Ny dansk studie bekrefter sammenhengen mellom marihuana og schizofreni

<p>Illustrasjonsbilde: Dansk studie hevder å vise sammenhengen mellom høyt marihuana-bruk og schizofreni.</p>
Illustrasjonsbilde: Dansk studie hevder å vise sammenhengen mellom høyt marihuana-bruk og schizofreni. Foto: Michael Kooren / Reuters

De siste 25 årene har andelen schizofreni-tilfeller knyttet til problematisk bruk av marihuana økt, ifølge dansk studie.

Ifølge en ny studie fra Danmark har andelen schizofreni-tilfeller knyttet til problematisk bruk av marihuana økt de siste 25 årene.

Studien, som er publisert i det medisinske tidsskriftet JAMA Psychiatry, viser til at antall schizofreni-tilfeller knyttet til høyt marihuanabruk i 1995 var to prosent, mens den i 2000 økte til rundt fire prosent, og til åtte prosent i 2010.

Viktig å få frem risikoen

Førsteamanuensis ved Copenhagen Research Center for Mental Health, Carsten Hjorthøj, er en av forfatterne bak studien. Han tror det er viktig å bruke både deres studie og andre studier for å vise at marihuanabruk ikke er ufarlig.

Dessverre finnes det bevis for, mener Hjorthøj, at marihuana i økende grad blir sett på som et ufarlig stoff. Blant annet har flere land, blant annet Canada og 19 stater i USA, legalisert marihuana for rekreasjonsbruk de siste årene. Til sammen er det estimert at titalls millioner mennesker bruker marihuana på global basis.

Høyere risiko for schizofreni

Hjorthøj mener ufarliggjøringen av marihuana er uheldig da man blant annet kan se koblinger mellom marihuanabruk og schizofreni og generell dårligere kognitiv funksjon.

Også tidligere forskning har vist at risikoen for å utvikle schizofreni øker hos personer som bruker marihuana. Spesielt hos folk som bruker det ofte.

Den alvorlige og kroniske funksjonshemmede psykiske lidelsen schizofreni kan gi symptomer som vrangforestillinger, tankesykdommer og hallusinasjoner. På verdensbasis estimeres det at 20 millioner mennesker lider av sykdommen. Det finnes ingen kur, så leger prøver å håndtere symptomene med medisiner og terapi.

Tall fra Danmark

Studien er basert på tall fra Danmarks nasjonale helseregister og inkluderer alle innbyggere i Danmark født før 31. desember 2000, som var 16 år eller eldre mellom 1. januar 1972 og 31. desember 2016.

Også i Danmark har bruken av marihuana økt ifølge studien. I likhet med i Norge er rekreasjonell bruk av marihuana ulovlig, men de bruker det mer i form av medisinsk bruk enn vi gjør her hjemme.

Studien er et forsøk på å forklare den generelle økningen av schizofreni-tilfeller som har blitt registrert de seneste årene, og viser at den tidligere sette sammenhengen mellom marihuana og schizofreni sannsynligvis finnes.

– Våre funn må selvfølgelig repliseres av andre før vi kan trekke noen faste konklusjoner, men jeg føler meg ganske trygg på at vi vil se lignende mønstre på steder der problematisk bruk av marihuana har økt, eller hvor ruseffekten av marihuana har blitt sterkere. Mange studier antyder nemlig at marihuana med høyere styrke sannsynligvis er hovedårsaken for at det assosieres med schizofreni, sier Hjorthøj til CNN.

En kompleks diagnose

En tidligere studie viser at antallet schizofreni-tilfeller øker i Danmark, men i resten av verden er ikke tallene like klare. I USA har for eksempel National Institute of Mental Health sagt at det er vanskelig å nøyaktig estimere utbredelsen av schizofreni fordi diagnosen er kompleks og overlapper med andre lidelser.

Kompleksiteten av lidelsen har ført til at mange lærebøker i psykiatrien sier at forekomsten av schizofreni er konstant over tid og uavhengig av geografisk beliggenhet, sier Hjorthøj.

Dette har deretter blitt brukt som et argument mot hypotesen om at høyt marihuanabruk kan forårsake schizofreni, men ifølge Hjorthøj er det veldig lite forskning som støtter opp under dette argumentet.

Bør vurderes i diskusjoner om legalisering

Professor og leder i sosial atferd og utvikling ved psykiatrisk-, psykologisk- og nevrovitenskapelige institutt ved King's College London, Terrie Moffitt, bemerket seg at studien kun registrerte personer som allerede hadde en klinisk diagnose koblet til problematisk marihuanabruk. Molffitt mener derimot at de fleste brukere av marihuana, til og med de som er avhengig av rusmiddelet, aldri søker hjelp, og at mange som bruker marihuana rekreasjonelt gjør det uten å få problemer.

– Det er kjent at mennesker som søker hjelp har en tendens til å ha flere psykiske helseproblemer, ikke bare relatert til marihuana-bruk, sier Molffitt.

I et forord som fulgte den danske studien skrev professor ved epidemiologi og biostatistisk institutt ved Harvard T. H. Chan School of Public Health, Tyler J. VanderWeele, at estimatene i studien kan være konservative fordi det trolig er høy underdiagnostisering av problematisk bruk av marihuana.

I forordet skriver blant annet VenderWeele at bruk av marihuana ikke er ansvarlig for de fleste tilfeller av schizofreni, men at det er ansvarlig for en ikke-ubetydelig og økende andel.

VenderWeele mener dette bør vurderes når man skal diskutere legalisering og regulering av bruk av cannabis.

Personvernpolicy