Dette er kanskje også grunnen til at Neubauer aldri publiserte funnene fra studien sin», skrev Science.

Flere andre identiske søsken ble skilt ved fødselen og brukt i eksperimentet. Mange er bitre over skjebnen sin, og mener de ble behandlet som forsøksdyr og utsatt for handlinger som minner om «nazistenes svineri».

Neubauer døde i 2006. Før dette hadde han plassert forskningsmaterialet sitt hos Yale University, og gitt ordre om at det ikke skulle offentliggjøres før i 2066. Tim Wardle forsøkte å få tilgang til dokumentene mens han laget «Three Identical Strangers», men fikk kun se sterkt redigerte versjoner.

Oversatt av Henning Scherer Skjørsæter Pressworks © Guardian News & Media Limited

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
15:46 SIAN-leder om hattiltale: – Dette er faktaformidling15:29 Morgenbladets redaktør går av etter lang tids konflikt15:22 Superstjerne skulle spille Knausgård – så satte forfatteren foten ned15:07 Mann møter i retten tiltalt for drapsforsøk om bord i tog14:59 Julian Assange fikk ikke retten med på å utsette utleveringssak14:59 Stanset vanntilførsel til overfylt og omstridt teltleir14:53 Bjørgen tviler på om langrennsporten vil overleve14:50 Oppgang i det globale aksjemarkedet etter samtaler mellom USA og Kina14:19 Viken Venstre vraker Trine Skei Grande14:04 Toppserien innfører sluttspill: – Vil heve produktet14:03 Syriske kurdere kaster poteter på amerikanske soldater13:57 Tsjekkia hevder å ha avslørt russisk spionnettverk13:48 NFF vil forlenge Lagerbäcks kontrakt12:51 Tiltalt nekter for drap og mishandling av kona12:50 Tenåring slått og ranet i Oslo – annen tenåring pågrepet11:56 Nye Ålesund er årets nynorskkommune11:55 16 personer pågrepet etter voldshelg i Oslo11:54 Frykter at Erdoğans angrep tapper boligmarkedet i Tyrkia11:54 Mange lemlestes for livet – nå har legene fått nok11:42 Premier League-spiss tatt for promillekjøring11:07 Sterkeste pundkurs på fem måneder10:57 Endelig rapport etter Lion Air-ulykken snart klar10:52 Full storm i Midt-Norge tirsdag10:35 Frynset forhold mellom USA og Tyrkia skaper debatt om atomvåpen10:35 NRK slår sammen regionale TV-sendinger10:17 Høyre håper på Sp for videre samtaler i Bergen10:16 Iran advarer Tyrkia mot å etablere militært nærvær i Syria10:02 Konkursbegjæring for kosmetikkjeder - 1.300 ansatte berørt09:52 Svensk langrennsprofil mister hele sesongen09:52 Ruud falt på verdensrankingen09:51 Enighet om reformer i Libanon09:51 Far siktet for seksuell omgang med mindreårig i tillegg til drapsforsøk09:34 Tysk minister: – EU trenger noen dager til brexitavgjørelse09:33 FNB-styret snur om eksklusjon av medlemmer i Sandnes09:21 Barndomsstedet rasert av flom – da fikk Oddbjørn en idé09:19 Mot dødt løp mellom Trudeau og Scheer i Canada09:16 Woodward: – Ingen planer om United-salg08:18 Gustav Witzøe overtar som konsernsjef i SalMar08:18 Solberg på «ukjent» besøk i Irak08:11 Klopp mener Solskjær forsvarte seg til ett poeng08:09 Trump vil DNA-teste alle asylsøkere07:37 Politiet patruljerte på Facebook – fem bøtelagt07:30 Kina anklager japansk professor for spionasje07:26 Turister pågrepet for droneflyging ved marinebase07:14 Rundlurte Nav: Fikk både lønn og millioner i uførepensjon07:12 Galaxy videre i MLS-sluttspillet06:24 Japans eksport faller for tiende måned på rad06:10 Her herjer tornadoen i Texas05:53 Jordskjelv har rammet stillehavsøya Vanuatu05:50 Dette skjer i dag05:43 Norge på sjetteplass over beste pensjonssystemer i verden05:30 Dette skjedde i natt05:15 Kanonvalg for De grønne i Sveits05:05 Sensurert forside på flere australske aviser03:17 Myndighetene utvider portforbudet i Chile02:49 Morales tar første stikk i valget i Bolivia02:17 Minst 30 døde i bussulykke i Kongo02:15 Wild tok seier uten Zuccarello02:09 Murray tok sin første seier på over to år01:45 Nyvalg i april i Nord-Makedonia00:58 Fem døde i brann i klesfabrikk i uroen i Chile00:19 Politiet etterforsker bilbrann i Oslo23:58 TV-aksjonen har fått inn 220 millioner kroner23:56 Tyskland: – Tyrkias militæroffensiv er brudd på internasjonal rett23:10 Ti drept i artilleriangrep i Kashmir22:49 Carlsen tangerte langsjakkrekord med seier mot Matlakov22:49 Milan mistet seieren på overtid i Piolis første kamp22:02 Carlsen tangerte langsjakkrekord med seier mot Matlakov22:01 Sarpsborg reddet poeng mot Brann ett minutt før slutt21:47 Molde tok nytt steg mot seriegull21:32 «Klimavalg» i Sveits – nesten dobling for De grønne20:40 Huawei-grunnlegger advarer Norge mot politisk press20:15 Saueflokk på tur gjennom Madrid19:53 Aalesund sikret opprykk til Eliteserien19:51 Startet med varme og fascinasjon, endte med fullskala mistillit: – De to ble aldri forsonet19:42 Over 90.000 hjortedyr har blitt testet for skrantesyke19:24 Liverpool spolerte Solskjærs opptur fem minutter før slutt18:45 Politikere vil granske matgiganter som gir bonuspoeng på øl18:28 Jehovas vitner mener stemme-nei ikke er i strid med demokratiske verdier18:16 Solfrid Heier (74): – Verden rundt meg er veldig opptatt av alder18:00 Oslo-politikere reagerer på en rekke voldshendelser17:54 Brexit – dette kan skje nå17:41 Dette stativet er en felle: Ikke lås fast sykkelen din her!17:16 Christine Koht skrives ut fra Rikshospitalet17:04 Breivik og Elvestuen stiller seg «til disposisjon» for Venstres valgkomité17:01 Kurdiske styrker har trukket seg ut av grenseby nordøst i Syria16:56 LSK Kvinner tok sitt sjuende seriemesterskap med 2-2 mot Kolbotn16:43 Aftenposten: Rødgrønn byrådsplattform i Oslo klar til uka16:14 TV-aksjonen har så langt fått inn over 120 millioner kroner16:11 Ødegaard sentral i Real Sociedads snuoperasjon15:42 Person fastklemt i gravemaskin – skal ha falt 15 meter15:17 Over 1,3 millioner barn og unge er innesperret14:22 Minst én skadd i møteulykke på Senja13:50 Minst 20 omkom i bussulykke i Kongo13:48 Jordras ved tursti i Bærum13:20 Ordfører: Tør ikke spekulere på om Frode Berg-saken blir løst før jubileum13:02 De Gea og Martial i United-troppen12:47 Flyttet fra Norge for å gjøre seg klar til klimakollaps12:01 Raab hevder at det er flertall for brexit-avtale i Underhuset11:41 Store demonstrasjoner i Hongkong
Siste nytt
15:46NorgeSIAN-leder om hattiltale: – Dette er faktaformidling15:29NorgeMorgenbladets redaktør går av etter lang tids konflikt15:22NorgeSuperstjerne skulle spille Knausgård – så satte forfatteren foten ned15:07NorgeMann møter i retten tiltalt for drapsforsøk om bord i tog14:59VerdenJulian Assange fikk ikke retten med på å utsette utleveringssak14:59VerdenStanset vanntilførsel til overfylt og omstridt teltleir14:53SportBjørgen tviler på om langrennsporten vil overleve14:50PengerOppgang i det globale aksjemarkedet etter samtaler mellom USA og Kina14:19PolitikkViken Venstre vraker Trine Skei Grande14:04SportToppserien innfører sluttspill: – Vil heve produktet14:03VerdenSyriske kurdere kaster poteter på amerikanske soldater13:57VerdenTsjekkia hevder å ha avslørt russisk spionnettverk13:48SportNFF vil forlenge Lagerbäcks kontrakt12:51NorgeTiltalt nekter for drap og mishandling av kona12:50NorgeTenåring slått og ranet i Oslo – annen tenåring pågrepet11:56KulturNye Ålesund er årets nynorskkommune11:55Norge16 personer pågrepet etter voldshelg i Oslo11:54PengerFrykter at Erdoğans angrep tapper boligmarkedet i Tyrkia11:54Helse og livsstilMange lemlestes for livet – nå har legene fått nok11:42SportPremier League-spiss tatt for promillekjøring11:07PengerSterkeste pundkurs på fem måneder10:57VerdenEndelig rapport etter Lion Air-ulykken snart klar10:52NorgeFull storm i Midt-Norge tirsdag10:35VerdenFrynset forhold mellom USA og Tyrkia skaper debatt om atomvåpen10:35KulturNRK slår sammen regionale TV-sendinger10:17PolitikkHøyre håper på Sp for videre samtaler i Bergen10:16VerdenIran advarer Tyrkia mot å etablere militært nærvær i Syria10:02PengerKonkursbegjæring for kosmetikkjeder - 1.300 ansatte berørt09:52SportSvensk langrennsprofil mister hele sesongen09:52SportRuud falt på verdensrankingen09:51VerdenEnighet om reformer i Libanon09:51NorgeFar siktet for seksuell omgang med mindreårig i tillegg til drapsforsøk09:34PolitikkTysk minister: – EU trenger noen dager til brexitavgjørelse09:33PolitikkFNB-styret snur om eksklusjon av medlemmer i Sandnes09:21NorgeBarndomsstedet rasert av flom – da fikk Oddbjørn en idé09:19PolitikkMot dødt løp mellom Trudeau og Scheer i Canada09:16SportWoodward: – Ingen planer om United-salg08:18PengerGustav Witzøe overtar som konsernsjef i SalMar08:18PolitikkSolberg på «ukjent» besøk i Irak08:11SportKlopp mener Solskjær forsvarte seg til ett poeng08:09VerdenTrump vil DNA-teste alle asylsøkere07:37NorgePolitiet patruljerte på Facebook – fem bøtelagt07:30VerdenKina anklager japansk professor for spionasje07:26NorgeTurister pågrepet for droneflyging ved marinebase07:14PengerRundlurte Nav: Fikk både lønn og millioner i uførepensjon07:12SportGalaxy videre i MLS-sluttspillet06:24PengerJapans eksport faller for tiende måned på rad06:10VerdenHer herjer tornadoen i Texas05:53VerdenJordskjelv har rammet stillehavsøya Vanuatu05:50NorgeDette skjer i dag05:43PengerNorge på sjetteplass over beste pensjonssystemer i verden05:30NorgeDette skjedde i natt05:15PolitikkKanonvalg for De grønne i Sveits05:05KulturSensurert forside på flere australske aviser03:17VerdenMyndighetene utvider portforbudet i Chile02:49PolitikkMorales tar første stikk i valget i Bolivia02:17VerdenMinst 30 døde i bussulykke i Kongo02:15SportWild tok seier uten Zuccarello02:09SportMurray tok sin første seier på over to år01:45PolitikkNyvalg i april i Nord-Makedonia00:58VerdenFem døde i brann i klesfabrikk i uroen i Chile00:19NorgePolitiet etterforsker bilbrann i Oslo23:58NorgeTV-aksjonen har fått inn 220 millioner kroner23:56VerdenTyskland: – Tyrkias militæroffensiv er brudd på internasjonal rett23:10VerdenTi drept i artilleriangrep i Kashmir22:49SportCarlsen tangerte langsjakkrekord med seier mot Matlakov22:49SportMilan mistet seieren på overtid i Piolis første kamp22:02SportCarlsen tangerte langsjakkrekord med seier mot Matlakov22:01SportSarpsborg reddet poeng mot Brann ett minutt før slutt21:47SportMolde tok nytt steg mot seriegull21:32Politikk«Klimavalg» i Sveits – nesten dobling for De grønne20:40PengerHuawei-grunnlegger advarer Norge mot politisk press20:15VerdenSaueflokk på tur gjennom Madrid19:53SportAalesund sikret opprykk til Eliteserien19:51PolitikkStartet med varme og fascinasjon, endte med fullskala mistillit: – De to ble aldri forsonet19:42NorgeOver 90.000 hjortedyr har blitt testet for skrantesyke19:24SportLiverpool spolerte Solskjærs opptur fem minutter før slutt18:45PengerPolitikere vil granske matgiganter som gir bonuspoeng på øl18:28NorgeJehovas vitner mener stemme-nei ikke er i strid med demokratiske verdier18:16Helse og livsstilSolfrid Heier (74): – Verden rundt meg er veldig opptatt av alder18:00NorgeOslo-politikere reagerer på en rekke voldshendelser17:54PengerBrexit – dette kan skje nå17:41NorgeDette stativet er en felle: Ikke lås fast sykkelen din her!17:16Helse og livsstilChristine Koht skrives ut fra Rikshospitalet17:04PolitikkBreivik og Elvestuen stiller seg «til disposisjon» for Venstres valgkomité17:01VerdenKurdiske styrker har trukket seg ut av grenseby nordøst i Syria16:56SportLSK Kvinner tok sitt sjuende seriemesterskap med 2-2 mot Kolbotn16:43PolitikkAftenposten: Rødgrønn byrådsplattform i Oslo klar til uka16:14PengerTV-aksjonen har så langt fått inn over 120 millioner kroner16:11SportØdegaard sentral i Real Sociedads snuoperasjon15:42NorgePerson fastklemt i gravemaskin – skal ha falt 15 meter15:17VerdenOver 1,3 millioner barn og unge er innesperret14:22NorgeMinst én skadd i møteulykke på Senja13:50VerdenMinst 20 omkom i bussulykke i Kongo13:48NorgeJordras ved tursti i Bærum13:20NorgeOrdfører: Tør ikke spekulere på om Frode Berg-saken blir løst før jubileum13:02SportDe Gea og Martial i United-troppen12:47Helse og livsstilFlyttet fra Norge for å gjøre seg klar til klimakollaps12:01VerdenRaab hevder at det er flertall for brexit-avtale i Underhuset11:41VerdenStore demonstrasjoner i Hongkong
Populært