Nye covid-19-funn: Infeksjon gir økt risiko for Alzheimer og Parkinson

– Vi fant ut at cellene ble sinte og aktiverte det samme som Parkinsons og Alzheimers proteiner kan aktivere. Effekten av en covid-infeksjon ble forverret hvis det allerede var proteiner i hjernen som er assosiert med Parkinsons. Det er som å sette bensin på en brann som allerede starter i hjernen. Det er det som gjør det så farlig, sier professor Trent Woodruff ved avdeling for biomedisin ved University of Queensland i Australia. (NIAID-RML via AP, File)
– Vi fant ut at cellene ble sinte og aktiverte det samme som Parkinsons og Alzheimers proteiner kan aktivere. Effekten av en covid-infeksjon ble forverret hvis det allerede var proteiner i hjernen som er assosiert med Parkinsons. Det er som å sette bensin på en brann som allerede starter i hjernen. Det er det som gjør det så farlig, sier professor Trent Woodruff ved avdeling for biomedisin ved University of Queensland i Australia. (NIAID-RML via AP, File) Foto: AP

Personer som er smittet av coronavirus og gjennomgår en infeksjon, risikerer å utvikle alvorlige, nevrologiske sykdommer, som demens.

Funnet av den nye og potensielt farlige konsekvensen av covid-19 kommer fram i en ny studie. At coronainfeksjon på sikt kan forårsake en inflammatorisk respons i hjernen er en alvorlig effekt som ikke er oppdaget før nå.

Det er forskere ved University of Queensland i Australia som har undersøkt virusets langsiktige effekt på hjernens immunceller. Disse er nøkkelceller i utviklingen av hjernesykdommer som Parkinsons og Alzheimers.

Hovedfunnet er at covid-19 aktiverer den samme reaksjonen i hjernen som Parkinsons sykdom. Det betyr at personer som har blitt smittet med viruset har potensielt større risiko for å utvikle nevrodegenerative sykdommer.

– Vi fant ut at cellene ble sinte

Eksempler på nevrodegenerative sykdommer er Parkinsons, Alzheimers og Huntingtons sykdom. Dette er sykdomstilstander som ikke kan behandles og innebærer en progressiv forverring av almenntilstanden. Visse grupper av nerveceller dør gradvis dør eller endrer funksjon under sykdomsforløpet.

– Vi fant ut at cellene ble sinte og aktiverte det samme som Parkinsons og Alzheimers proteiner kan aktivere. Effekten av en covid-infeksjon ble forverret hvis det allerede var proteiner i hjernen som er assosiert med Parkinsons. Det er som å helle bensin på et bål som allerede er startet i hjernen. Det er det som gjør det så farlig, sier professor Trent Woodruff ved avdeling for biomedisin ved University of Queensland i Australia, til News.com.

Sykdommen starter i hjernen opptil 15 år merkbare symptomer

Woodruff ledet et team sammen med professorkollega Eduardo Albornoz Balmaceda og virologer fra School of Chemistry and Molecular Biosciences. Nå er studien publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Molecular Psychiatry.

Alzheimers sykdom sprer seg med ulik fart til hele hjernen og fører etter hvert til død. Forløpet av sykdommen er preget av en gradvis forverring. Sykdommen starter i hjernen opptil 15 år, før en kan oppdage symptomer på sykdommen, ifølge Store Norske Leksikon.

Forandringene oppstår omkring og i nerveceller i hjernebarken, men også i dypere deler av hjernen. Cellene skades og dør. Dette fører til at hjernen gradvis blir mindre.

– Det er en stille morder

Ifølge professor Albornoz Balmaceda kan det kan gå mange år før man ser symptomer. De langsiktige konsekvensene etter en gjennomgått covid-19-infeksjon kan derfor først vise seg flere år senere.

– Det er en stille morder fordi du ikke ser noen ytre symptomer på mange år, sier Balmaceda.

Parkinson sykdom skyldes at celler i hjernen som er med å styre bevegelser, blir ødelagte. Symptomene kan komme snikende, og det kan ta tid å få stilt riktig diagnose, ifølge HNI-no. Mangel på stoffet dopamin fører til plager som langsom og treg bevegelighet, økt grad av stivhet i armer og bein, og skjelving som særlig rammer hendene.

Medisin som kan stoppe betennelsen i hjernen

Den nye studien kan forklare hvorfor noen mennesker, som har hatt covid-19, er mer sårbare for å utvikle nevrologiske symptomer som ligner på Parkinsons sykdom, eller utvikler demens.

Men studien har også gode nyheter til de som rammes. Det gjennomføres nå kliniske studier på Parkinson-pasienter med en medisin som kan stoppe betennelsen i hjernen forårsaket av covid-19-infeksjon.